fbpx – Overrasket over ansvaret nyutdannede intensivsykepleiere må ta Hopp til hovedinnhold

– Overrasket over ansvaret nyutdannede intensivsykepleiere må ta

Bildet viser forskerne Mireille Jacques, Henriette Sandnes Willumsen og Kjersti Sunde Mæhre

Ferske intensivsykepleiere kjenner på så mye ansvar og stress at det er fare for at de slutter, sier forsker.

– Overgangen fra å være intensivstudent den ene dagen til å stå med det hele og fulle ansvaret for alvorlig syke pasienter i en intensivavdeling neste dag, uten veiledning, er noe det bør rettes mer søkelys på. Nylig utdannede intensivsykepleiere opplever et stort ansvarsstress som kan føre til at påkjenningene blir for store til at de blir værende som intensivsykepleiere i en intensivavdeling.

Det sier intensivsykepleier Mireille Jacques ved Universitetssykehuset Nord-Norge til Sykepleien. 

Intervjuet tolv intensivsykepleiere

Sammen med intensivsykepleier Henriette Sandnes Willumsen ved St. Olavs hospital og Kjersti Sunde Mæhre, intensivsykepleier og førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, har hun intervjuet tolv intensivsykepleiere. Målet var å forstå bedre hvordan intensivsykepleiere opplever overgangen fra å være intensivsykepleierstudenter til å bli kompetente intensivsykepleiere på norske intensivavdelinger.

Forskerne har skrevet en forskningsartikkel om prosjektet i Sykepleien Forskning.

Stiller spørsmål ved pasientsikkerheten

Ifølge forskerne opplever nyutdannede intensivsykepleiere at ansvaret og kompetansekravene er større enn forventet. 

– Vi ble overrasket over ansvaret nylig utdannede intensivsykepleiere må ta i behandlingen til intensivpasienter på lokalsykehus. Å være utdannet intensivsykepleier medførte et større ansvar i intensivavdelingen enn hva de tidligere hadde opplevd som intensivstudenter eller sykepleiere, sier Henriette Sandnes Willumsen.

Funnene bekymrer forskerne.

– Når intensivsykepleiere med tidligere sykepleiererfaring fra intensivavdelinger før videreutdanning erfarer overgangen som stor, undrer vi oss over hvordan nyutdannede sykepleiere i intensivavdelinger evner å ivareta de mest alvorlig og kritisk syke pasientene som er innlagt på intensivavdelingene, sier Willumsen.

Opplevde ulike kompetansekrav på lokal- og sentralsykehus

Deltakerne i studien var fra ulike intensivenheter. 

– Det var et valg vi tok for å se om overgangen var lettere for de som var på lokalsykehus versus universitetssykehus. Vi antok at det ville være mer krevende å arbeide i en intensivavdeling på et universitetssykehus, i og med at de dårligste intensivpasientene er inneliggende i spesialavdelinger på disse sykehusene, sier Kjersti Sunde Mæhre.

Deltakerne opplevde ulike kompetansekrav på lokal- og sentralsykehus. Flere av deltakerne har ifølge forskerne opplevd hendelser hvor de på grunn av lange avstander til sentralsykehus og utfordrende værforhold har måttet ivareta pasienter over lengre tid. Det førte til kompetanse- og bemanningsutfordringer, sier Jacques, Willumsen og Mæhre.

Forskernes løsning er gradvis mer ansvar

De mener intensivsykepleierstudenter må tildeles gradvis mer ansvar i løpet av sine praksisperioder.

– Praksisveiledere må endre sin rolle fra å gå i tospann med studentene til å være en medhjelper som legger til rette for læringssituasjoner og der studentene blir gitt mer ansvar. At studentene blir mer utfordret til å ta mer ansvar for eget læringsutbytte, vil – slik vi ser det – kunne bidra til en lettere overgang, sier Mireille Jacques.

Å bli en kompetent intensivsykepleier tar tid, og den tiden må folk få, mener forskerne.

Les hele forskningsartikkelen her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse