fbpx Royal College of Nursing med ny definisjon av sykepleie Hopp til hovedinnhold

Royal College of Nursing med ny definisjon av sykepleie

Bildet viser en gang i en sykehusavdeling.

Organisasjonen definerer sykepleie som sikkerhetskritisk.

Det er 20 år siden Royal College of Nursing (RCN) reviderte sin definisjon av hva sykepleie er. Nå har de gjort det på nytt.

Royal College of Nursing, som er britisk, er verdens største sykepleierorganisasjon med over en halv million medlemmer.

Deres forrige definisjon fra 2002 lyder sånn, ifølge British Journal of Nursing:

Nursing is the use of clinical judgment and the provision of care to enable people to promote, improve, maintain or recover health or when death is inevitable, to die peacefully.

Bygger på fire pilarer

Ifølge RCN har sykepleierprofesjonen utviklet seg i løpet av de siste tiårene og er nå den største profesjonen innenfor helse- og sosialfag. Den nye definisjonen skal ta opp i seg kompleksiteten, bredden i ferdigheter og det store ansvaret i sykepleie.

Ifølge den nye definisjonen er sykepleiere sikkerhetskritiske, og deres praksis er tuftet på fire grunnpilarer. De er:

  • klinisk praksis
  • utdanning
  • forskning
  • ledelse

Sykepleiere skal bruke evidensbasert kunnskap, profesjonell og klinisk dømmekraft til å vurdere, planlegge, iverksette og evaluere pasientsentrert omsorg av høy kvalitet.

Skal bidra til anerkjennelse

Rachel Hollis, som leder RCNs Professional Nursing Committee, sier til RNCs nettsider at dette har vært et veldig viktig arbeid for RCN, og at det vil sikre at autoriserte sykepleiere blir verdsatt og respektert, og at omfanget av arbeidet deres blir anerkjent.

Her er hele definisjonen på originalspråket:

Nursing is a safety-critical profession founded on four pillars: clinical practice, education, research, and leadership. 

Registered nurses use evidence-based knowledge, professional and clinical judgement to assess, plan, implement and evaluate high-quality person-centred nursing care.

The work of registered nurses consists of many specialised and complex interventions. Their vigilance is critical to the safety of people, the prevention of avoidable harm and the management of risks regardless of the location or situation.

Compassionate leadership is central to the provision and co-ordination of nursing care and informed by its values, integrity and professional knowledge. Responsibility includes leading the integration of emotional, physical, organisational, and cognitive nursing work to meet the needs of people, organisations, systems, and populations.

Registered nurses are decision makers. They use clinical judgement and problem-solving skills to manage and co-ordinate the complexity of health and social care systems to ensure people and their families are enabled to improve, maintain, or recover health by adapting, coping, and returning to live lives of the best quality or to experience a dignified death. They have high levels of autonomy within nursing and multi-professional teams, and they delegate to others in line with the NMC code.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Liv

Sykepleier
9 months 2 weeks siden

Her trur eg nokon er blitt bitt av srormannsgalskap på sjukepleiarane sine vegne. Honnør for at dei trekker inn ledelse og organisasjon. Elles var det mykje ullent her. Kven skal bestemme kva som er eit "liv av beste kvalitet"? Og kva er ein "verdig død"? Denne definisjonen virkar overmenneskeleg, for underteikna går den langt ut over det vi har mandat til.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse