fbpx Ahus: Sykepleiere har fått brev om at de ikke lenger kan kalle seg spesialsykepleier Hopp til hovedinnhold

Ahus: Sykepleiere har fått brev om at de ikke lenger kan kalle seg spesialsykepleier

Bildet viser Collage av brev og Ahus i bakgrunnen

Rundt 300 sykepleiere ved Ahus har fått brev fra HR om at de ikke lenger kan kalle seg spesialsykepleier. Sykehusets HR-direktør avdramatiserer det hele.

En arbeidsgruppe satt ned av ledelsen ved Ahus har laget en oversikt over hvilke spesialsykepleiere som fremdeles skal få kalle seg spesialsykepleier, og hvilke spesialsykepleiere som blir fratatt muligheten.

Sykepleien har fått innsyn i skrivet som HR-avdelingen ved Ahus har sendt ut.

Brevet forklarer at stillingstittelen deres må endres på grunn av sykehusets lønnspolitikk, forteller NSFs foretakstillitsvalgt ved Ahus, Berit Langset. Hun har hatt travle dager denne uka.

– Kort fortalt har Ahus bestemt at mange av våre medlemmer degraderes fra tittel som spesialsykepleier til sykepleier. De går eksempelvis fra å være kardiologisk sykepleier, geriatrisk sykepleier eller spesialutdannet sykepleier, til sykepleier, sier Langset. 

 

Bilde viser Berit Langset

Rundt 300 spesialsykepleiere fikk brevet

Ut fra denne listen ser det ut til at rundt 300 spesialsykepleiere ved sykehuset blir nedgradert til vanlig sykepleier.

I brevet til spesialsykepleierne skriver HR-avdelingen blant annet:

«I lønnspolitikken er det besluttet at Helsedirektoratets bruk av spesialsykepleier titler skal følges. Det gjør at den generelle spesialsykepleier-tittelen utgår og det er kun de godkjente titlene som skal benyttes. Der det er krav i stillingen til videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng eller mer, skal en lønnsplasseres i lønnsgruppe 5 for spesialsykepleiere/jordmødre, men benytte stillingstittel som sykepleier.»

 

Fakta
Les brevet som stripper spesialsykepleiere for sin tittel

Her er brevet som HR-avdelingen ved Ahus har sendt til sykepleierne som ikke lenger kan kalle seg spesialsykepleier:

Ny lønnspolitikk og endringer i tillegg

Akershus Universitetssykehus HF har utarbeidet ny lønnspolitikk og prinsipper for lønnsdannelse. Det gir en annen praksis rundt sammensetning av lønn enn tidligere. I den forbindelse har det vært nødvendig å gå gjennom den enkeltes sammensetning av lønn og justere i tråd med de nye prinsippene. 

Justeringene endrer ikke lønn, kun hvordan lønnselementene (årslønn og faste tillegg) er satt sammen, dette gjelder også ved fremtidige ansiennitetsopprykk/lønnsoppgjør som påvirker lønn.

Dette arbeidet har tillitsvalgte vært orientert om gjennom flere møter. For ditt vedkommende betyr det at enkelte tillegg enten er lagt til årslønn, samlet til et funksjonstillegg eller individuelt tillegg.

I lønnspolitikken er det besluttet at Helsedirektoratets bruk av spesialsykepleier titler skal følges. 

Det gjør at den generelle spesialsykepleier tittelen utgår og det er kun de godkjente titlene som skal benyttes. Der det er krav i stillingen til videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng eller mer, skal en lønnsplasseres i lønnsgruppe 5 for spesialsykepleiere/jordmødre, men benytte stillingstittel som sykepleier.

 • Følgende stillingskode og stillingsbetegnelse er endret fra: 
  2050 Spesialutdannet sykepleier
  Ny stillingskode er da 2010 Sykepleier.

Din arbeidsavtale er fortsatt gjeldende med de endringer som følge av dette brevet.

De utvalgte

Her er spesialsykepleierne som fremdeles kan kalle seg spesialsykepleiere ved Ahus:

 • Akuttsykepleier
 • Anestesisykepleier
 • Barnesykepleier
 • Intensivsykepleier
 • Operasjonssykepleier
 • Jordmor
 • Kreftsykepleier
 • Nyfødtsykepleier
 • Psykiatrisk sykepleier

– Lungesykepleiere, diabetessykepleiere, geriatrisk sykepleiere eller sekkeposten «spesialutdannet sykepleier» står ikke på listen. Det gjør heller ikke AKS-sykepleiere, skal de bli degradert? undrer Langset.

Dersom AKS-sykepleierne også skulle miste retten til å bruke sin tittel, mener hun det må være stikk i strid med intensjonen bak hele spesialiseringen.

Beholder dagens lønn

– Betyr dette at sykepleierne går ned i lønn?

