fbpx FHI venter ny rekord i antall som tar influensavaksine Hopp til hovedinnhold

FHI venter ny rekord i antall som tar influensavaksine

Før influensasesongen har kommuner og helseforetak forhåndsbestilt 1,25 millioner influensavaksiner, ifølge FHI.

– Det er det høyeste antall forhåndsbestilte influensavaksiner vaksineforsyningen har registrert på dette tidspunktet av året noensinne, sier Roger Wikstrøm, seniorrådgiver i avdelingen for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet (FHI) til Sykepleien.

Wikstrøm forteller at det i løpet av forrige sesong, altså vinteren fra 2021 til 2022, ble satt 1,5 millioner doser med influensavaksiner. Denne sesongen har FHI enda flere doser tilgjengelig. 

Ifølge Apotekforeningen ble det i fjor solgt 92 000 vaksiner, bestilt av bedriftshelsetjenester, private legetjenester og fastleger. I november kan man si noe om årets salgstall.

Mer kunnskap

Wikstrøm i FHI mener at årsaken til at mange flere tar imot tilbudet om influensavaksine er at kunnskapen om influensavaksine har økt i befolkningen og blant helsepersonell.

– Tilgjengelighet til vaksiner er bedre enn noen gang. Og kommuner og helseforetak har blitt flinkere og flinkere til å organisere og markedsføre tilbudet om influensavaksine, forteller han. 

Fakta
Influensavaksinen er på vei til deg
 • Rogaland og Agder fikk vaksinen levert i uke 40. Det gjorde også Nord-Norge og Svalbard.
 • Østlandet får tilkjørt vaksinen i uke 41.
 • I uke 42 får Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland influensavaksiner.

Hvert år mellom desember og april rammes befolkningen av sesonginfluensa.

To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene.

Fra år til år utvikler hvert av influensavirusene nye varianter som gjør vår immunitet mot de gamle variantene utdatert, skriver FHI på sine hjemmesider.

A/H1N1 + A/H3N2 + 2 B-virus

Roger Wikstrøm i FHI, skriver at for årets sesong inneholder vaksinene, for den nordlige halvkule, komponenter av fire ulike influensavirus:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-liknende virus.
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2)-liknende virus.
 • B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-liknende virus.
 • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-liknende virus

Alle må betale egenandel

– Vi er litt spent på hvor mange som vil ta vaksinen i år. I fjor var vaksinen gratis for personer i målgruppene for influensavaksinasjonsprogrammet. I år er det en egenandel på vaksinen i tillegg til at de som vaksinerer, tar betalt for selve vaksineringen, sier Wikstrøm.

Etter hva Sykepleien erfarer er egenandelen på 88 kroner. Trolig vil årets vaksine koste rundt 250–275 kroner. Egenandelen gjelder selv for dem som har frikort.

– Det er vanskelig å anslå hva kommunene tar betalt, noen kan til og med gi influensavaksine gratis til målgruppene i influensavaksinasjonsprogrammet. Og noen kommuner tar høyere pris enn dette, sier Wikstrøm.

Helsepersonell og andre i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter, skal få influensavaksine dekket av sin arbeidsgiver, sier han.

I fjor ble rundt 50 prosent av alle helseansatte med pasientnært arbeid, vaksinert.

– Målet for vaksinasjonsdekning for risikogrupper og andre målgrupper er på 75 prosent. Tallene varierer veldig i ulike deler i landet. sier han.

Forskjeller blant helsepersonell

– De som er ansatt i kommunehelsetjenesten, vaksinerer seg i noe mindre grad enn helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, sier han.

– Det er forskjeller i vaksinedekning hvis vi ser på ulike landsdeler. I Nord-Norge er det litt lavere dekning enn ellers i landet, ifølge Wikstrøm.

Venter kraftig influensasesong

NTB meldte i slutten av september at kommende vinteren kan bli svært uforutsigbar når det gjelder influensa, sa FHI-lege Trine Hessevik Paulsen til ABC Nyheter.

– Vi bør være forberedt på at det kan bli et kraftigere influensautbrudd denne vintersesongen, og at det kan komme både tidligere og senere enn normalt, sier hun.

Sist vinter startet influensasesongen så sent som i mars. Usikkerheten gjelder altså både størrelsen på utbruddet og starttidspunktet.

Få barn i risikogruppen ble vaksinert

I fjor var vaksinedekningen rekordhøy, unntatt for én gruppe: Barna. Under ett av ti barn i risikogruppene ble vaksinert, ifølge et rundskriv fra FHI som er sendt ut til kommunene.

– Tilbudet må styrkes både lokalt og nasjonalt, slår FHI fast i rundskrivet.

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.
Folkehelseinstiuttet

Disse bør ta vaksine

 • Alle fra fylte 65 år.
   
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger.
   
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) og gravide i 1. trimester med annen tilleggs risiko.
   
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra seks måneder til fem år.

Barn og voksne med:

 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma).
   
 • Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk).
   
 • Diabetes type 1 og 2.
   
 • Leversvikt eller nyresvikt.
   
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft.
   
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, hiv, revmatoid artritt og andre sykdommer).
   
 • Svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks over 40).
   
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

Anbefales også til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter.
   
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

Slik virker vaksinen

 • Vaksinen lærer kroppen å forsvare seg mot influensaviruset.
 • Vaksinen gis som én dose med sprøyte.
 • Det tar 1–2 uker før vaksinen begynner å virke.

Etter vaksinasjon

 • Mange får litt vondt på stikkstedet, og det kan bli litt rødt og hovent.
 • Enkelte får feber, vondt i musklene eller føler seg litt syke. Dette forsvinner av seg selv etter 1–2 dager.

Les mer i FHIs vaksinasjonsveileder for helsepersonell.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse