fbpx Ledelsen ved Ahus snur: Sykepleierne beholder sin spesialsykepleier-tittel Hopp til hovedinnhold

Ledelsen ved Ahus snur: Sykepleierne beholder sin spesialsykepleier-tittel

Bildet viser NSFs foretakstillitsvalgt ved Ahus, Berit Langset og utsnitt av et brev

HR-avdelingen ved Ahus og NSF har i et møte i dag blitt enige. – Det er godt at fornuften og logikken seiret, sier AKS-sykepleier Lasse Johan Thue, som får tittelen sin tilbake.

Etter at Sykepleien sist fredag skrev om spesialsykepleiere ved Ahus som får endret sin tittel til «sykepleier», har kommentarfeltet på Facebook tatt fyr. Reaksjonene har blitt lagt merke til av både ledelsen ved Ahus og andre medier.

 

– Søndag kveld fikk jeg innkalling til et møte med Ahus i dag, 27. februar, sier NSFs foretakstillitsvalgt ved Ahus, Berit Langset.

Like etter møtet forteller Langset at ledelsen nå snur i saken.

– Vi har utarbeidet en felles uttalelse fra NSF og Ahus om hva vi er blitt enige om, forteller hun. 

Langset har sendt ut følgende tekstmelding til sine medlemmer, og HR-direktøren har sendt ut samme melding til sine kolleger:

Etter dialog mellom Ahus og NSF har det i dag blitt enighet om å se på bruk og justering av stillingstitler. Det blir i det videre en dialog om endringene mellom NSF og Ahus, og gjennom dialog med den enkelte medarbeider som er berørt. Målet er å tilpasse stillingstitler til etter- og videreutdanning, derfor vil listen med stillingstitler bli justert utover det som er omtalt i media. Eksempelvis vil en sykepleier som har utdanning i kardiologi, kunne få stilingstittel som kardiologisk sykepleier.

Listen skal tilpasses sykepleiernes faktiske kompetanse

– Hva er dere blitt enige om?

– I praksis vil de tilpasse listen med titler til hvilken videreutdanning som faktisk foreligger. Sagt med andre ord: Spesialsykepleiere vil i stedet for å gå til tittelen «sykepleier», nå eksempelvis bli «kardiologisk sykepleier», eller «geriatrisk sykepleier». Tittelen de registreres med, skal gjenspeile fagområdet de er spesialutdannet i, sier hun og legger til:

– Dersom tittel i arbeidsavtalen skal endres, må det avtales mellom hver enkelt sykepleier og arbeidsgiver, sier hun.

Det er ikke endring i det faktumet. 

Bilde visere en rekke kommentarer på Facebook

«Happy ending»

Langset tror det blir lettere for Sykepleierforbundets medlemmer både å ville og akseptere endringen. 

– De vil med dette få anerkjennelse for den kompetansen de har. Det vil også understøtte det egentlige målet til arbeidsgiver om oversikt over kompetanse, sier hun. 

NSF og HR er også enige om at de skal gå igjennom listen over spesialutdanninger i sykepleie sammen.

– Så saken endte godt for spesialsykepleierne?

– Ja, jeg regner med at mange spesialsykepleiere nå blir både glade og stolte, sier Langset.

– Det er i alle fall jeg!

Langset legger til at hun ikke minst er stolt av alle sykepleiere som tydelig har sagt fra at dette ville de ikke akseptere.

Fornuften og logikken seiret

 

Bildet viser klinisk avansert allmennsykepleier Lasse Johan Thue.

Lasse Johan Thue har master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) og jobber i dag på hematologisk avdeling på Ahus. Han er en av dem som «mistet» spesialtittelen sin etter HRs liste.

Nå har han fått beskjed om at HR snur, og at han beholder sin spesialist-tittel.

– Jeg var vel aldri i tvil om at dette måtte ordne seg. Hele saken virket lite gjennomtenkt fra HR sin side.

Thue utdyper:

– Min avdeling satser på høyspesialisering av det personalet vi har, blant annet gjennom satsing på AKS-sykepleiere. Det er godt at fornuften og logikken seiret.

Thue er glad for at alt ordner seg. Han retter en takk til jobben Langset har gjort i saken, men også til HR som raskt innså at dette ikke var en god idé.

– Om noe så bør jo listen med spesialiteter utvides i samarbeid med tillitsvalgte, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse