fbpx NSF om omstillingsprosessen i Helse Nord: – Vi har meldt kode rød Hopp til hovedinnhold

NSF om omstillingsprosessen i Helse Nord: – Vi har meldt kode rød

Lill sverresdatter larsen

– Det som skjer i Helse Nord er et signal om at det er i ferd med å gå galt for helse- og omsorgstjenesten i Norge, mener Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF.

– Vi har meldt kode rød. Dette er en så viktig sak for landets bosettingsmønster, beredskap og pasientsikkerhet at både Stortinget og Regjeringen er nødt til å ta eierskap til prosessen.

Penger og politisk satsing

– Det krever politisk satsing, reell prioritet i form av penger, og det krever en tverrfaglig tilnærming, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF.

NSF er bekymret både på vegne av medlemmene som nå står i en situasjon med stor usikkerhet, men også pasienter og befolkning som vil bli berørt av den omfattende omstillingsprosessen. NSF skal nå gå igjennom det som er lagt frem og svare ut i ulike former videre i prosessen.

Resolusjon

I en resolusjon fra landsmøtet, hvor NSF krever likeverdige, tilgjengelige og pasientsikre helsetjenester for alle, nevnes spesielt følgende utfordringer:

 • 5500 sykepleiestillinger står ubesatt
 • 900 tomme plasser på sykepleiestudiet

NSFs løsning er at politikerne sammen lager en langsiktig plan for helsetjenesten uavhengig av partipolitiske ideologier.

Fagorganisasjonene ut i felles opprop

I et felles brev fra LO, Akademikerne og Unio til styret i Helse Nord skriver de at man risikerer å ta beslutninger man ikke ser konsekvensene av i dag, og som blir umulig å reversere i fremtiden.

Brevet er også sendt i kopi til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Du kan lese hele brevet her.

For høyt tempo, for liten involvering

«De ansatte uttrykker bekymring for medvirkning, faktagrunnlag, forankring og tempo i forbindelse med den pågående omstillingsprosessen i Helse Nord», skriver de i brevet.

– Vi anerkjenner at Helse Nord står overfor store utfordringer og brevet er ikke et forsøk på stanse den pågående omstillingsprosessen. Men vi får signaler fra våre medlemmer og tillitsvalgte om at tempoet og mangel på involvering i dette arbeidet kan bidra til å svekke tilliten til resultatet, noe også en uttalelse vedtatt på vår regionkonferanse i Nordland nylig bekrefter, sier 1. nestleder i LO Sissel M. Skoghaug.

brevettil helsenord
Fakta
Utredningene om Helse Nord
 • I november i 2022 fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i landsdelen.
 • Disse forslagene skal Helse Nord tråkle sammen til et helhetlig forslag, som skal på høring før det vedtas i april 2024.
 • Hovedgrunnen til oppdraget er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen og en stadig aldrende befolkning.

Arbeidsgruppe 1, en av fem arbeidsgrupper, har utredet akutte og elektive funksjoner. De leverte sin rapport 14. november. Den inneholder:

 • organiseringen av akuttfunksjoner.
 • organisering av fødselsomsorgen.
 • planlagt kirurgi: etablering av elektive enheter eller sykehus i Helse Nord – ytterligere deling av elektive funksjoner.

De fem arbeidsgruppere utreder følgende: 

 1. akutte og elektive funksjoner
 2. psykisk helsevern
 3. rehabiliteringstjenester og private tjenester
 4. diagnostiske funksjoner
 5. samordning av primær- og spesialhelsetjenesten

Tidsplanen:

1. desember 2023: Utkast til den helhetlige planen ferdigstilles.
4.–12. desember 2023: Drøfting av forslagene.
20. desember 2023: Styret vedtar høringsutkast.
25. april 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord.
Den helhetlige planen sendes ut på åpen høring 20. desember med frist 1. mars.

Kilde: Helse Nord

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse