fbpx Fødeavdelingene i Oslo skal kutte over 100 årsverk: – Gir økt risiko i forbindelse med fødsel Hopp til hovedinnhold

Fødeavdelingene i Oslo skal kutte over 100 årsverk: – Gir økt risiko i forbindelse med fødsel

Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus kan bli nødt til å kutte mer enn 100 årsverk som følge av et strammere budsjett. Dramatisk, mener Jordmorforbundet NSF.

Det var NRK som først omtalte kuttet, som klinikken selv beskriver som «tilnærmet umulig».

I styrepapirene står det blant annet at risikoen for at klinikken ikke leverer et resultat i balanse i 2023, er høy. Det er stor usikkerhet rundt aktivitetsbudsjettet for fødsler.

På kostnadssiden er en reduksjon på 101 årsverk, tilsvarende 14,2 prosent i forhold til årets prognose tilnærmet umulig, står det i papirene, skriver Dagsavisen.

Jordmormangel

Klinikkleder Marit Lieng opplyser til avisen at noe av bakgrunnen er at anslaget for antall fødsler ved Kvinneklinikken vil falle fra 9 500 til 8 267 neste år.

Hun skriver i en epost at oppgaver og bemanning må henge sammen, og at de – som store deler av spesialisthelsetjenesten – sliter med jordmormangel.

– Innleie er uforutsigbart og koster oss mye. Dette er de to hovedårsaker til den krevende situasjonen i klinikken. Det som er sikkert, er at innleie av arbeidskraft må reduseres når aktiviteten vår faller, skriver Lieng.

Jordmorforbundet NSF: Styres bevisst mot et todelt helsevesen

Kuttplanene får Jordmorforbundet NSF til å reagere.

– Vi vil advare mot de dramatiske kuttene vi nå ser i livsviktige kvinnehelsetilbud i alle helseregioner, som gir økt risiko i forbindelse med fødsel for innbyggerne, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet NSF, til Sykepleien.

Hun mener økonomi og budsjettbalanse trumfer helse og fagfolk i foretaksmodellen.

– I dagens finansiering av foretakene rammes fødetilbud raskt. De har for lav inntjening og blir utsatte mål når det skal kuttes. Styret bør heller jobbe med det underliggende problemet, som handler om å sikre nødvendige tiltak for å rekruttere fagfolk over fra det private helsevesenet og dyr vikarbruk, sier Schjelderup.

Og legger til:

– Ta bedre vare på stabile fagmiljø og de fast ansatte i det offentlige. Reduser arbeidsbelastning og øk lønn. Det virker rekrutterende. Stadige trusler om kutt gir utvilsomt motsatt effekt, sier jordmorlederen.

Schjelderup mener regjeringen må ta ansvar for situasjonen.

– Nå ser vi at foretakene ikke blir gjort konkurransedyktige overfor sine offentlig ansatte. Da styres det bevisst mot et todelt helsevesen. Regjeringen lovet et styrket fødetilbud. De må ta sitt ansvar nå og instruere styrene til å stanse de alvorlige kuttene som varsles i fødselsomsorgen. Selv i tider med tøffe prioriteringer vil det være få som mener at barnefødsel er noe som skal nedprioriteres.

– Grell kontrast til løfter

– Vi har en regjering, som sammen med Høyre tvinger igjennom et sykehusbygg i Oslo som verken innbyggerne eller de ansatte vil ha. De bygger ned viktige helsetjenester, noe som står i grell kontrast til lovnaden om å styrke offentlig velferd, skriver stortingspolitiker Marian Hussein (SV) i en epost til NTB.

Hun viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen varslet en stortingsmelding om det helhetlige føde- og barselstilbudet. Den skulle omfatte både bemanning, følgetjenesten, heltidsstillinger for jordmødre og en ny finansieringsmodell på fødeavdelingene som premierer faglig kvalitet.

– Nå må regjeringen levere den stortingsmeldingen de lovte mens vi fortsatt har jordmødre og noe som kan kalles fødeavdeling i Oslo, sier Hussein.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse