fbpx Slik endres Oslos helsetilbud når det nye byrådet tar over Hopp til hovedinnhold

Slik endres Oslos helsetilbud når det nye byrådet tar over

ordføreren Anne Lindboe

Det blir flere nye sykehjem og flere private- og ideelle aktører skal inn, ifølge det nye byrådets plan for Oslo, som ledes av barnelegen og ordføreren Anne Lindboe.

Det nye bystyret i Oslo er på plass etter at Høyre har skrevet en avtale med Fremskrittspartiet (FrP). Byrådet består av FrP, Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre. FrPs Julianne Ofstad blir varaordfører og leder av helse- og sosialutvalget. 

25 år og varaordfører

Ofstad er 25 år gammel og sier følgende til Avisa Oslo

– Min aller største hjertesak er eldreomsorg. Vi skal sikre et fritt brukervalg og at det skal være nok sykehjemsplasser til de som trenger det, sier hun til nettavisen.

På onsdag avsløres det hvem som blir helsebyråd i hovedstaden.

I avtalen mellom partiene er det flere punkter som vil få store konsekvenser for ansatte i kommunehelsetjenesten.

Flere sykehjem og flere private aktører

Her er noen utdrag fra avtalepunktene mellom partiene: 

  • Bygge flere sykehjem, se på andre modeller for privat/offentlig samarbeid om sykehjemskapasitet, avtaler om kjøp av plasser hos private eller kombinasjonsmodeller for bygg og drift.
  • Sikre et kompetanseløft innen pleie- og omsorg.
  • Andelen ideelle aktører innenfor helse, omsorg og velferd skal økes i fireårsperioden. Dette skal bl.a. skje ved å se på muligheten for reserverte anbudskonkurranser og utlyse anbud der særtrekk, egenart og merverdi hos ideelle aktører etterspørres.
  • Byrådet skal legge frem en sak for bystyret om hvordan pårørende bedre kan ivaretas i eldreomsorgen og helsetjenestene.

Totalt er det 36 punkter i avtalen, alle punktene kan du se her.

Flere av punktene vil få konsekvenser for blant annet ansatte i sykehjemsetaten.

lederen av NSF i Oslo

Positivt og negativt

– Positivt at bystyret vil bygge flere sykehjem og at ideelle organisasjoner skal inn, sier lederen av Norsk Sykepleierforbund i Oslo, Bård Eirik Ruud.

Men han understreker at det er best at dette styres av det offentlige.

– Vi har alltid vært kritiske til mer privatisering av driften, sier han.

I Oslo er det bydelene som kjøper sykehjemsplasser av kommunen. Ruud frykter at ikke alle bydelene vil ha råd til dette.

– Bydelene får 153 millioner i kutt neste år og i tillegg mister de 60 millioner på grunn av demografiendringer, forteller han.

Han sier det også er et etterslep og at det derfor mangler mange millioner for å kjøpe plasser. Han frykter at flere bydeler bare gjør det som er lovpålagt og at flere også velger mere hjemmetjenester enn sykehjemsplass.

Kompetanseløftet finnes – må økes

Kompetanseløftet finnes allerede, sier Ruud. 

– Det er satt av 175 millioner til dette allerede, det jobbes med hva innholdet skal være. 

– Viktig at det kommer penger inn i tillegg til de 175 millionene, sier han.

Ruud mener det er spesielt innen psykisk helse, helsesykepleiere, AKS-sykepleiere og innen geriatri og demens det må utdannes flere i.

– Økt kompetanse må gi økt lønn, sier han.

Byrådets «Hammersborgerklæring»

I det nye byrådets erklæring om helse- og omsorgstjenester står det at de skal jobbe for at Aker sykehus blir som et lokalsykehus for Groruddalen og at Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus skal styrkes som lokalsykehus for befolkningen.

Det er ellers lite om finansiering av de ulike tiltakene. Men det skal jobbes med å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell, står det i erklæringen.

Det nye bystyret skriver at de vil sikre bedre oppgavedeling blant ansatte i helse- og omsorgssektoren.

Møtes for første gang

Onsdag møtes det nye bystyret for første gang, det er et konstituerende møte der det skal velges ordfører, varaordfører og bystyrets utvalg for de neste fire årene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse