fbpx Pasienter i nord kan snart få intravenøs behandling mens de bor hjemme Hopp til hovedinnhold

Pasienter i nord kan snart få intravenøs behandling mens de bor hjemme

Bildet viser to kvinnelige sykepleiere som holder i medisinsk utstyr

Intravenøs antibiotika fra batteridrevne infusjonspumper blir en realitet i Sortland kommune.

Dermed vil flere pasienter kunne leve et vanlig hverdagsliv i stedet for å være lenket til en sykehusseng, skriver Nordlandssykehuset i en nyhetsmelding.

− Takket være ny teknologi vil flere pasienter oppleve større frihet og fleksibilitet. Vi gleder oss virkelig over at vi nå kan tilby denne pasientgruppen en behandling som gjør at de kan bo hjemme i store deler av behandlingsperioden, sier prosjekt- og avdelingsleder Elisabeth Bergland Jensen ved Medisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset i Vesterålen i nyhetsmeldingen.

Det var i slutten av januar at den første pasienten ved sykehuset startet antibiotikabehandling med CADD Solis VIP, som de nye pumpene kalles. Nå tas prosjektet et steg videre, i første omgang i samarbeid med Sortland kommune.

Hjemmebehandling tilbys pasienter med utvalgte diagnoser

Pasienter kan ha behov for intravenøs antibiotikabehandling ved en rekke diagnoser, for eksempel infeksjon i en hjerteklaff, bukhinnebetennelse eller infeksjoner som er forårsaket av proteser eller transplantater.

Slike betennelsesreaksjoner rammer mennesker i alle aldre, men tilbudet om hjemmebehandling vil i prosjektperioden kun bli tilbudt utvalgte diagnoser og oppegående og selvstendige personer over 18 år, skriver Nordlandssykehuset på sine nettsider.

− Det er ikke til å stikke under en stol at det også for sengepostene er mye å hente på å gå over til hjemmebehandling for en del av denne pasientgruppen, sier Bergland Jensen i nyhetsmeldingen.

Bildet viser en infusjonspumpe

Pumpen skal gjøre det meste av jobben

De batteridrevne infusjonspumpene skal blandes og stilles inn én til to ganger i døgnet, i motsetning til de tradisjonelle posene, som blandes og henges opp fire til seks ganger i døgnet. Deretter er det kun generelle observasjoner i forbindelse med behandling og sjekk av innstikkssted som må gjøres. Pumpen ordner det meste selv, skriver Nordlandssykehuset.

Hjemmetjenesten trenger opplæring i bruk av pumpene. De må blande antibiotika i posene som leveres hos pasienten daglig, heter det videre.

Ideen om å bruke pumper for å gjennomføre langvarige antibiotikabehandlinger kom fra Sørlandet sykehus. Der kan pasientene gå på jobb og ellers leve normalt ved hjelp av en infusjonspumpe som er festet i et magebelte, skrev sykehuset på sine nettsider i 2017.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse