fbpx 55 sykepleiere mistet sin autorisasjon i 2022 Hopp til hovedinnhold

55 sykepleiere mistet sin autorisasjon i 2022

Totalt fikk 199 helsepersonell en reaksjon fra Helsetilsynet i fjor.

Tradisjonelt er det leger og sykepleiere som får flest reaksjoner. I så måte er tallene fra 2022 inget unntak. Av de 199 reaksjonene Helsetilsynet ga til helsepersonell i fjor, var 76 til leger, 64 til sykepleiere og 29 til helsefagarbeidere. Totalt ble det gitt 207 reaksjoner (se tabell over), men en person kan ha flere autorisasjoner og forklarer at tallet på antall reaksjoner er høyere.

37 leger mistet sin autorisasjon og 15 fikk advarsel. 55 sykepleiere og 24 helsefagarbeidere opplevde også å miste sin autorisasjon.

I 2021 mistet 57 sykepleiere autorisasjonen sin.

I tillegg begrenset Helsetilsynet autorisasjonen til 33 helsepersonell. 17 av dem var leger.

– Begrenset autorisasjon kan for eksempel innebære at en lege ikke kan arbeide som legevaktlege eller bare arbeide innenfor et begrenset fagområde eller i en bestemt stilling, skriver Helsetilsynet i en pressemelding.

Rus fremdeles hovedårsak til tap av autorisasjon

Tallene fra Helsetilsynet viser at totalt 132 helsepersonell mistet til sammen 138 autorisasjoner. Det er en nedgang på 21 sammenliknet med 2021.

Den hyppigste årsaken til at Helsetilsynet tilbakekalte autorisasjonen, er som tidligere år misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

– Vi tilbakekalte autorisasjonen til 10 helsepersonell der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter og kunnskaper, var eneste grunnlag. For 37 tilbakekall var svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter og kunnskaper ett av flere grunnlag for tilbakekallet. Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget, opplyser Helsetilsynet.

Saker anmeldt til politiet

Fra 1. juli 2022 ble ordningen med påtalebegjæring fra offentlig myndighet fjernet.

– Men i mange saker ønsker påtalemyndigheten likevel anbefalinger fra fagmyndigheten, skriver Helsetilsynet.

I perioden 1. januar–30. juni 2022 begjærte Helsetilsynet påtale i én sak, mens de i sju saker ikke fant grunnlag for å begjære påtale. I perioden 1. juli–31. desember 2022 behandlet Helsetilsynet tre saker, der de ikke anbefalte straffeforfølgning.

– Vi anmeldte 12 helsepersonell til politiet for vurdering av mulig straffbart forhold. Videre anmeldte vi de ansvarlige for et helseforskningsprosjekt for brudd på helseforskningsloven, skriver Helsetilsynet.

Søknad om ny autorisasjon og rekvireringsrett

I 2022 behandlet Helsetilsynet 130 søknader fra 115 helsepersonell.

– Vi innvilget 52 søknader helt eller delvis, og avslo 87, skriver Helsetilsynet.

17 helsepersonell fikk ny autorisasjon uten begrensninger og 15 fikk begrenset autorisasjon til å utøve sin virksomhet under bestemte vilkår.

– Vi opphevet etter søknad begrensningene i autorisasjonen til 18 helsepersonell. To leger fikk tilbake rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B, opplyser Helsetilsynet.

Fakta
Saker i 2022

I 2022 behandlet Helsetilsynet totalt 284 saker hvor de har ført tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 202 av sakene ble oversendt fra statsforvalterne, 42 fra andre lands tilsynsmyndigheter og 45 startet hos Helsetilsynet.

Median saksbehandlingstid for avsluttede tilsynssaker i 2022 var 4,3 måneder, mot 5,4 måneder i 2021.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse