fbpx Dokumentering og håndtering postoperative smerter Hopp til hovedinnhold

Dokumentering og håndtering postoperative smerter

Sykepleiernes vurdering av smerteintensitet var en viktigere faktor enn pasientenes egenvurdering for å få smertestillende postoperativt.

Det går frem av en todelt tverrsnittsstudie som sammenliknet sykepleiere og pasienters vurdering av postoperative smerter og smertebehandling på urologiske avdelinger. Kartleggingen ble gjennomført både i 2000 og 2003 ved et Universitetssykehus i Sverige. Seks uker før den andre målingen deltok leger og sykepleiere på et smertekurs. Pasienter som gjennomgikk større urologiske inngrep og var innlagt minst tre dager i sykehus ble fortløpende forespurt om å delta i studien. Ved første måling deltok 77 pasienter og 19 sykepleiere, mens 141 pasienter og 22 sykepleiere deltok ved andre måling. Data ble innsamlet dagen etter inngrepet. Pasientene ble bedt om å angi den sterkeste smerte de hadde opplevd etter inngrepet på en 0-100 millimeter visuell analog skala (VAS). Pasientenes skåringer ble sammenliknet med tilsvarende skåringer sykepleierne hadde nedtegnet i sykepleiedokumentasjon, samt det de hadde fått av smertestillende. Den gjennomsnittlige dosen av opioider per pasient var høyere i 2000 (7,5 mg) enn i 2003 (4,5, p

Kommentar

Det er usikkert i hvilken grad endring i smertelindringsmetoder mellom de to måletidspunktene har hatt innvirkning på resultatene. Siden antallet sykepleiere i utvalget var relativt lavt og alle arbeidet ved samme sykehus, bør man være varsom med å generalisere funnene.

Referanse

Ene KW, Nordberg G, Bergh I, Johansson FG, Sjöström B. J Clin Nurs; 2008;17:2042-50 [ Pubmed ]

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.