fbpx Her vil NTNU teste desentralisert sykepleierutdanning Hopp til hovedinnhold

NTNU ønsker å teste desentralisert sykepleierutdanning i Gjøvik

Bildet viser et av byggene til NTNU i Gjøvik

Prorektor vil ha en egen kvote for lokale sykepleierstudenter.

NTNU Gjøvik har slitt med å få nok sykepleierstudenter. Ved studieårets start var det 87 ledige studieplasser, skriver Universitetsavisa.

NTNU ønsker derfor å prøve ut en desentralisert sykepleierutdanning for å øke søkertallene og dekke Innlandets behov for sykepleiere. 

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU, ser for seg at 30 sykepleierstudenter skal få tilbud om en desentralisert utdanning til høsten. Hun ber om at halvparten av plassene skal være forbeholdt studenter fra Innlandet fylke.

Prosjektet er et samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. Planen er å tilby en fleksibel utdanning med nettbasert undervisning og samlinger. Studentene skal kunne følge mer av undervisningen der de bor, men følger ellers den samme studieplanen som en ordinær sykepleierutdanning.

Praksis i kommunehelsetjenesten skal være mulig å gjennomføre nær bostedskommunen, mens praksis i spesialisthelsetjenesten vil foregå ved Sykehuset Innlandet.

NTNU søker Kunnskapsdepartementet og Statsforvalteren i Innlandet om økonomisk støtte til prosjektet, som skal gå over fire år.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse