fbpx Her åpner Oslos første kvinnehelsehus Hopp til hovedinnhold

Her åpner Oslos første kvinnehelsehus

Sanitetskvinnene er klare til å ta imot besøkende fra begynnelsen av april. Fra venstre: Lena Mosli, Guro Dragset, Anette Skaga og Ragnhild Lerø.

Sykepleier og jordmor er koplet på. Trondheim og Lørenskog kan også få egne kvinnehelsehus.

Oslos første kvinnehelsehus åpner snart på Tøyen i Oslo. Det skjer etter planen 4. eller 5. april. Målet er å tilby et bredt spekter av helsehjelp, nettverk og kunnskap til kvinner i sårbare livssituasjoner – og være en brobygger til andre offentlige tjenester.

– Mange kvier seg for å søke hjelp i det offentlige

Initiativtakerne er Norske Kvinners Sanitetsforening i samarbeid med Oslo Sanitetsforening.

– Mange kvier seg for å søke hjelp i det offentlige. Vi kan nå ut til sårbare grupper som det offentlige helsevesenet ikke så lett fanger opp, sier Malin Stensønes, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), til NRK.

Oslos første kvinnehelsehus blir på drøyt 200 kvadratmeter. Det består av en stor aktivitetssone med åpen kjøkkenløsning, et grupperom, fire samtalerom og et mulig undersøkelsesrom. Helsehuset skal tilby foredrag, prosjekter, veiledning og helsesjekker. Kvinner får også tilbud om gratis celleprøver og gynekologiske undersøkelser.

Vil hjelpe voldsutsatte

En av hovedmålgruppene er voldsutsatte kvinner. Sanitetskvinnene ønsker derfor at Oslo Krisesenter skal være representert på kvinnehelsehuset. Organisasjonen jobber også for å få til et samarbeid med Kreftforeningen og Amathea rundt undervisningstilbud om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

– I tillegg vil vi ha ulike arrangementer på huset for å gi informasjon om ulike temaer knyttet til kvinnehelse som vi vet at flere er opptatt av og ønsker mer informasjon om. Det kan være overgangsalder, endometriose, prevensjon, selvundersøkelse for brystkreft med mer, forteller generalsekretær Stensønes i NKS til Sykepleien.

Sykepleier og jordmor

To ansatte skal jobbe der fast, men andre ansatte og frivillige kommer innom i løpet av en uke for å følge opp ulike aktiviteter og arrangementer, opplyser hun.

Bilder viser generalsekretær Malin Stensønes i Norske Kvinners Sanitetsforening.

– Vi har sykepleier og jordmor koblet på enkelte av aktivitetene som krever helsefaglig kompetanse, og ellers er det ulike yrkesgrupper som vil være involvert i prosjektet, sier Stensønes.

Flere kvinnehelsehus på gang?

Bergen sanitetsforening åpnet Norges første kvinnehelsehus allerede i 2021. Siden har tilbudet kommet opp i Drammen og Kristiansand. Sanitetskvinnene jobber også med å få finansiert kvinnehelsehus i Lørenskog og Trondheim.

– Vi har jobbet med en behovskartlegging over en lengre periode. Grunnen til at Oslo kommer først nå, er rett og slett økonomien. Vi må sikre finansiering før vi starter opp kvinnehelsehusene, sier Stensønes til Sykepleien.

Ber staten om 20 mill.

Hun forteller at kvinnehelsehusene i prosjektperioden finansieres med egne midler og midler fra ulike stiftelser.

– Vi får støtte fra ulike direktorater til aktiviteter, sier Stensønes.

Hun legger til at drift og leie av kvinnehelsehusene koster rundt tre millioner kroner i året, ikke medregnet aktiviteter. Sanitetskvinnene har ifølge NRK bedt staten om 20 millioner kroner over statsbudsjettet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse