fbpx Blendahvitt NSF får strykkarakter: – Vi ser problemet Hopp til hovedinnhold

Blendahvitt NSF får strykkarakter: – Vi ser problemet

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Vi har ikke kommet langt nok på dette området, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen. NSF får kritikk for mangelen på minoritetssykepleiere i forbundsledelsen.

«Det er fortsatt blendahvitt på toppen i Sykepleierforbundet».

Dette sier Akhenaton de Leon, leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering, til Sykepleien. Han viser til at fortsatt har ingen i forbundsledelsen minoritetsbakgrunn, noe han påpekte allerede i 2015. Han gir forbundet strykkarakter.

Flerkulturell sykepleie som egen faggruppe

– Vi har ikke kommet langt nok på dette området, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hun har lest intervjuet med de Leon.

– Vi ser problemet, og derfor var også opprettelsen av faggruppen Migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie viktig.

Denne gruppen ble opprettet i 2013. I 2018 ble den godkjent som en av NSFs faggrupper.

Ville ivareta minoritessykepleierere i arbeidssituajoner

Lill Sverresdatter Larsen ble valgt som forbundsleder på landsmøtet i 2019. Før det var hun medlem i forbundsstyret.

– Allerede i 2020 ba forbundsledelsen om å starte et mangfoldsarbeid internt, forteller hun.

Arbeidet skulle dreie seg om:

  • sykepleiernes mangfoldsarbeid i samfunnet
  • ivaretakelse av sykepleiere med minoritetsbakgrunn i arbeidssituasjoner
  • hvordan NSF strukturert skal arbeide for å møte problemet med manglende mangfold internt

– Dette arbeidet – i likhet med mange andre oppgaver – ble utsatt på grunn av koronapandemien, som skapte helt andre problemstillinger, og dette måtte prioriteres, sier Larsen.

– Vi foreslår også et internt «mangfoldsutvalg»

Mangfoldsarbeidet startet opp igjen i NSF i 2023, ifølge Larsen:

– Det har munnet ut i diskusjoner blant tillitsvalgte og medlemmer i nominasjonskomiteen om oppmerksomhet på sykepleiere med minoritetsbakgrunn.

Forbundsstyret har også tatt initiativ til en egen sak om mangfold på landsmøtet.

– Vi foreslår også å opprette et «mangfoldsutvalg» internt i NSF. Slik kan vi sikre at tematikken ikke igjen må skyves nedover i bunken i en hverdag preget av mange politiske saker, sier hun.

Nå håper NSF-lederen på gode diskusjoner og gode vedtak på landsmøtet:

– Da kan vi i løpet av fire år forhåpentligvis gjøre det bedre på området, sier hun.

Om fire år er det altså et nytt landsmøte.

Inviterer kritikeren til samtale

NSF-lederen legger til:

– I etterkant av landsmøtet inviterer jeg gjerne Akhenaton de Leon til en samtale i sykepleiernes hus for å komme i gang med arbeidet.

Landsmøtet skal foregå på Gardermoen fra 6. til 10. november.

Mangfold på landsmøtet

Sak nummer 15 på landsmøtet har følgende tittel: Mangfold, inkludering og hindre trakassering og diskriminering.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å vedta en endring i prinsipprogrammet ved å legge til ordene som er understreket:

NSF mener at:

• ansatte og pasienter skal vernes mot alle former for diskriminering og trakassering på grunn av alder, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse eller andre vesentlige forhold ved en person.

Forbundsstyret anbefaler også følgende som et av innsatsområdene de neste fire årene:

NSF skal arbeide for:

• å utvikle en strategi som skal styrke mangfold, inkludering og vern mot diskriminering i alle deler av organisasjonen, arbeidslivet og helse- og omsorgstjenesten

6 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Jenny

Sykepleier
8 months 3 weeks siden

Når lederen for Organisasjonen mot offentlig diskriminering sier "Det er fortsatt blendahvitt på toppen i Sykepleierforbundet" for å beskrive en gruppe mennesker, reduserer han disse individene til deres hudfarge. På samme måte, hvis man skulle sagt at "Alle på toppen i Organisasjonen mot offentlig diskriminering er kullsvarte" ville man ha gjort den samme, grove feilen.

Det er høyst ironisk når lederen av en organisasjon som jobber mot diskriminering selv bruker ord som kan bidra til å forsterke rasisme i samfunnet.

Aslak

Sykepleier
8 months 3 weeks siden

Når majoriteten av samfunnet man lever i er «blendahvitt», så vil dette reflekteres på alle arbeidsplasser. Skal man fremtvinge «likestilte» grupper basert på en fordeling i ubalanse (i dette tilfellet noe så tåpelig som hudfarge), så vil statistikken og matematikken tilsi at vi får ikke de mest kompetente til oppgaven. (Hvis en hudfarge utgjør under 2% av befolkningen, men du skal ha en 50/50-fordeling, så er det stor sannsynlighet for at du ikke får de beste til jobben, før begge tallene er noenlunde like).

Til og med Admiral P er ganske blendahvit selv om han er 50% av zambisk opprinnelse. Å dermed kritisere basert på hudfarge, er en utrolig svak og potensiell farlig metode.

Vanja Sagen

Sykepleier
8 months 2 weeks siden

Jeg tenker at det ikke spiller noen rolle hvordan man ser ut. Det er meningene, arbeidsviljen og de gode holdningene som teller.
Vet vi hvem som har søkt på stillinger i toppen? Hvordan blir ledere og andre valgt i sine stillinger… neppe på grunn av utseende. Vi er kommet adskillig lengere i nsf ❤️

Marcela

7 months 2 weeks siden

Nei, dere har ikke kommet så langt hvis sykepleieren med utenlandske bakgrunn er hele tiden nedprioritert eller fremlegges egenskaper som noen mener at den enkelt person har. Det er også hårreisende at i NSF gis stillinger ut av kamaraderi, hovedsakelig nesten de høyeste eller høyere stillingene er besatt er opprinnelige norske eller sine venner. At NSF legger til rette til sine egne og ikke til alle er også kritikkverdig. Forresten hvis du mener at NSF har kommet lengere så forklarer meg hvordan, jeg merker ikke noen forskjell siden 2014 og det er skammelig. Blir spennende å lese ditt svar.

Marcela

7 months 2 weeks siden

Nei, dere har ikke kommet så langt hvis sykepleieren med utenlandske bakgrunn er hele tiden nedprioritert eller fremlegges egenskaper som noen mener at den enkelt person har. Det er også hårreisende at i NSF gis stillinger ut av kamaraderi, hovedsakelig nesten de høyeste eller høyere stillingene er besatt er opprinnelige norske eller sine venner. At NSF legger til rette til sine egne og ikke til alle er også kritikkverdig. Forresten hvis du mener at NSF har kommet lengere så forklarer meg hvordan, jeg merker ikke noen forskjell siden 2014 og det er skammelig. Blir spennende å lese ditt svar.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse