fbpx Evaluerte sykepleierutdanningen: – Studiens mest interessante funn er et paradoks Hopp til hovedinnhold

Evaluerte sykepleierutdanningen: – Studiens mest interessante funn er et paradoks

Bildet viser professor Jörg W. Kirchhoff ved Høgskolen i Østfold

Sykepleierstudentenes vurdering av teori- og praksisemnene og deres egenvurderte sykepleiefaglige kompetanse er kartlagt i en ny studie.

Professor Jörg W. Kirchhoff ved Høgskolen i Østfold har gjennomført studien, som har resultert i en forskningsartikkel i Sykepleien Forskning.

87 sykepleierstudenter ved Høgskolen i Østfold som fullførte sin utdanning våren 2019, deltok i løpet av mai samme år i en nettbasert spørreskjemaundersøkelse. 

– Hovedhensikten har vært å gjøre en evaluering av utdanningen. Det vil si om og i hvilken grad studenter opplever å være forberedt til jobben som sykepleier og hvilke forhold ved vår utdanning som kan ha vært med på å skape studenters opplevelse av deres sykepleiefaglige kompetanse, forklarer Jörg W. Kirchhoff.

Sidestiller teori og praksis

Studien viser at studenter vurderer praksisemnene som mest betydningsfulle for deres fremtidige jobb som sykepleier. Studien viser også at teoriemnene har noe større betydning for studenters sykepleiefaglige kompetanse enn praksisemnene.

– Studiens mest interessante funn er et paradoks. På den ene siden finner jeg, som ved tidligere studier, at studentene vurderer praksisdelen som viktigst under utdanningen. Samtidig finner jeg ikke at dette fører til at studentenes vurdering av praksis har større betydning for deres egenvurderte sluttkompetanse enn teoridelen av utdanningen, sier Kirchhoff.

– Mine funn indikerer at teori og praksis er tilnærmet likeverdige komponenter for studentenes egenvurderte kompetanse, samt at teoridelen kan være noe viktigere enn praksis i noen sammenhenger.

– Først og fremst nyttig for utdanningsinstitusjonene

– Hvem vil kunne dra nytte av forskningen i klinisk praksis?

– Denne kunnskapen er først og fremst nyttig for utdanningsinstitusjonene. Vårt samfunnsoppdrag er å utdanne kompetente sykepleiere, og i denne studien kommer det frem at både teori og praksis er av betydning, samt at NPC-skalaen, som er en forkortelse for The Nurse Professional Competence Scale, kan være et nyttig verktøy for å kartlegge sykepleierstudenters egenvurderte sykepleiefaglige kompetanse.

Les hele forskningsartikkelen her

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse