fbpx 57 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2021 Hopp til hovedinnhold

57 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2021

Bildet viser oksykodon-tabletter

Av helsepersonell er det flest sykepleiere og leger som blir fratatt sin autorisasjon. Totalt mistet 57 sykepleiere autorisasjonen i fjor, det er åtte flere enn i 2020.

I 2021 mistet totalt 155 helsepersonell til sammen 158 autorisasjoner. Det er en økning på 30 tilbakekallinger sammenliknet med 2020, viser tall som Helsetilsynet offentliggjorde i dag, 7. februar.

Flest reaksjoner til leger og sykepleiere

I fjor mistet 57 sykepleiere sin autorisasjon. Det er åtte flere enn i 2020.

Totalt mistet 30 og 44 leger sin autorisasjon. Videre mistet to leger rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B.

Helsetilsynet ga totalt 86 reaksjoner til leger, 64 til sykepleiere og 34 reaksjoner til helsefagarbeidere.

Fremdeles rus som topper listen

Den vanligste årsaken til at helsepersonell mistet autorisasjonen, er misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

37 sykepleiere mistet sin autorisasjon på grunn av rusmisbruk.

Helsetilsynet tilbakekalte sju autorisasjoner hvor svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter og kunnskaper var eneste grunnlag.

For 38 tilbakekallinger var svikt i medisinske og pleiefaglige ferdigheter eller kunnskaper en av flere grunner for tilbakekallingen. Rusmiddelbruk var det hyppigste tilleggsgrunnlaget, melder Helsetilsynet.

Reaksjoner til virksomheter – påpekte lovbrudd

Helsetilsynet påpekte brudd på lovverket overfor 34 virksomheter i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i 2021. Det er en liten nedgang fra 2020, da Helsetilsynet påpekte 39 slike lovbrudd.

Helsetilsynet begjærte påtale overfor sju helsepersonell og tre virksomheter i fjor. I elleve saker fant ikke Helsetilsynet grunnlag for å begjære påtale.

Ny autorisasjon

Helsetilsynet ga 15 helsepersonell ny autorisasjon uten begrensninger og 12 fikk begrenset autorisasjon til å utøve sin virksomhet under bestemte vilkår.

– Vi opphevet etter søknad begrensningene i autorisasjonen til 21 helsepersonell. To leger fikk tilbake rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B, skriver Helsetilsynet i en pressemelding.

67 klager på Helsetilsynet sine vedtak ble oversendt til Helseklage ved Statens helsepersonellnemnd (HPN). Av de oversendte klagene gjaldt 47 klager på vedtak om administrativ reaksjon, inkludert tre suspensjonsvedtak. Det var 20 klager som gjaldt avslag på søknad om ny autorisasjon eller begrenset autorisasjon.

HPN behandlet 51 klager på Helsetilsynets vedtak i 2021. De opprettholdt 45 vedtak, omgjorde fire vedtak og avviste to klager.

Statsforvalteren

Statsforvalterne avsluttet i fjor 2243 tilsynssaker der helsepersonell eller virksomheter ble vurdert.

I 1336 av sakene vurderte statsforvalterne virksomheter, enten alene eller sammen med helsepersonell i samme sak. I 578 av sakene ble det påpekt lovbrudd hos virksomheten.

– Når en tilsynssak kun gjelder en virksomhet, er hovedregelen at statsforvalterne avslutter saken, skriver Helsetilsynet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse