fbpx Bruker avatarer for å dokumentere i pasientjournalen Hopp til hovedinnhold

Helseplattformen: Bruker avatarer for å dokumentere i pasientjournalen

Bildet viser to sykepleiere som viser frem en mobilapp.

Hvor har pasienten sår, og når ble venfloner eller urinkateter satt inn? Den typen informasjon kan helsepersonell i Midt-Norge dele med hverandre gjennom pasientavatarer.

ØRLAND (Sykepleien.no): Helseplattformen er den mye omtalte og ofte kritiserte journalløsningen for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge. 34 kommuner har tatt i bruk journalsystemet så langt, og lørdag 27. april fulgte åtte nye kommuner etter. Det samme gjorde Helse Møre og Romsdal.

Dokumenterer på farten

I Helseplattformen har alle pasientjournaler en avatar. En avatar er en virtuell visning av pasientens kropp. Den brukes til å dokumentere behandling og holde oversikt over ulike kateter, dren, tuber og sår.

Avatartjenesten er tilgjengelig både i mobilappen Rover og i Helseplattformen på PC. Rover brukes til å dokumentere på farten, nært pasienten, og har erstattet systemet LMP-Gerica.

Blodtrykk, puls og temperatur

Sykepleien besøkte Bjugn helsesenter i Ørland i Trøndelag for å se hvordan to sykepleiere bruker Helseplattformen og Rover.

Avdelingsleder og kreftsykepleier Line Beate Singstad Solli bruker en personlig brikke for å åpne appen. Før Sykepleien får se hvordan en pasients avatar ser ut, teiper sykepleier Pia Hansen over øverste del av telefonen. Slik blir pasientens navn skjult.

– Gjennom appen kan du ta bilder, skrive og sjekke ut hvilke gjøremål du har. Du kan legge inn for eksempel blodtrykk, puls og temperatur. Alt legger seg i pasientjournalen, og det kan andre med tjenstlig behov gå inn på, forklarer Hansen, som jobber i hjemmetjenesten i kommunen.

– En av gevinstene ved å ha et felles journalsystem er at dokumentasjonen blir lagt inn strukturert. Det bidrar til bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, legger hun til.

– Vi har ganske strenge sikkerhetsrutiner

Rover har ikke har like mange funksjonaliteter som Helseplattformen på PC.

– Er alle vant til å bruke håndholdt utstyr?

– Vi brukte telefoner da vi hadde Gerica også, så folk er vant til det, ja. De fleste som jobber her nå, tar det ganske fort. Spesielt unge som kommer inn, sier Solli.

– Hvordan sørger dere for at pasientinformasjon ikke kommer på avveie?

– Vi har ganske strenge sikkerhetsrutiner. I tillegg til de personlige brikkene som er registrert på oss, har vi egne brukernavn og passord. Det er også krav om at arbeidstelefonene må ha PIN-kode, slik at ikke hvem som helst kan gå inn. Det er også en tidsbegrensning på hvor lenge appen er aktiv uten at den er i bruk.

Regner ut sårvolum

Kreftsykepleier Solli tar opp en øvingsmodul i Helseplattformen på PC for å demonstrere hvordan avatarsystemet virker på desktop.

I avataren fester hun et sårikon, en pin, på området av kroppen hvor pasienten har sår. Deretter legger hun inn lengde, bredde og dybde på såret. Systemet regner deretter ut sårvolumet. Solli fortsetter med å krysse av for sårskorpe, ødem og mye, mye mer.

Bildet viser et skjermbilde i Helseplattformen.

– Vi har egentlig alt vi trenger for å dokumentere sår, sier Solli.

Men sår er ikke det eneste som dokumenteres i løsningen.

– Du kan pinne masse forskjellig på avataren, for eksempel kateter eller dren. Det er ganske oversiktlig, sier Solli.

Pasient slapp poliklinisk time

Informasjonen som dokumenteres gjennom Rover, havner altså i pasientjournalen. Det er tidsbesparende på flere måter. Pia Hansen forteller en historie fra en nabokommune som har tatt i bruk Helseplattformen.

– En pasient med sår skulle inn til poliklinisk vurdering på sykehuset, men såret var godt dokumentert med bilder og vurderinger underveis i forløpet. Poliklinikken mente dokumentasjonen viste at det var behov for innleggelse, så da slapp pasienten den polikliniske timen.

– Hvordan sikrer dere at alle som trenger informasjonen, faktisk leser det som står?

– Man har selvfølgelig et ansvar selv for dokumentasjonen. Skal man følge opp et sår, må man gå inn og se hva som har vært rapportert tidligere. I tillegg rapporterer vi muntlig til hverandre, men det er viktig at det skrives, ja, i henhold til dokumentasjonsplikten, sier Solli. 

Fornøyd med Helseplattformen

Da Helseplattformen ble innført ved St. Olavs hospital i Trondheim høsten 2022, var målet bedre informasjonsflyt og pasientsikkerhet. Siden har det blitt avdekket en rekke feil og uønskede hendelser.

Halvannet år etter at systemet ble innført i Ørland, har ikke sykepleierne Solli og Hansen noe å sette fingeren på.

– Jeg er veldig fornøyd for min del. Jeg synes det fungerer bra. I hvert fall for oss. Det er et stort system med mange nyttige funksjoner, det er det, men det er til for mange ulike tjenester, sier Solli.

Pia Hansen i hjemmetjenesten følger på:

– Vi får opp alt av gjøremål og flytskjema som vi skal dokumentere i, og det er veldig ryddig når man har lært seg det.

– Det er ingenting som ikke fungerer? 

– Nei, så langt opplever ikke jeg at det er noe som ikke fungerer. Vi har opplevd utfordringer på andre områder etter at vi tok i bruk Helseplattformen, men ikke i daglig dokumentasjon og oppfølging av pasientene. Det fungerer godt.

Bildet viser sykepleierne Line Beate Singstad Solli og Pia Hansen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse