fbpx Tar avgjørelse om ny innføringsplan for Helseplattformen torsdag Hopp til hovedinnhold
Journalsystem i trøbbel:

Tar avgjørelse om ny innføringsplan for Helseplattformen torsdag

St. Olavs hospital

Lille julaften anbefalte styringsgruppen for innføring av nytt journalsystem i Helse Midt-Norge å utsette fremdriften i prosjektet. Torsdag 5. januar skal styret i Helse Midt-Norge ta en beslutning i saken.

Innføringen av Helseplattformen på St. Olavs hospital har vært langt fra knirkefri, rapporterte NTB før jul.

Blant annet tredoblet antall brudd på arbeidsmiljøloven seg i november grunnet innføringen av systemet.

Etter at det nye journalsystemet ble innført 12. november, har sykehuset økt bemanningen og til dels kjørt med doble vaktskift for å kunne håndtere pasientene.

St. Olav under press

Styringsgruppen for innføring av Helseplattformen meldte før jul at for å føre St. Olavs hospital tilbake til en normal driftssituasjon, må oppstarten på de andre sykehusene utsettes.

Styringsgruppen mener det er kritiske feil og mangler ved løsningen og bruken av denne som påvirker pasientsikkerheten og driftsituasjonen ved St. Olavs hospital. Styringsgruppen har vedtatt en plan, utarbeidet av St. Olavs hospital og Helseplattformen.

– For å gjennomføre denne planen så raskt som mulig må alle tilgjengelige ressurser i Helseplattformen og St. Olavs hospital prioriteres til dette arbeidet. Dette vil medføre at forberedende aktiviteter i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal ikke kan gjennomføres som planlagt i den vedtatte innføringsplanen, sier fagdirektør Björn I. Gustafsson, leder av styringsgruppen. 

Fullt på de store avdelingene

Ved St. Olavs hospital er det nå en økning i pasienter med ulike luftveissymptomer som legger press på helsetjenesten.

– Det er fullt ved de store avdelingene og travle dager, men sykehuset håndterer pågangen av pasienter i jula, opplyser kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olavs hospital til TV 2.

Overfor VG bekrefter Kvikne at sykehuset går over til grønn beredskap, blant annet på grunn av virussmitte de siste ukene.

Innføringen av den nye Helseplattformen i sommer fører også til behov for ekstra bemanning.

Fungerer i kommunene

I de seks kommunene som innførte ordningen samtidig går prosjektet sin gang, ifølge kilder Sykepleien har snakket med. 

Kommunene er Røros, Os, Holtåen, Indre Fosen, Øland og Åfjord i tillegg til Trondheim.

Torsdag er det to styremøter som skal avgjøre videre innføring av Helseplattformen.

  • Kl. 10.00 skal styret i Helseplattformen AS møtes.
  • Kl. 15.00 møtes styret i Helse Midt-Norge.

Ingen av møtenes styrepapirer var tilgjengelige kl 14 onsdag.

70 medlemmer i NSF

Av de 300 ansatte i Helseplattformen AS er 70 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Mange er sykepleiere som har tatt videreutdannelse innen helseinformatikk.

Når prosjektet er i full drift skal antall ansatte ned til 240 årsverk.

Fakta
Dette er Helseplattformen

Helseplattformen er en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. 

Helse Midt-Norge vedtok 22. juni 2016 oppdraget «Én innbygger – én journal», helseminister den gang var Bent Høie.

1. april 2019. ble kontrakt signert med leverandøren Epic. Samtidig innføres en IAM-løsning ("Identity Access Management») for identitets- og tilgangsstyring. Denne løsningen leveres av IBM Norge.

Kostnadsrammen for prosjektet er på 3,7 milliarder kroner.

Kilde: Helseplattformen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse