fbpx Færre fall på pasientrommene med digitalt tilsyn om natta Hopp til hovedinnhold

Færre fall på pasientrommene med digitalt tilsyn om natta

Bildet viser Diana Chis

Antall fall gikk ned på pasientrommene etter at et sykehjem i Bodø installerte digitalt tilsyn med infrarød sensor på alle pasientrom.

BODØ: Klokka nærmer seg midnatt på Hovdejordet sykehjem.

Nattevakt Diana Chis sitter i midten av et stjerneformet lokale med fire korridorer. Tre av dem har pasientrom, til sammen 18 rom, alle for pasienter med demens. Den fjerde korridoren har kontorer.

Hun har lagt beina opp i hvilestilling i recliner-stolen, og kaffekoppen står i en armlengdes avstand på bordet ved siden av. En mobiltelefon og et nettbrett er arbeidsverktøyene hennes.

Roommate hjelper

Det er over to år siden Hovdejordet installerte teknologien som har fått navnet Roommate. Nå er den under innføring ved de andre sykehjemmene i kommunen også.

Roommate består blant annet av et infrarødt kamera med varmesøkende sensor som er installert på veggen på hvert pasientrom. Men kameraet er ikke i bruk på alle rommene, kun der man ser et behov. Og da innstilles bruken av kameraet ut ifra den enkelte pasients behov.

Kameraet viser ikke et vanlig bilde av pasienten på mobilen eller nettbrettet til sykepleieren som er på vakt. Det er mer et slags negativ, slik det blir med infrarøde kameraer. Man kan også velge om man vil se bildet med sterke farger, slik det blir med varmesøkende kameraer.

De har ikke tillatelse til å ha kamera på badet. Men de kan stille inn utstyret slik at det går en alarm etter at pasienten har vært en viss tid inne på badet.

Fakta
Dette er Roommate
  • Roommate er levert av den digitale helse- og omsorgsleverandøren Sensio for anonymisert tilsyn med beboere på sykehjem, omsorgsboliger og private hjem.
  • Det slås automatisk alarm i en rekke kritiske situasjoner som for eksempel hvis en person faller.
  • Teknologien er egnet for bruk på blant annet sykehjem, i omsorgsboliger, for hjemmeboende som har behov for ekstra tilsyn, bofellesskap for demente og boliger for utviklingshemmede.
  • Roommate er en såkalt passiv varslingsenhet, som leser rommet til beboeren og kan varsle om en lang rekke hendelser enten med et varsel eller en alarm til helsepersonalet via en app. 

– Forebygger fall

Virksomhetsleder Vidar Øyen var den som sa ja til at de skulle teste ut opplegget på en bogruppe i 2019. Det var så vellykket at det ble innført for hele sykehjemmet i februar 2020.

– Teknologien forebygger fall, slår Øyen fast på telefon til Sykepleien.

Han har ingen tall som viser antall fall i 2019. I 2020 var det ti. I 2021 var det innmeldt 26 fall, og i 2022 var det ni. Per 21. mars i 2023 er det rapportert tre.

– Ikke en konsekvent nedgang i fall, altså?

– Vi har færre fall på pasientrommene hvor teknologien er installert. Majoriteten av fallene har nok skjedd i fellesarealene. Der har vi ikke teknologi for å forebygge fall. Det vi uansett kan fastslå, er at teknologien forebygger fall i stor grad når beboer befinner seg inne på sitt rom, sier Øyen.

Bildet viser Vidar Øyen

Pasientsikkerhet og større trygghet

– Den store gevinsten er pasientsikkerhet og større trygghet for nattevaktene, sier Eva J. Markussen. Hun er fagutvikler og sykepleier ved Hovdejordet.

Sykepleien treffer henne og konstituert avdelingsleder Karianne Trælnes Rebtun før vi besøker Diana Chis på nattevakten.

– Trenger dere færre nattevakter?

– Nei, det er ikke en personellbesparende teknologi, sier Rebtun.

– Bedre eldreomsorg i Norge

Tilbake ved lenestolen til Diana Chis: Hun er avslappet, men hakket mer i beredskap enn hun bruker. Dette er første natten til en ny pasient som ikke finner seg helt til rette.

Han var akkurat ute i korridoren og kjente på dørhåndtakene til naborommene. Han forsto ikke hvor han var, og han ville ut.

Chis gikk bort til ham og prøvde å berolige og fortelle hvor han var. Han var aggressiv tilbake, men hun klarte å roe ham ned og få ham i seng på rommet sitt igjen.

– Han kommer nok ut igjen flere ganger i natt, tipper hun, og får rett.

Plutselig plinger det inn et varsel, og like etter går en dør i den ene korridoren opp. Chis går bort igjen og hjelper pasienten inn på rommet nok en gang.

Bildet viser Diana Chis

Chis kommer opprinnelig fra Romania, men snakker godt nordnorsk etter snart fem år i Bodø.

– Det er mye bedre eldreomsorg i Norge enn i mitt land. Spesielt for de demente pasientene, sier hun og legger til:

– Å få demens er det verste. Pasienter med andre sykdommer kan si ifra hvordan de har det. Det kan ikke alltid en med demens. Det er veldig trist.

Slipper å forstyrre pasientene

Jobbmobiltelefonen sier ifra på to måter via en app: Hvis pasienten beveger seg i senga, reiser seg eller går ut av senga, kommer en varselmelding i form av et pling som kan likne en vanlig melding på telefonen.

Hvis pasienten faller, kommer en høyere alarm med gjentatte pipelyder som kommer sammen med rød tekst hvor det står «fall».

– Både varselet og alarmen gjentas etter tre minutter dersom vi ikke avstiller dem, forklarer Chis.

Nettbrettet bruker hun til å lese og skrive rapport. Det brukes også til å gjøre det obligatoriske tilsynet som hun gjør digitalt klokken 23, 03 og 06 hver nattevakt.

– Før gjorde vi tilsynene fysisk ved å gå inn på hvert rom. Hvis pasienten da hadde falt, visste vi aldri hvor lenge vedkommende hadde ligget der. Men etter at vi installerte digitalt tilsyn, slipper vi å gå inn på rommet og forstyrre pasientene. Det er bedre for alle parter. Den digitale teknologien gir mer ro og større trygghet både for oss og pasientene, sier Chis.

På vaktrommet vises også varslene på en storskjerm, men disse er bare tekstbasert.

bildet viser Karianne T Rebtun og Eva J Markussen

Bedre på dagtid også

– Det har blitt en helt annen arbeidshverdag, også på dagvaktene, sier fagutvikler Eva J. Markussen.

– Hvordan da?

– Dersom dagvakta leser rapport om at en beboer har sovet dårlig på natten, kan beboeren få sove litt lenger uten å bli forstyrret. På denne måten får beboerne hvilt seg og får en bedre dag.

– Dette gjør at arbeidshverdagen blir bedre. Vi har mer ro og oversikt, og beboerne blir ikke like mye forstyrret som tidligere, da vi gikk inn og ut av beboerrom for å sjekke dem. Vi har beboere som ikke ønsker at vi skal komme inn på rommet hele tiden, sier Markussen.

– Bedre søvnkvalitet på natten gjør at det blir mindre forvirring på dagtid, legger Vidar Øyen til.

– Stor forskjell

– Det er en veldig stor forskjell på jobb etter at vi fikk installert digitalt tilsyn på pasientrommene. Det er absolutt en bra ting, sier nattevakt Diana Chis og gir et eksempel:

Da hun tok tilsynet klokken 23 denne kvelden, så hun at en pasient med Parkinson satt i senga med foten over sengehesten.

– Da gikk jeg inn og hjalp henne og forebygget kanskje et fall med det, sier hun.

– Jeg blir ikke rolig hvis ikke alle pasientene sover. Derfor slapper jeg mer av på jobb nå enn før vi fikk Roommate, sier Diana Chis.

bildet viser Diana Chis

– Ingen overvåkning

– Hva sier de pårørende til at dere har installert disse kameraene på pasientrommene?

– Først var det en del skepsis blant de pårørende, som fryktet overvåkning av deres kjære, innrømmer konstituert avdelingsleder Rebtun. 

– Men Roommate er ingen overvåkning hvor vi kan sitte på vaktrommet og følge med på pasientene. Sensoren utløser et infrarødt bilde dersom varsel eller alarm går. For de pårørende er det nå blitt en ekstra trygghet, sier hun.

2 Kommentarer

Bjørg Myre

Sykepleier
2 måneder 1 uke siden

Dette syns jeg høres veldig bra og betryggende ut. Jeg skjønner faktisk ikke hvorfor overvåkning settes så ofte i negativt lys.
Også i hjemmesykepleien følte jeg at etter faste runder til faste klokkeslett på natten- og jeg hadde vært innom og sett til pasientene- det knirket i dører og gulv følte jeg. Om de da våknet akkurat da jeg gikk ut, etter knirk og lyder hadde jeg ingen garanti for. Og om jeg fant brukeren på lå gulvet, som det også skrives om her, fra når…? En sensor i madrassen hadde løst dette. Både om brukeren står opp, eller om det er vått i sengen og det trenger et besøk. Vet slie sensorer finns. Mange år siden. jeg jobbet i hjemmesykepleien. Men jeg er for flere hjelpemidler. Rutiner uten mening og som tar tid kunne vært brukt til noe annet fornuftig. Særlig på nattevakter. Ville også lettet arbeidet for sykepleiere/omsorgsarbeidere tenker jeg 👍🍃

Sigrid Nakrem

Professor
2 måneder 1 uke siden

Overskriften er svært misvisende, og starten av artikkelen er veldig optimistisk formulert. Fall er mer komplisert enn at det bare er å benytte digitalt tilsyn eller annen teknologi. Lenger ned i artikkelen kommer de egentlige gevinstene - bedre pasientsikkerhet (fall oppdages tidligere) og at man unngår å forstyrre pasientene unødig. Selv om det er målt færre fall, er det ikke nødvendigvis statistisk signifikant. Det kan også være at det er oppmerksomheten rundt fallforebygging som har effekt, ikke teknologien i seg selv. Forventer at redaksjonen i Sykepleien er mer presis!

Annonse
Annonse