fbpx Ber sykepleiere være mer obs på kjøttetende bakterier Hopp til hovedinnhold

Ber sykepleiere være mer obs på kjøttetende bakterier

Helsetilsynet ber sykepleiere være ekstra oppmerksomme etter en økning av varsler om forsinket diagnostikk hos pasienter med kjøttetende bakterier.

I et innlegg i Sykepleien skriver Ida Mentzoni, som er avansert klinisk allmennsykepleier, og Kjell Ingar Bjørnstad, som er anestesilege i Helsetilsynet, at det har vært en økning i varsler om kjøttetende bakterier hvor de finner forsinket diagnostikk.

– Nekrotiserende bløtvevesinfeksjoner er svært sjeldne, presiserer de i innlegget.

– Men, Folkehelseinstituttet har fått meldt inn nesten like mange streptokokkinfeksjoner hittil i 2024 som i 2022, sier anestesilege Kjell Ingar Bjørnstad på telefon til Sykepleien.

Streptokokk A-infeksjon er en av de vanligste årsakene til bakterieinfeksjon hos mennesker. Bakterien forekommer normalt på hud og i svelget uten å forårsake plager, men i sjeldne tilfeller kan det oppstå livstruende infeksjon.

Figuren under viser bare de alvorligste tilfellene som har høyere dødelighet, ikke alle med vanlig halsbetennelse.

Symptomene alle sykepleiere bør kjenne til

Mentzoni og Bjørnstad ber spesielt sykepleiere som triagerer på akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), legevakt og akuttmottak, om å være oppmerksomme på det de kaller «de røde flaggene»:

  • uforholdsmessig sterke smerter sett opp mot beskjedne hudforandringer 
  • influensaliknende symptomer/infeksjonstegn 
  • stormende sykdomsforløp (større hudforandringer og sepsisutvikling) 

– Rådene gjelder alle sykepleiere, også de som jobber med pasienter andre steder, som på sykehjem og i hjemmesykepleien, understreker Ida Mentzoni i en e-post.

– På bakgrunn av de alvorlige varselsakene vi har behandlet det siste året, mener vi det er behov for økt oppmerksomhet om nekrotiserende bløtvevsinfeksjon, slik at denne alvorlige tilstanden blir oppdaget enda tidligere enn tilfellet er i dag, skriver sykepleieren og legen i innlegget i Sykepleien. 

Streptokokk A-infeksjon forårsakes hovedsakelig av bakteriearten streptococcus pyogenes. Bakterien kalles på norsk også betahemolytiske serogruppe A-streptokokker, ofte forkortet til GAS, står det i FHIs smitteveileder.

FHI følger utviklingen

Folkehelseinstituttet rapporterer jevnlig om forekomsten av såkalte GAS-infeksjoner. I rapporten fra 13. mars har FHI fått meldt flere tilfeller av invasive GAS-infeksjoner hos voksne, særlig hos personer over 70 år, sammenliknet med sesonger før pandemien. 

Det er også rapportert flere tilfeller hos barn under 10 år i januar og februar sammenliknet med før pandemien.

Det er flest tilfeller på Vestlandet og på Østlandet, ifølge FHI-rapporten.

Økning i Sverige

Denne økningen i alvorlige infeksjoner ser man også i Sverige. Folkhälsomyndigheten, som er FHI i Sverige, fant over 1300 tilfeller i 2023, og hittil i 2024 er det oppdaget nær 400 tilfeller, som er mer enn i hele 2022. I 2021 ble det registrert 156 tilfeller.

Fakta
Nekrotiserende bløtvevsinfeksjon

Nekrotiserende bløtvevsinfeksjon er en sjelden bakteriell betennelse (infeksjon) som kan ødelegge hud og underliggende vev (bindevev, underhudsfett, muskler og muskelhinner).

Ofte oppstår nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner meget raskt. Den sprer seg direkte og kan bli livstruende i løpet av et par timer eller noen få dager. Øyeblikkelig behandling og innleggelse i sykehus er viktig, og vanligvis er det nødvendig å operere bort det betente vevet.

Det er en sjelden sykdom, og det forekommer ca. 1–5 tilfeller per 100 000 mennesker.

Kilde: NHI

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse