fbpx Statsforvalteren har fått over 60 varsler om Helseplattformen i Helse Midt-Norge Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren har fått over 60 varsler om Helseplattformen i Helse Midt-Norge

Fem av varslene betegnes som alvorlige. 26. januar skal styret i Helse Midt-Norge ta stilling til en plan for videre utrulling av journalsystemet.

Helseplattformen i Midt-Norge har fått sterk kritikk og skapt store problemer for driften på St. Olavs hospital i Trondheim.

Sykehuset sliter med feil i medisinlister, elektroniske meldinger som ikke kommer frem, og tungvinte løsninger etter at de byttet journalsystem 12. november i fjor.

Antall brudd på arbeidsmiljøloven ble tredoblet i november på grunn av innføringen av systemet. Siden har sykehuset økt bemanningen og til dels kjørt doble vaktskift for å kunne håndtere pasientene.

Forsinket oppfølging av kreftpasienter og dødsfall

Statsforvalteren har mottatt 64 varsler om det omstridte systemet, skriver Aftenposten. Fem av varslene betegnes som alvorlige.

I en av sakene kom en henvisning fra St. Olavs hospital for videre kreftutredning først frem til Oslo universitetssykehus etter fire uker. I en annen tok det like lang tid før en henvisning kom frem til kreftpoliklinikken internt på St. Olavs.

Et varsel dreier seg om en pasient med beinkreft som fikk forsinket oppfølging. Et annet handler om en eldre pasient som ble innlagt på St. Olavs hospital i desember, og siden døde av slag fordi blodfortynnende behandling ble stanset.

Enda et varsel dreier seg om 30 forsinkede laboratoriesvar, hvorav 14 ble oversett.

– Samlet sett har vi fått flere alvorlige saker som kan tenkes å være knyttet til Helseplattformen, sier fylkeslege Jan Vaage til Aftenposten.

Helsetilsynet: – Har en viss bekymring

Statens helsetilsyn har bedt styret i Helse Midt-Norge om en redegjørelse rundt innføringen av Helseplattformen.

– Vi ser at det er ganske store utfordringer, og slik sett tenker vi at det er grunn til å følge med på situasjonen. Med bakgrunn i det som er beskrevet i mediene og de redegjørelser vi har fått, har vi en viss bekymring. Vi ser at det er nødvendig å følge opp, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn til Adresseavisen.

Helseministeren vil ikke gripe inn

Flere stortingspolitikere har bedt om svar fra helseministeren etter dødsfallet. Foreløpig vil ikke helseministeren gripe inn.

– Jeg tror ikke det løser noen problemer at helseministeren tar over jobben deres. Dette har de planlagt for, og dette må de gjennomføre, feilrette og ta på alvor – i en dialog mellom ansatte, ledelse og de ansvarlige for selve implementeringsprosjektet. Dette er problemer jeg forventer at Helseplattformen tar på alvor, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

Avdød mor oppført som pårørende

Rødt-politiker Hege Bae Nyholt har konfrontert Kjerkol med de kraftige oppstartsproblemene. I appen HelsaMi, som er del av det nye systemet, oppdaget Nyholt at moren var oppført som pårørende – flere år etter at moren tok sitt eget liv.

– Det gjør jo at jeg begynner å lure på sikkerheten til denne appen, sier hun Nyholt til NTB.

Videre utrulling utsatt

Styret i Helse Midt-Norge vedtok i begynnelsen av måneden å utsette innføringen av Helseplattformen på flere sykehus i regionen. Helseforetaket har skrevet i en pressemelding at en justert plan for utrulling av plattformen i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal skal legges frem innen 19. januar.

Sykepleien får opplyst at styret skal behandle saken om en uke.

– Ny plan for utrulling skal behandles i Helse Midt-Norges styremøte 26. januar. Saksframlegg med anbefaling legges frem i forkant og gjøres tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Det legges ut melding på våre nettsider og i våre sosiale kanaler når sakspapirene er lagt ut, skriver medievakt Hanne Sterten i Helse Midt-Norge i en e-post.

Utsettelsene påvirker ikke innføringen av Helseplattformen i kommunene, opplyser styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse