fbpx Dette blir pasientene skadet av på sykehus Hopp til hovedinnhold
Ny rapport:

Dette blir pasientene skadet av på sykehus

Tre kirurger kikker ned på en pasient

Legemiddelrelaterte skader, infeksjoner og kirurgiske komplikasjoner. I fjor oppsto minst én pasientskade ved 12,8 prosent av sykehusoppholdene i Norge.

Det kommer frem i Helsedirektoratets årlige gjennomgang av pasientskader i sykehus.

Ekstra fokus på kirurgi og trykksår

En samlet opptelling av skadetyper knyttet til kirurgi, viser at disse forekom i 4,4 prosent av alle sykehusopphold i 2021, mot 4,8 prosent i 2020, kommer det frem i pressemeldingen:

– Det er derfor god grunn til å konkludere med at helseforetakene og sykehusene fortsatt bør ha fokus på skadene som oppstår ved kirurgi og vurdere om det finnes forbedringspotensialer, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Undersøkelsen viser også at forekomsten av trykksår har hatt en økning over tid. Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nasjonale faglige råd innen trykksår. 

Gjennomgangen viser at i 2021 oppsto det minst én pasientskade ved 12,8 prosent av somatiske sykehusopphold i Norge, mot 13,1 prosent året før.

– Vi ser en svakt nedadgående trend i omfanget av pasientskader for alle alvorlighetsgrader samlet i perioden 2012 til 2021. Dette er positivt. Likevel er en pasientskade én for mye, og målet er en tydeligere nedgang, sier Torgersen.

15 prosent av kostnadene

Pasientskader bidrar til cirka 15 prosent av de totale sykehuskostnadene, ifølge Helsedirektoratet, som viser til svenske estimater og OECD-tall på dette.

Et av målene i den nasjonale handlingsplanen for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019 til 2023 er å redusere omfanget av pasientskader.

Gjennomgangen er gjort med verktøyet Global Trigger Tool (GTT). 

– For å få en helhetlig forståelse av omfanget av pasientskader ved somatiske sykehus, bør rapporten ses i sammenheng med andre tall og rapporter som kan belyse pasientskader, konkluderer Helsedirektoratet i rapporten, og oppfordrer blant annet sykehusene til å gå gjennom resultatene fra GTT-undersøkelsen med sine egne avvikssystemer. 

Her kan du lese mer om GTT, datagrunnlaget og hele rapporten.

Fakta
Slik er GTT-prosessen

To ganger i måneden trekkes 10 tilfeldig valgte journaler fra avsluttede sykehusopphold som har vart i minst 24 timer for pasienter som er 18 år og eldre.

Disse journalene gjennomgås deretter av et GTT-team for identifisering av pasientskader. Dette teamet består av to sykepleiere og en lege.

De to sykepleierne undersøker journalene uavhengig av hverandre og bruker en liste med kriterier, såkalte triggere, for å identifisere mulige pasientskader.

Sykepleierne sammenligner så sine resultater og legger dem frem for legen i GTT-teamet. Teamet kommer sammen frem til om det har vært en skade, alvorlighetsgraden av skaden og skadetype.

Dersom det er uenighet i teamet om det har vært en skade eller ikke, er det legen som har det siste ordet.

Kilde: Helsedirektoratet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse