fbpx Er du yrkesetisk oppdatert? Sjekk siste nytt Hopp til hovedinnhold
Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere er revidert:

Er du yrkesetisk oppdatert? Sjekk siste nytt

Sykepleier i arbeid

Har du oversikt over de yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere? Nå har de kommet i revidert versjon.

I mai vedtok forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) de reviderte retningslinjene.

Rådet for sykepleieetikk i NSF har stått for oppryddingen i reglene.

Fra seks til fire deler

Siste endring var i 2019. Før var det seks deler. Nå er det fire.

Her er de nye:

 1. Sykepleieren og mennesker som trenger sykepleie
 2. Sykepleieren og yrkesutøvelsen
 3. Sykepleieren, profesjonen og samfunnet
 4. Sykepleieren og global helse

Her er den gamle inndelingen med seks deler:

 1. Sykepleieren og profesjonen
 2. Sykepleieren og pasienten
 3. Sykepleieren og pårørende
 4. Sykepleieren og medarbeidere
 5. Sykepleieren og arbeidsstedet
 6. Sykepleieren og samfunnet

Etikkrådet: – Mer presis inndeling

– Var ikke den gamle inndelingen lettere å forstå?

– Jeg syns den nye inndelingen er blitt mer presis. De ulike poengene kommer inn der de skal, sier Mildrid Haugrønning Søndbø, leder i Rådet for sykepleieetikk NSF.

– Er det fjernet noe?

– Nei, det er bare språkvasket, så det ikke blir samme temaer på flere plasser, forklarer Søndbø.

Mildrid Haugrønning Søndbø

Sykepleiere må unngå å bli utnyttet

Del fire om global helse er ny etter anbefaling av professor Berit Støre Brinchmann, som er medlem i rådet. Hun deltok i det internasjonale revideringsarbeidet.

I denne nye delen står det for eksempel at sykepleieren:

 • motsetter seg alle former for utnyttelse
 • arbeider for å nå FNs bærekraftsmål
 • ivaretar miljøhensyn gjennom ansvarsbevisst og nøktern ressursforvaltning
 • samarbeider internasjonalt for å påvirke en politisk utvikling som opprettholder og bedrer global helse

– Som sykepleiere har vi forpliktet oss til å tenke helhetlig, rettferdig og ikke-diskriminerende. Å unngå diskriminerende handlinger er veldig aktuelt, sier Søndbø.

Må ta vare på sin egen helse

Nytt er det også at sykepleierne skal ta vare på sin egen helse.

I del 2 om «Sykepleieren og yrkesutøvelsen» står det i punkt 7:

«Sykepleieren ivaretar sin egen helse og sikkerhet, og sin faglige, personlige og etiske integritet.»

– Veldig bra! sier Søndbø.

– Hvordan ser du for deg at sykepleiere skal passe på helsen sin i en hard arbeidshverdag?

 – Vi må i alle fall dokumentere, si fra og bruke tillitsvalgte enda mer. Det gjelder å stå sammen som et samlet lag for å klare å endre på dette, sier lederen for etikkrådet.

Til lederne: – Reflekter sammen med medarbeiderne

– Noe du ellers vil trekke frem?

– Etter hvert kapittel er det tekster som beskriver hvordan de yrkesetiske retningslinjene kan brukes, sier Mildrid Søndbø.

Dette er gjort etter inspirasjon fra de internasjonale retningslinjene. De ble sist revidert i 2021.

På nettsiden er det en nedtrekksmeny som kan klikkes på for å få dette frem.

Søndbø oppmuntrer alle sykepleierledere til å ta frem retningslinjene og reflektere i fellesskap med medarbeiderne:

– De skal brukes som et styringsverktøy. «Hva innebærer dette for oss, for vår virksomhet og for våre pasienter?»

Handler om mer enn pasienter og pårørende

Mens Norge har hatt sine egne etikkregler for sykepleiere i 40 år, har Sverige og Danmark oversatt de internasjonale.

Mildrid Haugrønning Søndbø tror sykepleiere flest tenker at de yrkesetiske retningslinjene passer best i relasjonen til pasienter og pårørende.

– Men de kan også brukes som styringsverktøy, påpeker hun.

– Uansett hvor i organisasjonen du er – om du er lærer, administrator eller rådgiver – kan du finne en måte å bruke dem på og la deg inspirere av.

– Jobber du i en personalavdeling, kan du med etikken i bakhånd si at «her må vi gjøre om på en beslutning».

– Over hundre land er blitt enige om dette

Hun ser også for seg at forbundslederen kan ha etikkreglene med i vesken sin på reise i utlandet.

– For å bruke hvordan?

– For å minne om at dette er noe som over hundre land er blitt enige om. Det kan være utgangspunkt for dialog.

– NSF er en arbeidstakerorganisasjon, men man må drive med politikk for å vinne frem med det som er aller viktigst for sykepleiere og pasienter. De store beslutningene blir politisk vedtatt.

– Superviktig i studietiden

Søndbø viser til at «sykepleier» er en beskyttet tittel:

– Vi har alt å vinne på å få større kjennskap til retningslinjene. De skal prege arbeidet vårt.

– Hvordan kan en sykepleier på golvet bruke dem?

– Det er superviktig at de brukes aktivt under studietiden, slik at de får gode vaner.

– Dessuten må lederne legge til rette for etiske refleksjonsgrupper der den enkelte sykepleier kan bringe inn ulike dilemma, sier etikkrådslederen.

Hun legger til:

– Retningslinjene berører de fleste områder i det daglige sykepleieansvaret. Jeg ønsker å få flyttet oppmerksomheten fra kontroll og registrering, som øker år for år, til de yrkesetiske retningslinjene, sier hun.

De reviderte retningslinjene finn du her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse