fbpx Ansatte oppgir at forsømmelser, vold og overgrep er utbredt på norske sykehjem Hopp til hovedinnhold
Viser til studie i ny rapport:

Ansatte oppgir at forsømmelser, vold og overgrep er utbredt på norske sykehjem

Bildet viser en eldre mann som sitter på sengekanten med hodet i hendene

60 prosent av 3693 pleieansatte på 100 norske sykehjem oppgir at de minst én gang har begått vold, overgrep eller forsømmelser mot sykehjemsbeboere, ifølge en studie.

Resultatene fra NTNU-studien, som Helse- og omsorgsdepartementet refererer til i en pressemelding torsdag morgen, viser også at 76 prosent av pleieansatte ved minst én anledning hadde observert en kollega begå slike handlinger.

Kun 9,6 prosent har observert fysisk vold mot beboere, men hele 40,5 prosent har observert psykisk vold. 46,9 prosent har observert forsømmelse. Forsømmelse defineres i rapporten som mangelfull beskyttelse, unnlatelse av å beskytte en eldre person mot skade eller mangel på oppfyllelse av grunnleggende pleie- og omsorgsbehov.

Enkelte har også observert økonomisk eller materiell vold, definert som ulovlig, uautorisert eller feil bruk av en eldre persons ressurser, eller intensjonell ødeleggelse av materielle ting av betydning.

Les mer: Sykepleien har tidligere skrevet om NTNU-studien som nå brukes i Helsedirektoratets rapportPleiere kjefter på, krangler med og klyper pasientene

Aftenposten-avsløringer

1,6 prosent oppgir at de har observert en kollega begå seksuelle overgrep mot en beboer, og 0,4 prosent oppgir at de har begått slike overgrep selv.

Studien brukes nå i en rapport fra Helsedirektoratet som kartlegger problemer, og eksempler på kommuner som jobber godt med å forebygge vold og overgrep i sykehjem. Helsedirektoratets arbeid begynte i forbindelse med Aftenpostens avsløringer om vold og overgrep på sykehjem høsten 2019.

– Ingen skal oppleve frykt for å bli utsatt for vold og overgrep, og alle har rett på en trygg og god eldreomsorg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Mest vold mellom beboere

Litt under halvparten av de pleieansatte rapporterte at de hadde observert minst én hendelse av vold og overgrep begått av pårørende det siste året. Dette dreier seg i hovedsak om psykisk eller verbal vold.

Imidlertid er det klart flest hendelser mellom beboere – hele 69 prosent av pleieansatte oppgir å ha sett beboere begå fysisk vold mot andre beboere.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse