fbpx Studiebarometeret: Sykepleierstudentene er minst fornøyde Hopp til hovedinnhold
Sjekk ditt studiested

Studiebarometeret: Sykepleierstudentene er minst fornøyde

Portrett av Edel Marlen Taraldsen, leder i NSF Student

– Beklagelig, men ikke overraskende, sier leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen.

I dag, tirsdag 8. februar, la Nokut frem resultatene fra Studiebarometeret. Den årlige undersøkelsen viser hvor fornøyde landets studenter er med mange forskjellige sider ved undervisningen.

Cirke 30 000 studenter har svart på årets undersøkelse, 2146 av dem er sykepleierstudenter.

I år som i fjor, viser funnene at sykepleie er blant de fem studieretningene der studentene er minst fornøyd.

– Beklagelig

NSF Student har merket seg at sykepleierutdanningene i år kommer aller dårligst ut.

– Det er selvfølgelig beklagelig, men ikke overraskende. Det gjenspeiler mange av de henvendelser vi får fra sykepleierstudenter. Samtidig håper vi tallene kan brukes i arbeidet for å bedre studiekvaliteten på sykepleierutdanninger over hele landet, sier leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen.

– Hvorfor kommer sykepleierutdanningene så dårlig ut?

– Det er det nok mange og sammensatte grunner til, sier hun.

Lenger ned i saken kan du se resultatene fra de forskjellige studiestedene. ​​​​​​

  Koronapandemien har satt sitt preg

  I Nokuts rapport påpeker de at koronapandemien har hatt en negativ påvirkning på studentenes opplevelse av det faglige og sosiale læringsmiljøet.

  «På nasjonalt nivå har vi i hele Studiebarometerets historie ikke observert større endringer på enkeltspørsmål enn på disse», skriver Nokut i rapporten.

  Pandemien har blant annet ført til at mye undervisning har skjedd digitalt. Ifølge Studiebarometeret mener nesten 60 prosent av studentene at kvaliteten på utdanningen ikke er like god som den ville vært dersom mer av undervisningen var fysisk.

  Like mange mener nettundervisning er mindre motiverende.

  I Studiebarometeret får studentene spørsmål om hvor mange timer de i gjennomsnitt bruker per uke på organiserte læringsaktiviteter, egenstudier og betalt arbeid. Total faglig tidsbruk er på 33,9 timer i 2021.

  Etterlyser mer tilbakemeldinger

  Ifølge Nokut er det forhold rundt tilbakemelding og veiledning studentene tradisjonelt er minst fornøyde med. Det gjelder også i 2021. 

  NSF Student mener kvaliteten i praksis avhenger av hvor god veiledningen studentene får, både fra lærerveileder og praksisveileder.

  – Veiledningskompetanse et viktig ledd i å sikre kvaliteten og dermed hvordan sluttkompetansen og tilfredsheten til studentene er, sier Taraldsen.

  Jobber mer

  På nasjonalt nivå har tiden studentene oppgir at de bruke på betalt arbeid, økt fra 7,9 i 2020, til 8,8 timer i uka i 2021.

  – Sammenliknet med 2019 har økningen vært spesielt stor i profesjonsstudier innenfor helsefag, melder Nokut.

  Taraldsen legger til at dette også er studiene som har størst økning i betalt praksis.

  – Betalt praksis er noe vi kunne godta i starten av pandemien, men som vi nå mener ikke bør forekomme, sier hun.

  NSF Student mener dette går på bekostning av studentenes læringsmuligheter i praksis.

  – Med en gang praksisstudiet blir betalt arbeid, mister studenten retten til å sette læringen først. Dermed kan det hende at flere studenter i større grad enn tidligere har blitt satt til å gjøre oppgaver som ikke gir læringsutbytte, sier Taraldsen.

  – Oppnår ikke det de skal

  – Henvendelser vi får fra sykepleierstudenter, handler ofte om at de ikke føler at de oppnår det de skal: å bli rustet til å jobbe som sykepleiere når de er ferdig utdannet, sier Taraldsen.

  Studentlederen mener dette handler om kvaliteten på utdanningen.

  – Kvaliteten på utdanningen henger sammen med muligheten for undervisning, samt kvaliteten på undervisere. Her ser vi at kombinerte stillinger kan være et godt ledd i å sikre undervisningskvalitet. Sykepleie er et akademisk, men ikke minst et praktisk fag, hvor det er vanskelig å holde seg faglig oppdatert uten å være ute i klinikken selv, sier hun.

  Fakta
  Fakta om Studiebarometeret

  Studiebarometeret ble gjennomført for niende gang høsten 2021. Rundt 30 000 studenter har besvarte spørreskjemaet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, og totalt inngår rundt 1800 studieprogrammer.

  Kilde: Nokut

  0 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse
  Annonse
  Annonse