fbpx Vil sikre arbeidstakere retten til å beskrive om det er fare for liv og helse Hopp til hovedinnhold

Vil sikre arbeidstakere retten til å si om det er fare for liv og helse

Streikemarkering i Oslo, Unio-streik

Streikende sykepleiere har inspirert til forslag om reell streikerett. Politikere og NSF er lei av streiker som ender i tvungen lønnsnemnd. 

Sykepleierstreiken i Oslo i 2021 er bakgrunnen for at temaet streikerett har havnet på Stortinget.

Det er partiet Rødt som har levert et forslag om å sikre reell streikerett. Forslaget er på høring, med høringsfrist 15. september.

– Jeg er redd for at den avmakten mange sykepleiere allerede kjenner på, forsterkes når de blir møtt med tvungen lønnsnemnd. Det skjer nesten hver gang de streiker, skriver Seher Aydar i en e-post til Sykepleien.

Hun er stortingsrepresentant for Rødt.

Se mer om forslaget lenger nede i saken.

NSF-leder: – Det var ikke mulig å bli hørt

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har levert høringssvar til Stortinget.

– En av tingene vi opplevde ved forrige streik i 2021, var at arbeidsgiver varslet om fare for liv og helse på grunnlag av at oppgaver ikke ble utført, men som vi var uenig i, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Det var ikke mulig å bli hørt før statsråden avblåste med tvungen lønnsnemnd. Det var ingen kontradiksjonsrett.

– Du snakker om det som skjedde i Oslo kommune?

– Ja, men ikke bare der. Derfor ber vi om at Stortinget sørger for at streikende organisasjoner i fremtiden blir hørt før en streik ender med tvungen lønnsnemnd. Slik kan man vite helt sikkert at rådet de får, er basert på riktig faktum, sier Larsen.

Sykepleierforbundet har tidligere minnet arbeidsministeren om retten til å bli hørt – kontradiksjonsretten.

Kontradiksjon betyr motsigelse. Det kontradiktoriske prinsipp handler om at begge parter i en sak skal få si sin mening.

– Det er ikke riktig

– Nå kan ikke regjeringen gjøre annet enn å forholde seg til rådet de får fra Helsetilsynet, sier Larsen.

Helsetilsynet på sin side får meldinger fra statsforvalterne, som igjen får varsler fra arbeidsgiverne.

Les mer om hvordan det foregår: Helsetilsynet: – Innfris dispensasjonssøknadene, kan en streik stå lenge

– Det er ikke riktig når beslutningen tas bare ut fra arbeidsgivers vurdering. Vi har ikke blitt hørt. Dette er grep vi ser som nødvendig for å sikre reell streikerett.

I høringssvaret ber NSF Stortinget om å sørge for:

 1. at de streikendes organisasjoner igjen høres før rådet om tvungen lønnsnemnd gis, slik at rådet til arbeidsministeren er basert på riktig faktum i tråd med tidligere praksis.
 2. at regjeringen overholder forsvarlighetskravet Stortinget har vedtatt ved å sørge for at arbeidsgiver tar imot arbeidskraften som tilbys fra de streikende for å unngå at det oppstår fare for liv og helse.

Vil ha jevnere styrkeforhold i lønnsnemnda

NSF ønsker også en annen sammensetning av Rikslønnsnemnda, der partene får et jevnere styrkeforhold.

– I dag er LO og NHO representert, men ikke Unio, sier Larsen.

Unio er NSFs hovedorganisasjon.

– Vil unngå at streiker nesten automatisk blir avblåst

Forslaget fra Rødt ble levert allerede i mars.

– Sykepleierne har i praksis ikke reell streikerett. Derfor stiller vi dette forslaget, skriver Seher Aydar til Sykepleien.

– Gang på gang ser vi at arbeidsgiver, til tross for et forsiktig streikeuttak og innvilgede dispensasjoner, roper opp om fare for liv og helse og får streiken avblåst.

  Seher Aydar , Rødt

  Aydar viser til at under streikene i fjor ble informasjon kun hentet fra arbeidsgiversiden.

  – Nå foreslår vi at arbeidstakersiden sikres retten til å beskrive om det er fare for liv og helse, for å unngå at streiker nesten automatisk blir avblåst med tvungen lønnsnemnd.

  – Norge har fått internasjonal kritikk

  Hun skriver også at Norge ved flere tilfeller fått internasjonal kritikk for bruk av tvungen lønnsnemnd, for eksempel fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 

  – Kritikken er ikke fulgt opp. Bruken av tvungen lønnsnemnd må gjennomgås, for å unngå at dette virkemiddelet brukes på en måte som kan undergrave streikeretten, skriver Seher Aydar.

  Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 10. november. Før det skal arbeids- og sosialkomiteen levere sin innstilling med frist 25. oktober.

   Fakta
   Forslaget om å sikre reell streikerett

   Hovedpunktene i forslaget fra Rødt som er på høring er følgende:

   Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med partene, om å:

   • gjennomgå bruken av tvungen lønnsnemnd.
   • fremme forslag som sikrer kontradiksjonsrett, slik at begge parter blir hørt før en konflikt stanses med tvungen lønnsnemnd.
   • fremme forslag som sikrer at tvungen lønnsnemnd ikke kan brukes på en måte som kan undergrave streikeretten. Målet er at pågående konflikter ikke stoppes, med mindre det er helt nødvendig.

    0 Kommentarer

    Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

    Ledige stillinger

    Alle ledige stillinger
    Kjøp annonse
    Annonse
    Annonse