– Nei, de som blir fratatt sin tittel beholder lønnen som spesialsykepleier fordi de fremdeles vil være i samme lønnsgruppe. Det vi ikke vet er hva arbeidsgiver planlegger for i fremtiden, sier hun.

Spesialsykepleierne som har kontaktet Langset de siste dagene, er opprørte over hva som skjer.

– Slik jeg ser det, er dette en total degradering av sykepleieres spesialkompetanse, sier Langset.

Hun er svært bekymret for hva det vil si for rekrutteringen av spesialsykepleiere til Ahus.

Tillitsvalgte er ikke hørt

Langset er svært kritisk til det ledelsen ved sykehuset gjør.

– Det står i sterk kontrast til målet sykehuset har om å beholde og rekruttere nødvendig sykepleierkompetanse de har i dag, sier hun. 

Prosessen er ifølge Langset gjennomført av arbeidsgiver uten deltakelse fra tillitsvalgte.

– Arbeidsgiver ønsker ikke en omforent lønnspolitikk med organisasjonene. I de få møtene vi har hatt med ledelsen ved Ahus om tema, har vi sagt at vi ikke kan støtte den oppsatte listen fordi den er ufullstendig. Vi har ikke blitt hørt, sier hun.

Skal se på arbeidsavtalen

– Hva skjer videre nå?

Vi jobber for at medlemmenes arbeidsavtale blir ivaretatt. Dersom det er sånn at sykepleiere i sin nåværende arbeidsavtale er ansatt som spesialsykepleier, så har arbeidsgiver med endringen de nå gjør, tatt seg noen friheter, sier Berit Langset, og legger til:

Jeg er også i tett dialog med NSFs forhandlingsavdeling for hvordan vi skal håndtere dette videre.

HR-direktøren: Sykepleierne mister ikke tittelen på navneskilt

Bildet viser HR-direktør Jan Inge Pettersen.

– Hvorfor fratar Ahus for eksempel kardiologiske spesialsykepleiere retten til å kalle seg det, og at det på navneskilt nå kun skal stå sykepleier? 

– Ingen mister tittelen de har på navneskiltet i dag, sier HR-direktør ved Ahus, Jan Inge Pettersen.

Endringene er ifølge ham kun tekniske og vil bare være synlige i personalsystemet. 

– Dette handler om at vi rydder i systemene blant annet for å kunne gi et mer presist grunnlag for å beregne behovene fremover, og for at vi skal ha korrekte kompetanselister blant annet i forbindelse med beredskap, sier Pettersen.

Derfor fjerner Ahus spesialsykepleiernes titler

Pettersen sier at det i dag bare finnes koder i personalsystemet for ni spesialistgrupper blant sykepleierne.

– Vi har gjennom mange år brukt en «sekkepost» som er kodet som spesialsykepleier, men som ikke angir hvilken utdanning sykepleieren har. Når vi skal få oversikt over kompetanse og medarbeidere i sykehuset, gir ikke denne sekkeposten god nok informasjon. Derfor kodes nå sykepleiere som det ikke finnes fagspesifikk stillingskode for i personalsystemet som «sykepleiere», sier han.

Han beroliger sykepleierne med at titlene i det daglige vil være som før.

Behandles likt med legene

– Tenker sykehuset at det samme vil gjelde for legene? Altså at en kardiolog nå kun kan kalle seg lege? 

– Leger og sykepleier behandles og tituleres på tilsvarende måte i våre personalsystemer. En kardiolog står kodet som «overlege» i systemene, uten at dette berører tittel eller lønn som spesialist. Også her vil en tilleggsopplysning utenom kodesystemet angi type spesialitet, sier Pettersen.

Er Ahus redd dette kan være negativt for rekrutteringen?

Dette er en tekniske endring i personalsystemet, så det tenker jeg ikke skal ha noen praktisk betydning. 

Tillitsvalgte sier de ikke har vært med i denne prosessen, stemmer det?

Tillitsvalgte er kjent med at vi jobber med en gjennomgang av systemene for å for korrekte oversikter.

– Har dere oversikt over hvor mange sykepleiere som nå ikke kan kalle seg spesialsykepleier ved Ahus?

Tall på de som får endret tittel i systemene er vanskelig å oppdrive på kort varsel, sier HR-direktør Pettersen. 

– I strid med hovedavtalen

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, er kjent med saken på Ahus.

– Dersom arbeidsgiver tenker at de ensidig skal endre arbeidsavtalene til de ansatte, er ikke dette greit. Dette vil vi i så fall følge opp på vegne av våre medlemmer, sier Larsen.

Hun kan fortelle at NSFs jurister har allerede vært i kontakt med Ahus i saken. 

– Vi venter på deres tilbakemelding og forventer en videre dialog om dette, sier hun.

– Vet dere om det er andre sykehus som har, eller er i gang med samme prosess som Ahus?

– Nei, vi er ikke kjent med det, sier Larsen.

– Tillitsvalgte sier de ikke har vært med i denne prosessen, hva tenker du om det?

– Tillitsvalgte skal involveres i prosesser som kan ha konsekvenser for medlemmene. Derfor er det som har skjedd her i strid med hovedavtalen, sier Larsen.

11 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Hanne Sørensen

Intensivsykepleier
1 måned 4 uker siden

Aldri i verden om jeg kommer å gå med et skilt som viser pasientene at jeg er intensivsykepleier hvis jeg mister som mye som en krone ved neste lønnsforhandling. Vil ikke reklamerer for noe som ikke blir betalt for for at arbeidsgiver skal fremstå med kompetent bemanning. Jobber på poliklinikk som er selvstendig sykepleie poliklinikk men vil de ikke betale ordentlig lønn til oss får de sette inn leger på poliklinikken istedet. Så kan de betale dem eller stå uten personale. Helt uakseptabelt er dette. Og bare det at det i mailen står at vi vil beholde lønnen vår men ikke et ord om kommende lønnsforhandlinger sier mye. Nok er nok!!

Bente Solheim

Intensivsykepleier
1 måned 3 uker siden

Svært godt skrevet av deg 😊
Vi må bare stå sammen nå og kjempe for våre
rettigheter 🙏👍 Krisen i helsevesenet er formidabel, og nå må de virkelig våkne opp snart 😢

Anne-Torin Wandt Lynne

1 måned 4 uker siden

Hva med helsesykepleier?

Mette Andresen

Sykepleier
1 måned 4 uker siden

Personlige tillegg og funksjonstillegg er sjelden et varige tillegg i Ahus, det er min erfaring. Personlige tillegg blir plutselig puttet i en direkteplassering lønnsmessig, slik at man ikke går opp i lønn før man er på nivå med andre i lik lønnsplassering. Funksjonstillegg er et årlig tillegg der de trekker fra 5 uker i året, dermed blir det ikke et årstillegg likevel, eksemplene er mange. Ahus er kjent for å spare på femtiøringen fra de ansatte der de kan. Jeg ble ikke spesielt overrasket og ønsker Ahus lykke til med rekruttering.

Bjørn Iversen

Lektor
1 måned 4 uker siden

Det er smått utrolig at man kan ta en så umusikalsk beslutning. Ingen andre helseforetak har gjort dette (meg bekjent). Kunne de skaffet denne oversikten uten å gjøre dette? Var det tvingende nødvendig? Hva med sykepleiere med mastergrad? De bør opprette FLERE stillingskoder - ikke færre! Jeg ser en HR avdeling som danser samba mens orkesteret spiller vals...

Nina Lid

Sykepleier
1 måned 4 uker siden

Det er merkelig at så få kommentarer vises her, kan det ha noe med at kommentarene nesten aldri blir godkjent!??

1 måned 4 uker siden

Bærum sykehus har gjort det samme

AJ

Sykepleier
1 måned 4 uker siden

Det er åpenbart at arbeidsgiver gjør kartlegging i forberedelse for flere endringer. Det kommer til å bli vanligere med "floating" på jobb, altså at du kommer på jobb og får beskjed om "i dag er du flyttet til medisinsk sengepost, gå dit".

Katrine

Spesialutdannet sykepleier
1 måned 3 uker siden

Dette er å gå baklengs inn i fremtiden.
Kompetansen til sykepleiere må differensieres og anerkjennes, ikke plasseres i en homogen sekk.
Vi trenger åpenbart flere stillingskoder, ikke færre, for å møte kompetansen som så mange har nå og som mange vil erverve seg med tiden. Flere og flere spesialutdannede sykepleiere tar også en mastergrad, skal disse også inn i samme stillingssekk som eksempelvis en nyutdannet sykepleier? At de får beholde sin tittel på navneskiltet er en mager trøst, nærmest et hån.
Her må Helsedirektoratet og utdanningsinstitusjonene samarbeide. Hvorfor utdannes spesialsykepleiere innenfor fagfelt som ikke godkjennes til tittel spesialsykepleier? Har 60 studiepoeng forskjellig verdi etter hvilket fagfelt som studeres? Det må ikke være noen forvirring rundt dette, ei heller rom for å strippe en spesialsykepleier av sin tittel grunnet fagfeltet spesialutdanningen er i.
Ville en lektor ved en utdanningsinstitusjon akseptert å plutselig bli plassert i en sekk kalt "lærer"?

Anette Smith

Akuttsykepleier
1 måned 3 uker siden

Jeg har mastergrad og er akuttsykepleier i akuttmottaket på Ahus. Det er nå 3. gangen at HR har rotet bort mine papirer og påstår at jeg ikke er spesialsykepleier. Lite imponert, siden jeg har hatt min master siden 2005 og jobbet på Ahus som spesialsykepleier siden 2013....

Hanne

Sykepleier
1 måned 3 uker siden

Åå så heldige spesial sykepleiere e...Dem får beholde skiltet sitt med tittelen på..

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse