fbpx Kommuneoppgjøret er i havn, men hva skjer med sykehusoppgjøret? Hopp til hovedinnhold

Kommuneoppgjøret er i havn, men hva skjer med sykehusoppgjøret?

Bildet viser Lill Sverresdatter Larsen og Silje Naustvik i NSF

– Vi registrerer at lønnsrammen i kommunene ble 5,4 prosent, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen, som skal forhandle sykehuslønn for sykepleierne. – En lønnsramme over frontfaget er helt nødvendig.

Både kommunene og staten har kommet i mål med sine lønnsoppgjør. Uten først å gå til mekling.

  • Både i KS-området og i Oslo i kommune ble lønnsrammen 5,4 prosent vekst.
  • I staten ble den 5,2 prosent.

Nå gjenstår oppgjørene i sykehusene og de små tariffområdene.

I sykehusoppgjøret har partene Spekter og Unio-forbundene ennå ikke startet med forhandlingene om selve pengene.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som handler kun om det. Altså penger.

Unio er hovedorganisasjonen for Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Når skal sykehussykepleiernes lønn forhandles?

Hva skjer med sykehusoppgjøret? De innledende forhandlingene mellom Spekter og Unio er allerede gjennomført.

– Per nå er datoen for å begynne forhandlingene om pengene satt til 31. mai, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i NSF.

Hun er også forhandlingsleder for Unio Spekter, men forhandlingene som står for døren er forbundsvise.

NSF er først ut. Andre Unio-forbund (Fysioterapeutforbunder, Ergoterapeutforbundet og Utdanningsforbundet) starter opp 5. juni.

Har ikke en bestemt frist

I Spekter-området settes det ikke en forhandlingsfrist på samme måte som det er i lønnsoppgjørene i kommuner og stat, der fristen var natt til 1. mai.

– Men resultatene i kommunene der legger vel føringer for sykehusoppgjøret?

– Det er jo et selvstendig oppgjør, men frontfaget regnes jo som en norm også her. Ikke et tak, understreker Larsen.

Naustvik: – Diskusjonen om frontfaget har ført frem

NSFs nestleder Silje Naustvik, er nestleder i Unio KS. Dette sa hun til Sykepleien etter at oppgjøret var i havn for noen dager siden:

– 5,4 prosent er jo 0,2 over frontfaget. Det er oppsiktsvekkende bra.

Hun sa også:

– Det ser ut som at diskusjonen vi har løftet om at offentlig sektor skal ha mer enn frontfaget, har ført frem. To år på rad har vi fått en lønnsramme som er noe over frontfaget. Det er små steg som er viktig.

– Det er viktig for forhandlingsinstitusjonen at vi klarte å bli enige, at ikke lønnsoppgjøret alltid går til mekling før vi får et resultat, påpekte Naustvik.

Nå er hun spent på hva som blir resultatet i Spekter-oppgjøret.

Larsen: – 1000 ubesatte stillinger

– Vi registrerer at i kommunene ble lønnsrammen 5,4 prosent. Og vi vet jo alle noe om behovet for å rekruttere og rekruttere tilbake både sykepleiere og spesialsykepleiere.

– Bare Helse Nord har 1000 ubesatte stillinger for disse. Det har Spekter-direktør Kari Anne Bratten selv påpekt.

Larsen legger til:

– Universitetssykehuset i Nord-Norge alene har 300 ubesatte stillinger.

– Mangelen er verst i nord?

– Ja, verst i nord.

– Du forventer vel nå minst 5,4 prosent lønnsvekst også i sykehusene?

– Vi har samme krav som før, at vi vil ha mer enn frontfaget på 5,2 prosent, sier NSF-lederen.

– Og vi forventer en konstruktiv arbeidsgiver som nettopp ser behovet for å rekruttere, rerekruttere og beholde våre medlemmer, sier hun.

– Skal ha 650 000 i årslønn innen 2024

NSF-lederen viser til at avtalen fra tariffoppgjøret i fjor. Da avtalte Spekter og NSF at spesialsykepleiere med minst ti års ansiennitet skal ha 650 000 i årslønn innen utgangen av 2023.

– Dette tar vi også med i forhandlingene nå.

– Det er allerede sikret inn i rammen?

– Det ligger som en klar prioritering, ja.

– Har mange fått 650 000 allerede?

– Ikke mange, men noen har valgt å putte på tillegget av rekrutteringshensyn før avtalen trer i kraft.

– Det viktigste er å få en lønnsramme over frontfaget. Det er helt nødvendig. Og vi har en klar prioritering av dem med lang ansiennitet.

Tenker på neste års lønnsoppgjør

Lill Sverresdatter Larsen ser allerede fremover mot neste års lønnsoppgjør.

– Dette er mellomoppgjør. Neste år er det altså hovedoppgjør, der det også forhandles om selve tariffavtalene også. Og vi vet noe om hvem det er størst mangel på.

Også Larsen har noen godord om KS denne gangen:

– Vi opplever at KS har gjort et godt forarbeid i år, og møtt alle gruppers krav.

– Og vi på vår side har vært ansvarlige på vegne av oss selv, men vi har også sett andres behov, både hos lavtlønte og lærerne.

– Vi håper de er like ansvarlige overfor oss neste gang. Det er tross alt sykepleiere det er størst mangel på.

– Kommuner over hele landet beskriver at det er sykepleierne som mangler mest og som er vanskeligst å rekruttere. Konsekvensen er at kommunene sliter med å oppfylle lovpålagte oppgaver. Dette må vise seg også i resultatene i tariffoppgjørene.

Forhandlingsstart for tariffområder som involverer sykepleiere i 2023-oppgjøret:

  • Spekter (A-del): Startet 24. april, fortsetter 31. mai.
  • KS-områder (kommunene): 27. april, ble enige 29. april.
  • Oslo kommune: 27. april, ble enige 30. april.
  • Staten: 27. april, ble enige 29. april.
  • Virke: 19. og 20. juni
  • NHO: Avtales senere
  • Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA): 15. juni

 

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Øyvind Vik

Anestesisykepleier
11 måneder 3 uker siden

Hva er tanken helt konkret med tanke på 650' og dette oppgjøret? Vil årets tillegg på f.eks 5.4% komme på toppen av 650?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse