fbpx Årets sykepleier i England fikk opp andelen som tar celleprøve fra 52 til 80 prosent Hopp til hovedinnhold

Årets sykepleier i England fikk opp andelen som tar celleprøve fra 52 til 80 prosent

Bildet viser Julie Roye og celleprøvetakingsutstyr innfelt.

Julie Roye fikk prisen fordi hun klarte å jevne ut forskjeller i helse.

Julie Roye er den første sykepleieren fra primærhelsetjenesten som blir kronet til årets sykepleier av britiske Royal College of Nursing.

Royal College of Nursing er verdens største fagforening for sykepleiere.

Prisen får Julie Roye fordi hun fikk opp andelen som tok celleprøver ved Cauldwell Medical Centre i Bedford, nordvest for London, med nesten 30 prosent. Det gjorde hun ved blant annet å øke antall sykepleiere som gjør prosedyren og å gjøre det mer fleksibelt for dem det skal tas prøve av.

På ni måneder gikk andelen celleprøver i aldersgruppen 25 til 64 år opp fra 52 til 80 prosent.

Celleprøve tas for å oppdage celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft. Ved å fjerne de forandringene som klassifiseres som alvorlige, kan utvikling av kreft unngås.

Mer fleksible tider

Celleprøve tas ved en vaginal undersøkelse. I Norge blir celleprøve byttet ut med hpv-test, men prosedyren er den samme.

Julie Roye la blant annet til rette for at de som skulle ta prøve selv fikk mulighet til å velge tidspunkt og hvilken sykepleier de skulle ta prøve hos, og det ble gitt mulighet til å ta prøve på kveld og ved drop-in. 

Årets britiske sykepleier sier selv at det var viktig å nå ulike grupper, som transmenn, de med lærevansker og ulike etniske grupper.

Dette skriver Nursing Standard.

Ifølge Nursing Standard ble det også gjort tilrettelegginger som at de som tidligere hadde erfart overgrep, fikk mulighet for en samtale før prøven. Også ordlyden i innkallingene ble endret, fordi noen oppfattet den som formanende.

Det ble også laget lettlest informasjon til dem med lærevansker, og mulighet til å snakke med sykepleier om prosedyren på forhånd.

Webinar og morgenkaffe

Julie Roye sier, ifølge Royal Academy of Nursing, at noen etniske grupper ikke var klar over at screening er viktig, eller at helsevesenet ikke klarte å nå ut til dem på grunn av problemer med språk, eller fordi de følte seg ubekvemme med tanke på undersøkelsen.

For å nå bedre ut med informasjon, ble det blant annet arrangert webinar, workshoper og morgenkaffe.

Royal College of Nursing sin sjefsykepleier, Nicola Ranger, berømmer Julie Roye for å være rollemodell og kaller innsatsen hennes for eksepsjonell.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse