fbpx Styringsgruppe foreslår ett års utsettelse av Helseplattformen Hopp til hovedinnhold

Styringsgruppe foreslår ett års utsettelse av Helseplattformen

Innføringen av det omstridte IT-systemet i to andre helseforetak ligger an til å bli utsatt.

Helseplattformen har skapt store utfordringer etter at det ble innført ved St. Olavs hospital før jul. Planen var at data- og journalsystemet til 3,8 milliarder kroner også skulle innføres ved flere sykehus i Midt-Norge til våren.

Styringsgruppen som koordinerer arbeidet med innføringen av IT-systemet Helseplattformen, foreslår at innføringen av systemet utsettes til 4. november ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag. Det er en utsettelse på ni måneder.

I Helse Møre og Romsdal foreslås det å utsette innføringen et helt år til 27. april 2024, melder NRK.

NSF: Klokt, men bekymret for regningen

– Jeg tenker at dette er klokt. Da får man tid til å rette feil og tilpasse løsningen best mulig, slik at de andre sykehusene unngår problemene som St. Olav har nå, sier Kenneth Sandmo Grip, Norsk Sykepleierforbunds fylkesleder i Trøndelag, til Sykepleien.

Han er likevel bekymret for kostnadene knyttet til utsettelsen.

– Det virker som om Helse Midt-Norge ikke i det hele tatt tenker at staten faktisk skal bidra til å finansiere ekstrabelastningen som Midt-Norge nå får med å realisere visjonen «en pasient – en journal». Det er oppsiktsvekkende passivt, sier Sandmo Grip.

– Dersom disse kostnadene skal tas internt i Helse Midt-Norge, så betyr det enda flere kutt ute i den pasientnære enden av sykehusene. Og der er det virkelig stramt fra før, legger han til.

Fakta
Dette er styringsgruppen

De som sitter i styringsgruppen er:

  • Styringsgruppeleder og fagdirektør i Helse Midt Norge RHF Bjørn Gustafsson
  • Regional prosjektleder i Helse Midt-Norge RHF Mads Einar Berg
  • Administrerende direktør ved St. Olavs hospital HF Grethe Aasved
  • Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF Øyvind Bakke
  • Administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag HF Annamaria Forsmark
  • Administrerende direktør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik
  • Administrerende direktør i Hemit HF Trond Utne
  • Konserntillitsvalgt Anita Solberg, UNIO
  • Konserntillitsvalgt Lindy Jarosch-von Schweder

Unio: – Nødvendig

Anita Solberg, konserntillitsvalgt for Unio i Helse Midt-Norge, er enig i at det er lurt å vente med å rulle ut Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal.

– Det er nødvendig. Fordi vi må rette opp feilene og det som ikke fungerer i løsningen nå, så det ikke sprer seg til andre helseforetak og belastningen blir for stor på de ansatte. I tillegg handler det selvfølgelig om pasientsikkerhet, sier Anita Solberg, konserntillitsvalgt for Unio i Helse Midt-Norge.

Forslag til ny plan blir publisert på Helse Midt-Norges nettsider i løpet av ettermiddagen eller kvelden fredag 20. januar, får Sykepleien opplyst. Den endelige avgjørelsen skal tas av styret i helseforetaket 26. januar.

– Alle har et genuint ønske om å få dette til

St. Olavs hospital har slitt med feil i medisinlister, elektroniske meldinger som ikke kommer frem, og tungvinte løsninger etter at de byttet journalsystem 12. november i fjor.

– Vi har kommet ganske langt og rettet ganske mye. Det jobbes helt utrolig flott. Fra der jeg sitter, synes jeg det er et veldig godt samarbeid mellom St. Olavs` ansatte, ansatte i Helseplattformen og Hemit, sier Solberg i Unio.

Hemit har ansvaret for IKT-systemene på alle sykehusene i helseregionen.

– Alle har et genuint ønske om å få dette til. Det er dedikerte folk, sier Solberg.

Torsdag ble det klart at det blir åpnet tilsyn etter at fylkeslegen har mottatt minst 64 bekymringsmeldinger etter innføringen av systemet.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse