fbpx Foreningen for barnepalliasjon har trikset med regnskapet Hopp til hovedinnhold

Foreningen for barnepalliasjon har trikset med regnskapet

Andreas hus

NRK har avdekket at Foreningen for barnepalliasjon (FFB) har trikset med regnskapene og må tilbake «et tosifret antall millioner» til staten. 

Helsedirektoratet sier til NRK at de mener Foreningen for barnepalliasjon (FFB) har trikset med regnskapene, og vil vurdere om de skal politianmelde saken.

– Vi har orientert foreningen om at de ikke vil få penger fra oss fremover. Vi har ikke tillit til dem, sier avdelingsdirektør Elise Husum i Helsedirektoratet til NRK.

Rapportene og konklusjonen er lagt ut på Helsedirektoratets nettside.

Granskning

Foreningen står bak barnehospicet Andreas Hus i Kristiansand. I tre måneder har de vært under gransking for hvordan de har brukt 90 millioner statlige kroner.

Nå er konklusjonen fra granskingen klar, og det stilles spørsmål rundt bruken av rundt 20 millioner kroner. Helsedirektoratet har varslet foreningen om at de vil kreve tilbake deler av tilskuddet de har fått de siste tre årene.

– Jeg antar vi havner på et tosifret antall millioner. Vi har ikke finregnet på beløpet ennå, for det er en del som går på skjønn, sier Husum til NRK.

Vedtak fattes 10 februar

Foreningen har ikke villet uttale seg til NRK om forholdene.

Foreningens styreleder fikk onsdag 18. januar varsel om at deler av tilskuddene tildelt i perioden 2020–2022 vil bli krevd tilbakebetalt.

– Foreningen har frist til 10. februar til å uttale seg før Helsedirektoratet gjør sitt endelige vedtak, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Pengebruk

I rapporten fra revisjonsfirmaet PwC betegnes flere funn som kritikkverdige:

PR og reklame: Til sammen har foreningen brukt drøyt 16 millioner kroner på PR, markedsføring, reklame og konsulenter. NRK har tidligere regnet sammen at denne summen var på drøyt 14 millioner, men den viser seg altså å være høyere. «Det er grunn til å stille spørsmål ved om rimelighetskravet fullt ut er fulgt», skriver PwC.

Oppussing av egen leilighet: Foreningen har brukt 1,6 millioner statlige kroner på innreding og oppussing av en leilighet de eier i Byhaven i Kristiansand. Dette mener PwC er kritikkverdig. De stiller også spørsmål ved om leiligheten kan være delvis finansiert gjennom statlige tilskudd.

Sponsing av Vipers: Foreningen har brukt drøyt 680 000 statlige kroner på håndballklubben Vipers, noe NRK også tidligere har omtalt. Dette mener PwC er kritikkverdig, og understreker at dette ikke skulle ha vært gjennomført.

Husleie: Foreningen har brukt mer enn 200 000 statlige kroner på å betale husleie til seg selv. De mener beløpet burde ha vært lavere, og påpeker at NTNU ble fakturert etter bruk av en leilighet i desember 2022. «Dette fremstår uriktig, dersom først prosjektet betaler leie for leiligheten».

Kontorlokaler i Tollbodgata: PwC stiller spørsmål ved om det er riktig at 1,2 millioner fra Andreas Hus-pengene gikk til å betale leie i foreningens tidligere lokaler i Tollbodgata i Kristiansand.

En internfaktura på drøyt 600 000 kroner: PwC mener foreningen urettmessig har overført disse midlene til egen økonomi.

1,2 millioner kroner i «ikke rapporterte refusjoner og kostnadsreduksjoner»: Penger som har gått til foreningens egne økonomi.

Planter: Rundt 100 000 kroner i statlige tilskudd er brukt på planter til foreningens lokaler.

Til sammen utgjør dette drøyt 20 millioner kroner.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse