fbpx Studie: Deprimerte hiv-pasienter hadde ikke tilbud om psykisk helsehjelp Hopp til hovedinnhold

Studie: Deprimerte hiv-pasienter hadde ikke tilbud om psykisk helsehjelp

En kvinnelig sykepleier og forsker står foran en murbygning.

En av fem hiv-pasienter i en ny studie led av moderat til alvorlig depresjon. Mer enn halvparten av dem mottok ikke psykisk helsehjelp. – Oppsiktsvekkende, mener forfatterne av studien.

Sykepleier Lise Sørsvang og legene Bente Magny Bergersen og Synne Jenum ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) har kartlagt forekomsten av depressive symptomer hos personer med hiv i Norges største hiv-kohort.

– Vi hadde på følelsen at folk ikke hadde det så greit. Men vi hadde ingen tall som bekreftet antakelsen. Vi synes det var på høy tid at vi gjorde noe med det, sier Lise Sørsvang.

En forskningsartikkel om studien er publisert i Sykepleien Forskning. Den kan leses her.

 Nesten 400 personer deltok i studien

Forskerne peker på at personer som lever med hiv i Norge, har lovfestet rett til gratis psykisk helsehjelp. Psykisk helse i hiv-omsorgen er fremhevet i internasjonale og norske retningslinjer for oppfølging og behandling av sykdommen, men det finnes ikke nasjonale data på psykisk helse hos personer med hiv.

Fra 2017 til 2018 gjennomførte Sørsvang, Bergersen og Jenum en tverrsnittsstudie blant personer med hiv som møtte til kontroll ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS Ullevål.

397 personer over 18 år deltok i studien. 80 prosent av dem var menn. Menn som har sex med menn, utgjorde den største gruppen av smittede.

Deltakerne fylte ut skjema

Alle deltakerne i studien fylte ut skjemaet Beck Depression Inventory, versjon II (BDI-II), som brukes for å bedømme graden av depresjon. 76 pasienter fikk en skår som indikerer symptomer på moderat til alvorlig depresjon. 76 pasienter tilsvarer 19 prosent av deltakerne i studien.

Fordeling av depressive symptomer hos personer med hiv

Av de 76 pasientene som rapporterte om symptomer på moderat til alvorlig depresjon, mottok 46 ingen psykisk helsehjelp på tidspunktet studien ble gjennomført.

– Dette var en selvrapportering. Vi spurte om de hadde oppfølging hos fastlege, distriktspsykiatrisk senter (DPS), psykolog eller annet, forteller Sørsvang til Sykepleien.

Forskerne foreslår kartlegging av depressive symptomer

Hun og forskerkollegene er betenkt over funnene i egen studie.

– Dette understreker et behov for å inkludere vurdering av psykisk helse i en helhetlig hiv-omsorg. Det er oppsiktsvekkende at omkring 50 prosent av de med alvorlige depressive symptomer ikke hadde adekvat psykisk helsehjelp. Vi foreslår kartlegging av depressive symptomer med BDI-II hos personer med hiv på årskontrollen ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk, skriver forfatterne i forskningsartikkelen.

Forskerne har også funnet en sammenheng mellom depresjon og opprinnelse fra Asia og Sør- og Mellom-Amerika. De fant også en kopling mellom depresjon og diagnose stilt før 1995 – og enkelte hiv-medisiner.

I tillegg fant forfatterne en forbindelse mellom depressive symptomer, dårlig økonomi og usikre boligforhold, noe som er i tråd med tidligere studier. Rundt 6500 personer lever med hiv i Norge.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse