fbpx 8827 avlyste operasjoner på fire måneder Hopp til hovedinnhold

8827 avlyste operasjoner på fire måneder

Fedmeoperasjon på Omniasykehuset, Røde Kors klinikk. Kirurg Hjørtur Gislason i midten.

Norske sykehus planla 132 945 operasjoner i årets første måneder. Av disse ble 8827 avlyst. Mangel på helsepersonell er en del av grunnen.

I løpet av årets første fire måneder, ble over seks prosent av de planlagte operasjonene avlyst. Det er imidlertid store variasjoner mellom sykehusene. Det er en marginal nedgang fra forrige tertial.

Helse Midt-Norge RHF hadde lavest andel utsettelser med 5,8 prosent. Helse Nord RHF hadde høyest andel med 8,1 prosent. Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF hadde andeler utsatte operasjoner på henholdsvis 6,5 og 7,2 prosent.

Strykninger bør ikke skje

En av Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer er å føre statistikk med avlyste operasjoner. Ifølge direktoratet er dette noe som ikke bør skje, og sykehusene bør ikke ha en strykprosent som er over fem prosent. Det er målet Helsedirektoratet har satt. Statistikken viser imidlertid at mange sykehus ikke klarer fem prosent-målet.

Helsedirektoratet sier det kan være forskjellige årsaker til at en planlagt operasjon ikke gjennomføres. For eksempel mange øyeblikkelig hjelp operasjoner, personellmangel, ufullstendig undersøkelse av pasienten før operasjon, akutt oppstått annen lidelse hos pasienten som medfører utsettelse av operasjon og liknende.

Store variasjoner

Som tabellen under viser, er det store prosentvise forskjeller på hvor stor andel av operasjonene som ble avlyst. Det er viktig å legge til at små sykehus har færre operasjoner enn store sykehus. Det skal derfor mindre antall strykninger til for at andelen avlyste operasjoner øker kraftig, enn ved de store sykehusene.

I tallene fra Helsedirektoratet planla sykehusene å gjennomføre 132 945 operasjoner i første tertial i år. Av disse ble totalt 8827 operasjoner av avlyst på landsbasis.

Endret ingressen. Tok bort operasjonssykepleiere og endret til helsepersonell.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse