fbpx – Oppgaveglidning må skje ut fra pasientens behov Hopp til hovedinnhold

– Oppgaveglidning må skje ut fra pasientens behov

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Sykepleiere skal ikke bli leger, og helsefagarbeidere skal ikke være sykepleiere, sier NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen. NSF har gjennom mange år etterlyst en mer systematisk gjennomgang av oppgavedeling.

Tidligere denne uken kom rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus».

– Norsk Sykepleierforbund har gjennom mange år jobbet for og etterlyst en mer systematisk gjennomgang av oppgavedeling, der det sees på oppgavene til alle profesjoner i helsesektoren. Derfor er vi glade for at flere nå engasjerer seg i dette, sier NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen om rapporten.

Rapporten, som kom denne uken, har kun sett på sykehus.

– Vi må huske at mye av fremtidens vekst vil måtte skje i kommunene. Rapporten har mange gode eksempler, men vi bør ha et mer helhetlig syn på organisering, sier hun.

– Handler om å utnytte kompetansen best mulig

Utvikling av teamarbeid handler ifølge forbundslederen om mer enn fordeling av oppgaver knyttet til prosedyrer.

– Det dreier seg også om å utnytte kompetansen slik at den møter pasientbehovene best mulig.

I rapporten kommer det frem at mange sykehus har prosjekter på gang, men det er ingen nasjonal oversikt over prosjektene, eller hvilke oppgaver som kan overføres etter opplæring.

Leger er leger, sykepleiere er sykepleiere

– Bør det være opp til hvert enkelt sykehus eller avdeling å bestemme dette? Eller bør dette styres nasjonalt?

– Begge deler. Helsemyndighetene bør utarbeide noen prinsipper. De må ta utgangspunkt i pasientsikkerhet og effektivitet knyttet til alt personell i helsetjenesten. Så må fordeling av ansvar og oppgaver være et ledelsesspørsmål, knyttet til hvilken kompetanse som er tilgjengelig til enhver tid, svarer Larsen.

Hun mener det først og fremst dreier seg om ledelse og teamorganisering.

– Sykepleiere skal ikke bli leger og helsefagarbeidere skal ikke være sykepleiere. Vi trenger tjenester som rekrutterer alle gruppene og bidrar til motivasjon og kompetanseutvikling for alle, sier Larsen.

– Må snakke mer teamarbeid

– Risikerer man at skillet mellom hva en sykepleier og en helsefagarbeider kan gjøre, hviskes ut?

– Det skillet blir ikke borte, sier Larsen og utdyper:

– Det handler om kompetanse og ansvar, og mer enn enkeltprosedyrer eller enkeltoppgaver. Vi må snakke mer om teamarbeid og utvikling av felles ansvar og riktig ansvarsfordeling, slik at tjenestene blir mer effektive og bedre.

«Alle» involverte bør koples på

– Er NSF involvert i alle de 29 prosjektene som omtales i rapporten? 

– Det er i hvert fall en forutsetning for en god og opplyst debatt at alle profesjonsgruppene er involvert i prosjekter og annet arbeid som berører oppgavedeling der en jobber. Så der det ikke er tilfelle i dag forventer jeg at NSF og sykepleierne koples på i samarbeidet, sier hun.

Larsen mener det ikke er mulig å lykkes med dette på annen måte.

– Ta utgangspunkt i pasientenes behov

Sykepleierne overtar oppgaver fra legene. Ikke alle leger er like begeistret. Helsefagarbeiderne overtar sykepleieroppgaver, ikke alle sykepleiere mener det er greit.

– Hva tenker du rundt dette?

– Vi må tilnærme oss dette mulighetsrommet ut fra pasientens behov. Det er det som skal være førende for hvordan vi utvikler bedre tjenester, svarer Larsen.

Hun mener gode strukturer gjør at den samlede kompetansen både utvikles og brukes mer formålstjenlig.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse