fbpx Helse Nord henter styremedlemmer sørfra: – De må forstå Nord-Norge som landsdel Hopp til hovedinnhold

Helse Nord henter styremedlemmer sørfra: – De må forstå Nord-Norge som landsdel

Bildet viser inngangspartiet til Nordlandssykehuset og lederen i NSF Nordland, Gjertrud Helene Krokaa

Sykepleiernes leder i Nordland har en klar beskjed til de nye styremedlemmene i helseforetakene i nord: De må kunne mer enn sykehusdrift.

Styret i Helse Nord har utnevnt nye styrer i de seks helseforetakene i regionen. Både Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Nordlandssykehuset har fått nye styreledere – begge fra Oslo. Styrelederen ved Helgelandssykehuset er også fra Oslo, mens Finnmarkssykehuset har en styreleder fra Nittedal.

I alt åtte nye styremedlemmer i helseforetaksstyrene er hentet sørfra. De er fra Oslo, Trondheim, Melhus, Hamar, Kongsberg og Haugesund.

Se hele listen over de nye styrene i Helse Nord nederst i saken.

Øyer, holmer og broer

Fylkesleder Gjertrud Helene Krokaa i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Nordland tviler ikke på at styrelederne og -medlemmene har sykehuskompetanse.

– De har de selvfølgelig. Grunnlaget for min kritikk er blant annet prosessen med trusselen fra Helse Nord om nedleggelser av akuttkirurgi og fødetilbud. Det ble heldigvis trukket tilbake, men værforhold, geografi og infrastruktur var en ikke uvesentlig del av det. Vi bor på øyer og holmer, må ferdes over broer, og det er store avstander. Alt kan bli stengt, sier hun til Sykepleien.

Forventer forståelse

Fylkeslederen forventer at et styremedlem i et helseforetak i nord forstår utfordringene med geografi og infrastruktur i landsdelen.

– Jeg snakker ikke om å være meteorologer, men å kjenne til Nord-Norge som landsdel. Det handler rett og slett om forsvarlighet, pasientsikkerhet og fullgod beredskap, sier Krokaa.

– Og jeg nekter å tro at det ikke finnes noen i nord med kompetanse på sykehus som attpåtil har kunnskap om utfordringene i landsdelen.

– De nye styremedlemmene kan skaffe seg kunnskap?

– Det kan de, men når skal de få tid til det? Det er varslet et nytt forslag fra Helse Nord mot slutten av måneden, så her skal det gå fort. 

Krokaa sier hun er lei av at sykehuskompetanse blir fremhevet som den eneste kunnskapen et styremedlem i Helse-Norge må ha.

– Helse Nord-prosessen har vist at sykehus også handler om distriktene, beredskap, næringsliv, bolyst og i høyeste grad samhandling med kommunene og kommunehelsetjenesten. De nye styremedlemmene tar ikke bare beslutninger som får konsekvenser for sykehusene. Det handler om mye mer. Det handler om samfunnsansvar, og det handler om ringvirkninger og konsekvenser som rekker langt utover sykehusets vegger. Derfor er det viktig at de kan mer enn sykehus.

– Du slipper å få kjeft på lokalbutikken

Krokaa sier styrene skal i gang med tunge og kompliserte prosesser. Hun har derfor forståelse for at ikke alle har lyst til å sitte i styrene.

– Det er mye følelser i sving, og det er sikkert krevende arbeid. Da er det kanskje lettere å ikke ha lokal tilknytning. Du slipper å få kjeft på lokalbutikken. Samtidig fjerner det dem kanskje fra den virkeligheten pasienter i Nord-Norge må forholde seg til, sier fylkeslederen.

 

Fylkeslederen er også bekymret for at det blir et eget yrke å være styremedlem.

– At det er de samme medlemmene som går igjen, bare i forskjellige styrer, og at det ikke er plass til å slippe inn nye koster. Jeg savner at andre enn de ansattvalgte stiller kritiske spørsmål og får støtte i styret for det. Demokratiet må være levende og genuint, ikke en formalitet. Det skulle også vært et poeng at administrative ledere og direktører fra andre foretak ikke skulle sittet som styremedlemmer i et annet. Poenget med egne regionale foretak blir da borte, sier Krokaa.

Styrelederen i Helse Nord: Bredt sammensatt kompetanse

Styreleder Renate Larsen i Helse Nord sier de nye styrelederne ved UNN og Nordlandssykehuset, begge fra Oslo, har erfaring som vil være nyttig i omstillingen Helse Nord står overfor de neste årene. 

– De nye styrelederne får følge av bredt sammensatt kompetanse fra Nord-Norge i sine styrer. At kompetente mennesker, uavhengig av hvor de kommer fra, vil ta på seg et oppdrag i nord, skal vi se på som en anerkjennelse. Derfor er jeg trygg på at de aller fleste i nord vil ønske dem velkommen og lykke til i det viktige oppdraget, skrev Larsen i en sms til Sykepleien torsdag.

De nye styrene – hele listen

Universitetssykehuset Nord-Norge

Styreleder: Anders Mohn Frafjord – Oslo (ny)

Nestleder: Gunbjørg Svineng – Tromsø (ny rolle)

Styremedlemmer: Beate Rakha Knutsen – Hamarøy, Øyvind Bakke – Oslo (ny), Vidar Bjørnås – Bardufoss (ny), Rigmor Abel – Tromsø (ny), Toril Nagelhus Hernes – Trondheim (ny), Rolf Eigil Bygdnes – Tromsø (ny)

Nordlandssykehuset

Styreleder: Jan Frich – Oslo (ny). 

Nestleder: Olav Godtfred Klausen – Haugesund (ny)

Styremedlemmer: Ellen Kalstad – Karasjok (ny), Ellen Beate Lundberg – Fauske (ny), Jonne Kalstad – Bodø (ny), Gunnar Jan Olsen – Andenes (ny), Liina Veerme – Fauske (ny)

Helgelandssykehuset

Styreleder: Arne Benjaminsen – Oslo

Nestleder: Andrine Solli Oppegård – Sømna

Styremedlemmer: Ole Henrik Bjørkmo Lifjell – Bleikvassli, Laila Brunvold – Sandnessjøen, Maiken Bjørkan – Mo i Rana, Geir Stene-Larsen – Oslo (ny), Roger Jenssen – Hamar (ny)

Finnmarkssykehuset

Styreleder: Lena Nymo Helli – Nittedal

Nestleder: Andreas Moan – Oslo (ny rolle)

Styremedlemer: Jostein Tørstad – Kirkenes, Gunn Hætta – Kautokeino, Johnny Leo Jernsletten – Vestre Jakobselv, Gunnar Alskog – Tromsø (ny), Line Krane – Tromsø (ny)

Sykehusapotek Nord

Styreleder: Håvard Horn – Leknes (ny)

Nestleder Lars Småbrekke – Tromsø (ny rolle)

Styremedlemmer: Sylvi Vatne Pedersen – Samuelsberg, Morten Støver – Bodø, Eva Håheim Pedersen – Kongsberg (ny) 

Helse Nord IKT 

Styreleder: Trude Slettli – Tromsø (ny rolle)

Nestleder: Erik M. Hansen – Bergen

Styremedlemmer: Dag Johansen – Tromsø, Hanne Frøyshov – Harstad, Gunn Fredriksen – Melhus (ny)

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Anne

Sykepleier
3 måneder 1 uke siden

Selv regnet jeg meg for å ha mer oversikt over forhold nordpå enn mine klassekamerater her sør. Jeg var jo tross alt halvt Finnmarking! Hver sommer var jeg «hjemme i Finnmark». Jeg viste mye. Til jeg flyttet dit og gikk i de skoene selv.
Når så mange måtte ta fly for å komme seg til sykehus for en undersøkelse, forsto jeg at kostnadene til bare transport nok var noen hakk mer enn i Oslo! Og når jeg kjørte i kollone for å komme til og fra jobb, tenkte jeg at det nok ikke var så rart at folk kom for sent eller ikke kom på jobb og at bemanningen var litt tynn. Når alle veier var stengte, i alle retninger, båten ikke gikk, helikopteret ikke kunne lande og pasienten ble flyttet fra sykebil til likbil, forsto jeg at været og avstandene her gir noen andre utfordringer enn at det er buss for tog! Og dette er jo bare litt! Etterhvert flyttet jeg jo sørover igjen! Deilig å kunne gå på jobb, klage over at Heg må bruke piggsko på vinteren og ikke kan gå med småsko på fortauet og riste på hodet når det er store overskrifter i avisa om snøkaos og fare når drt blir skikkelig vinter i Sør.
Nei, styret i helseforetak og sykehus nordpå må bestå sv folk som vet hvor skoen trykker og ikke bare har gode papirer fra skole og jobb sørfor Sinsenkrysset!

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse