fbpx Regjeringen vil ha dine innspill til nytt lovverk for yrkessykdom Hopp til hovedinnhold

Regjeringen vil ha dine innspill til nytt lovverk for yrkessykdom

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

NSF er blant de som jevnlig har kritisert regelverket for yrkessykdom, og mener blant annet at sykdomslisten ikke er tilpasset kvinneyrker.

I en pressemelding annonserer regjeringen at de nå vil gjøre noe med regelverket, og oppfordrer folk til å komme med gode innspill.

– Vi har i Hurdalsplattformen sagt at vi vil forbedre yrkesskaderegelverket, og er i gang med å følge opp dette punktet i plattformen. Nå inviterer vi til et bredt og konstruktivt samarbeid, gjennom skriftlige innspill og et innspillsmøte, sier Mjøs Persen i pressemeldingen.

NSF har etterlyst en oppdatering lenge

NSF er en av organisasjonene som i flere år har påpekt at sykdomslisten for yrkessykdom må oppdateres. I et tidligere intervju med Sykepleien sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen at NSF jobber aktivt for å endre reglene for yrkessykdomslisten.

Hun mener at tradisjonelle kvinneyrker ikke blir ivaretatt på en god måte i dagens regelverk.

– Som det står skrevet i NOU 2008/11: Yrkessykdomslisten har ikke vært vesentlig revidert på 50 år, opplyser hun i intervjuet.

– Etter dagens regelverk godkjennes ikke belastning som oppstår over tid som yrkesskade eller yrkessykdom, bekrefter NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Dagens system

I dag har Norge en tosporet yrkesskadeordning:

Folketrygdens særytelser ved yrkesskade og yrkessykdom, som supplerer folketrygdens ordinære ytelser, og en obligatorisk yrkesskadeforsikring der arbeidsgiver forsikrer sine ansatte. Nav håndhever yrkesskadetrygden, mens arbeidsgivers forsikringsselskap håndhever yrkesskadeforsikringen. Skadelidte sikres på denne måten full erstatning ved yrkesskade og yrkessykdom.

– Vi vil jobbe for å få på plass et forbedret yrkesskaderegelverk tilpasset dagens arbeidsliv. Dette er noe sentrale arbeidstakerorganisasjoner lenge har bedt om, sier arbeids- og inkluderingsministeren i pressemeldingen.

Frist: 12. mai

Persen sier det er særlig viktig å få partene i arbeidslivet og interesseorganisasjonene sitt syn på hvordan yrkesskadereglene fungerer, og deres innspill til forbedringer.

Innspillsmøtet holdes den 15. mai kl. 13.00–14.30 i Arbeids- og inkluderingsdepartementets lokaler i Akersgata 64 i Oslo.

Innspill til yrkesskadearbeidet eller påmelding til innspillsmøtet sendes til postmottak@aid.dep.no senest 12. mai 2023 kl. 12.00. Merk e-posten med «innspill til yrkesskadearbeidet» eller «deltakelse på innspillsmøte».

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse