fbpx Valgkomiteen vil ha disse på toppen i Sykepleierforbundet Hopp til hovedinnhold

Valgkomiteen vil ha disse på toppen i Sykepleierforbundet

Fra venstre: Gro Lillebø, Kai Øivind Brenden, Lill Sverresdatter Larsen

De er enstemmig innstilt: Lill Sverresdatter som leder. Kai Øivind Brenden som nestleder. Og Gro Lillebø som andre nestleder.

Hvem skal vise veien videre for de 125 000 sykepleierne som er innmeldt i Norsk Sykepleierforbund (NSF)?

Valg av ledelsen og personer i andre verv skal foregå på NSFs landsmøte. Det åpner på Gardermoen 6. november.

Rekordmange, det vil si fem, vil bli nestledere denne gangen, mens nåværende leder ikke har noen motkandidater.

Om landsmøtet vil følge anbefalingen, vil tiden vise. Det er delegatene der som avgjør.

Kan bli opprykk for Brenden

Her er den ledelsen som nominasjonskomiteen anbefaler:

  • Leder: Lill Sverresdatter Larsen, gjenvalg
  • Nestleder: Kai Øivind Brenden, nåværende 2. nestleder
  • Andre nestleder: Gro Lillebø, nåværende medlem i NSFs forbundsstyre og avdelingssjef sykepleie på klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs hospital.

For de neste fire år

Nominasjonskomiteen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) offentliggjør nå sin innstilling til alle vervene for neste landsmøteperiode som er fra 2023 til 2027.

Innstillingen omfatter verv i forbundsstyret, inkludert forbundsledelsen, rådet for sykepleieetikk og kontrollutvalget.

Totalt er det 69 kandidater til 45 verv.

(Se resten av innstillingen nederst i saken.)

Enstemmig

Komiteen har gjort seg kjent med alle kandidatene ved å lese villighetserklæringer og innsendte tekster fra forslagsstillerne. I tillegg har komiteen intervjuet alle lederkandidatene.

Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig.

– Vi syns vi har hatt mange gode kandidater å velge mellom. Det er vi glade for, sier Rita Standal, leder i nominasjonskomiteen.

– Noen gjenvalg og noe nytt?

– Ja, både kontinuitet og noen nye inn. Vi har prøvd å ivareta ulike arbeidsområder, erfaring og bredde i forbundsstyret for å kunne bygge et godt team. Forbundsledelsen og styret er jo ett, de skal backe hverandre, sier Standal.

– Har på en måte vært et luksusproblem

– Hva vil du si til dem som ikke er blitt innstilt?

– Det å ikke bli innstilt betyr ikke at de ikke er gode kandidater, det mener vi alle er. Virkelig.

– Dere er tidlig ute med offentliggjøringen?

– En uke før fristen. Det var vi forrige gang, også.

Altså i 2019.

– Det har vært er spennende arbeid. Flott at så mange flinke folk stiller seg til dispensasjon. Det har på en måte vært et luksusproblem. For alle kandidatene er veldig gode, understreker Standal nok en gang.

Forbundsstyret

Disse er innstilt som medlemmer i forbundsstyret:

Cecilie Woll Johansen, Nordland (gjenvalg)

Rolf-André Oxholm, Oslo, (gjenvalg)

Jostein Storsæter, Vestland

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Østfold

Ingrid Berg Selfjord, Trøndelag

Kristin Holanger Bodenstein, Agder

Varamedlemmer:

1. vara: Gunn-Elin Rossland, Rogaland

2. vara: Lene Gundersen Peersen, Agder

3. vara: Andreas Forwald, Vestfold

4. vara: Marthe Eide Nicolaysen, Innlandet

5. vara: Renate Carita Nordh, Innlandet

6. vara: Siv Skarstein, Oslo

Rådet for sykepleieetikk

Innstilt som leder: Tanja Alme

Disse er innstilt som medlemmer i Rådet for sykepleieetikk:

Berit Støre Brinchmann

Audun Ivan Kalstad Mo

Elin Sagbakken

Signe Marie Bandlien

May-Lis Nerhus Bakken

Kirsten Hilde Nordby Bergland

Terje Årsvoll Olsen

Sofie Lykke Herbro

Kontrollutvalget

Innstilt som leder: Tord Kjesbu (gjenvalg)

Innstilt som medlemmer:

Tom Rune Bratlien

Irene Kronkvist

Jan-Thore Lockertsen

Varamedlemmer:

1. vara: Silje Marita Strand Skauge

2. vara: Grethe Dølbakken

3. vara: Oddgeir Lunde

4. vara: Arnold Måsøval-Jensen

Nominasjonskomiteen

Det er fylkeslederne som innstiller leder og medlemmer til nominasjonskomiteen. Det skjer dagen før landsmøtet åpner, altså 5. november. 

Fakta
Om landsmøtet

Landsmøtet er øverste organ i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Landsmøtet møtes hvert fjerde år, med delegater valgt av fylkesmøtene.

Landsmøtet velger politisk ledelse, vedtar innsatsområder, organisasjonsstruktur og øvrige styrende dokumenter.

Landsmøtet 2023 på Gardermoen åpner 6. november med en helsepolitisk dag.

Kilde: NSF

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

anne bruflot

alderspensjonist/ kunstner
5 måneder 2 uker siden

Er intervju godt nok før en innstiller? Bør dere ikke ta en litt grundigere bakgrunnsjekk?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse