fbpx Villa Sana: Økt pågang fra utslitte sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Villa Sana: Økt pågang fra utslitte sykepleiere

Villa Sana og Villa Casetta

Norsk Sykepleierforbund bruker rundt 1,2 millioner i året på tilbudet til sykepleiere som trenger hjelp.

Dagens Medisin og VG forteller at rådgivings- og kurstilbudet på Villa Sana på Modum Bad merker økt pågang fra leger og sykepleiere som er utslitt.

– Vi har hatt en kraftig økning i pågangen hit, særlig fra leger og sykepleiere. Mange opplever en altfor stor arbeidsmengde – samtidig med stadige pålegg om kutt og nedskjæringer, sier psykiater og leder for Villa Sana, Ingunn Amble, til VG.

Ifølge henne beskriver sykepleiere en minst like stor belastning som fastleger.

Sykepleien laget i 2019 en reportasje fra Villa Sana (se under).

Amble forteller til Sykepleien at rådgivningssamtalene for første halvår 2023 ble fullbooket etter kort tid og at det allerede er venteliste.

En fellesnevner for sykepleiere og annet helsepersonell som bruker tilbudet, er at de føler seg utbrent eller overbelastet av lange, intensive arbeidsøkter og en følelse av å ikke strekke til verken på jobb eller privat.

NSF har hatt avtale siden 2001

Den første avtalen med Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Villa Sana, ble inngått i 2001. Dagens avtale ble etablert i 2014. Avtalen gir kurstilbud til ledere med personalansvar, og rådgivningstilbudet er for alle sykepleiere.

– Hva er bakgrunnen for at NSF har inngått avtale med Villa Sana?

– NSF hadde fått Vettre som en testamentarisk gave fra arkitekt Stener Lenschow i 1922 og det var i statuttene at gaven blant annet skulle komme slitne sykepleiere til gode, sier generalsekretær i NSF, Rune Hallingstad.

Har huset litt av hvert

Etter at NSF fikk gaven, ble det først drevet et aldershjem for forbundets medlemmer, senere et hotell- og konferansesenter eid av Norsk Sykepleierforbund.

– Da Vettre til slutt ble besluttet solgt i 2000 var blant annet fylkesmannen inne i bildet. For å sikre at testators intensjon ble ivaretatt ble det besluttet å kjøpe plasser ved Villa Sana, forbeholdt Sykepleierforbundets medlemmer. Legeforeningen var da allerede i gang med et tilbud til sine medlemmer der, sier Hallingstad.

Ideell stiftelse

– Er det problematisk at dette er et tilbud drevet av privat aktør?

– Modum Bad og Villa Sana er drevet av en ideell stiftelse. Vi kjøper en tjeneste og det var heller ikke en problemstilling da denne beslutningen ble fattet, sier Hallingstad.

– Sykepleiere som ønsker å få hjelp av Villa Sana – hvordan går de frem?

– De kan ta kontakt med sitt fylkeskontor eller gå inn på vår hjemmeside hvor det står hvor man kan henvende seg for å søke om plass og støtte, sier han.

Bruker 1,2 millioner på tilbudet

– Dekker NSF regningen?

– Ja, vi dekker regningen til de som innvilges plass. Vi har satt av cirka 1,2 millioner kroner til dette medlemstilbudet årlig, og de midlene blir brukt, sier Hallingstad.

– Har dere evaluert ordningen?

– Medlemmer som har brukt tilbudet er veldig godt fornøyd. Det har blant annet kommet forespørsel fra fylkesledere om å utvide tilbudet grunnet stor etterspørsel. Det gir oss en pekepinn om at dette oppfattes som en god ordning, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse