fbpx Hvorfor har kvinner høyere sykefravær enn menn? Hopp til hovedinnhold

Hvorfor har kvinner høyere sykefravær enn menn?

Det skal forskere ved Nordlandssykehuset finne svar på.

Norges forskningsråd delte tidligere i høst ut 60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse. Nordlandssykehuset har fått elleve av dem for å forske på kjønnsforskjeller i sykefravær.

Forskerne har mange hypoteser

Prosjektet skal vare i seks år, så om de finnner svar, vet vi ikke før i 2030. Forskerteamet har mange hypoteser, heter det på Nordlandssykehusets nettsider.

– Noen handler om kvinners helse, andre om at kvinner har omsorgsroller kombinert med lønnsarbeid som kan være belastende. Andre hypoteser handler om kjønnsforskjeller i normer og preferanser, sier professor og forskningsleder Arnstein Mykletun.

Hvorfor er det slik?

– Kvinner har høyere sykefravær enn menn, og på tross av mye tidligere forskning vet vi fortsatt ikke hvorfor det er slik. Nå er det vår tur til å prøve å løse denne gåten, sier Mykletun til sykehusets nettsider. 

Forskerne bak studien er Nils Abel Aars, Sharon Stevelink, Oda Brandseth, Beate Brinchmann og Arnstein Mykletun ved Nordlandssykehuset. I tillegg deltar forskere fra King’s College London, University of Sydney, Tilburg University i Nederland og Monash University i Melbourne Australia. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse