fbpx Forsker: Skal du lykkes som Tørn-kommune, må ansatte og ledere forstå hva de er med på Hopp til hovedinnhold

Forsker: Skal du lykkes som Tørn-kommune, må ansatte og ledere forstå hva de er med på

Bildet viser en Leif E. Moland og en korridor med sykepleiere.

Hvordan her det gått med Tørn-kommunenes arbeid med oppgavedeling, mer heltid og nye turnusordninger? I dag kom evalueringen.

Av de 60 kommunene som deltar i Tørn-programmet, har noen vært med fra starten for snart to og et halvt år siden, andre har akkurat startet. Det preger også konklusjonen i evalueringen som ble presentert av Fafo-forsker Leif Moland på et seminar hos KS i dag, 28. februar.

– Noen kommuner har kommet langt i sitt arbeid, mens andre vet knapt hva de er blitt med på, sa Moland.

Fafo har fulgt og evaluert lærings- og utviklingsarbeidet i de 60 deltakerkommunene som er organisert i fem nettverk.

Fakta
Om Tørn

«Tørn er et lærings- og utviklingsnettverk som tilbyr forskningsbasert undervisning og veiledning på et nivå vi ikke har sett i tidligere nettverk», står det i Fafo-rapporten.

Tørn-programmet er forankret i KSʼ avdeling for arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk. Programmets sentrale styringsgruppe har åtte medlemmer. Tre av dem er avdelingsdirektører i KS der én er leder for gruppen.

Delta, Fagforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund har én representant hver. I tillegg er myndighetene representert via Helsedirektoratets leder for Kompetanseløft 2025.

Kunsten å få maksimalt ut av knappe ressurser

Moland oppsummerte at Tørn-programmet skal få kommunene til å jobbe kunnskapsbasert for å finne løsninger på velkjente problemstillinger.

– Rekruttering, høyt sykefravær, heltid- og deltidsproblematikk og å ta i bruk ny teknologi. Dette er velkjente utfordringer som det er gjort mange enkeltprosjekter på. Det som skiller Tørn fra andre prosjekter, er at det ser på helheten, sier Moland og legger til:

– Det har vært gøy å følge med på.

Så da er det store spørsmålet om Tørn-programmet og kommunene som deltar, har klart å tette gapet mellom behovet for tjenester og tilgangen.

– Ikke gap over for mye

De kommunene som har holdt på lengst, er ifølge Moland også naturlig nok de som mener de har fått mest ut av arbeidet.

– Det er spesielt tre områder som er viktige for å lykkes. For det første må de ansatte involveres. De må selv tenke igjennom oppgavene de gjør, og andre gjør, og komme med forslag til endringer. Å forankre endringer hos ansatte er en suksessfaktor, sier Moland.

For det andre må også ledelsen forstå hva de er med på.

– De må være villige til å sette av tid og ressurser og kanskje budsjettere annerledes for at målene skal kunne nås, sier Moland.

For det tredje må turnusplanlegging også gjennomgås.

– Her er det gjort forskjellige forsøk med langvakter i helger, årsturnuser eller kalenderplaner for å øke heltidsandelen og få flere større stillinger, færre vikarer og bedre kontinuitet, sier han.

Utfordringer

Det er imidlertid ikke alt som går knirkefritt.

– For mange kommuner er det for tidlig å gi noe klart svar på hvor vellykket arbeidet med Tørn har vært. Høy turnover blant ansatte og ledere er helt klart en utfordring, sier Moland og utdyper:

– Når man endelig har fått direktøren til å forstå hvorfor dette er viktig, så får arbeidsstedet en ny leder og man må forklare alt på nytt.

Andre utfordringer er at oppgavedeling tar tid, men prosjekter ofte har en kort tidsramme.

– Derfor er det viktig at ledere og ansatte bruker tiden de har effektivt om man skal lykkes. Det må settes av både tid og ressurser, sier Moland.

Et annet råd Moland kommer med, er å ikke gape over for mye på en gang.

– Begynn med ett tjenestested, juster underveis og rull ut tiltakene etter hvert som man ser at tiltakene som er prøvd ut, fungerer.

Å spille på lag med de tillitsvalgte er også helt nødvendig ettersom mange av tiltakene ikke er avklart i lover og avtaleverk per i dag.

Du kan lese heler rapporten her.

3 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Pernille

Sykepleier
1 måned 3 uker siden

Link til rapporten fungerer ikke

Gunn B

spl
1 måned 3 uker siden

Linken til rapporten fungerer ikke.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse