fbpx Ansatte 15- og 16-åringer ved geriatrisk sengepost Hopp til hovedinnhold
Sykehuset Østfold:

Ansatte 15- og 16-åringer ved geriatrisk sengepost

Sykehusledelsen ved Sykehuset Østfold har rekruttert og ansatt 15- og 16-åringer for å jobbe som driftspersonell på geriatrisk døgnpost.

Arbeidsoppgavene har blant annet vært å fylle opp skuffer og skap med utstyr, vaske rom og annet logistikkarbeid.

Ungdommene skal ikke delta i behandling av pasienter.

Avdelingsleder: – En mulighet som vi grep

Totalt har seks ungdommer fra 15 til 17 år blitt ansatt ved Akuttgeriatrisk sengepost ved Medisinsk klinikk på Sykehuset Østfold, Kalnes, opplyser sykehuset.

– Sommerjobb og ekstrajobb for elever er en flott måte å bli kjent med ulike deler av arbeidslivet på, sier avdelingssjef Astrid Eri-Montsma i geriatrisk avdeling. Hun svarer Sykepleien via sykehusets kommunikasjonsavdeling.

– Da vi hørte at det er utfordrende for ungdom å finne sommerjobb, så vi i geriatrisk avdeling en mulighet som vi grep tak i, sier hun.

Hun beskriver at når ungdommene kommer på vakt, har de en fast liste med oppgaver de skal igjennom. Dette er oppgaver som lagerarbeid, påfylling av forbruksvarer, renhold og desinfisering. De har arbeidsuniform, og tilgang til lager og garderobe med nøkkelkort. 

Les mer om hva avdelingslederen svarer nederst i artikkelen.

I stillingsutlysningen står det at dette er et testprosjekt frem mot vinteren 2022.

«Dersom dette blir vellykket er det mulig vi oppretter dette fast i SØ og på flere avdelinger», heter det i utlysningen.

Foretakstillitsvalgte reagerer

Foretakstillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Delta er imidlertid ikke fornøyd, og alle tre kritiserer sykehusledelsens fremgangsmåte i dette prosjektet.

De etterlyser både formelle drøftinger og risikovurdering.

Øyvind Mokseness, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, sier at ideen om å ansette ungdommer ble løst luftet blant tillitsvalgte lokalt før sommeren.

Men etter det var det ingen drøfting før utlysningene ble sendt ut, sier han.

– Dette har gått under radaren for oss frikjøpte tillitsvalgte. Antakeligvis er tanken god, men her har vurderingene glippet, mener han.

NSFs foretakstillitsvalgt: – Kan være voldsomme inntrykk 

– Sykehuset Østfold har jobbet mye for å få ned andelen ufaglærte i sykehuset. Og så velger ledelsen altså å gå stikk motsatt vei, med å ansette 15-16-åringer, sier Mokseness.

– Jeg er kritisk til at sykehusledelsen velger å ansette barn til å gjøre denne typen jobb – som foregår inne på en medisinsk akuttavdeling på et sykehus. Pasientene er akutt syke og mange har flere sykdommer samtidig. Vi sliter med overbelegg også på denne klinikken.

– Selv om jobben ikke har vært inne på pasientrom eller innebærer pasientkontakt, kan det være voldsomme inntrykk på en slik avdeling, legger han til. 

Delta og Fagforbundet: Vil ha svar på flere spørsmål

René Utgaard, foretakstillitsvalgt i Fagforbundet fikk først vite om prosjektet mandag denne uken.

– Verken foretakstillitsvalgte eller verneombud har hatt formelle drøftinger om dette, sier han. 

– Denne saken slipper vi ikke, sier Utgaard til Sykepleien. 

Tone Lie Nilsen er foretakstillitsvalgt i Delta.

Hun og Utgaard hadde denne uken et møte med sykehusdirektøren. De var ikke beroliget etter møtet, og har sendt en skriftlig henvendelse hvor de ber om svar på flere spørsmål.

– Vi vil blant annet ha svar på om Arbeidsmiljøloven er fulgt, hvilke vurderinger som er gjort i forkant, om pasientsikkerheten og den lovbestemte beskyttelsen av arbeidstakere under 18 er ivaretatt.

– Vi spør også om dette prosjektet er en del av oppdragsbrevet som sier hva vi som spesialisthelsetjeneste skal gjøre. Det oppdraget gis av Helse Sør-Øst en gang i året, og definerer blant annet hvilken rolle sykehuset har som utdanningsinstitusjon.

Nilsen sier sykehuset tidligere har hatt kutyme på at det ikke ansattes personer under 18 år.

– Dette er for å beskytte unge arbeidstakere – å jobbe i et sykehus betyr at man kan bli utsatt for fysiske og psykiske tøffe påkjenninger, sier hun og viser til at helsefagarbeidere under videregående opplæring ellers jobber ved sykehuset bare gjennom kontrakter med lærestedet, og da som en del av utdanningsløpet. 

– Lite gjennomtenkt

Hun viser også til utlysningsteksten og kaller den lite gjennomtenkt og tankevekkende:

– Under arbeidsoppgaver står det som eget punkt: «Sannsynligvis flere oppgaver som vi finner på etter hvert. Dette er noe nytt!» 

– Hva er dette for noe? Det kan være alt eller ingenting. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende å ha en slik formulering i en utlysningstekst, sier hun.

Hovedverneombudet: – Ikke blitt informert

Sykepleien har spurt hovedverneombud Anette Louise Børresen om hun har vært involvert i prosessen:

– Nei, som hovedverneombud på sykehuset Østfold har jeg ikke vært informert eller involvert i denne prosessen, noe som står som krav fra Arbeidstilsynet at vernetjenesten eller arbeidstakers representant som tillitsvalg skal tas med på, sier hun.

– Vi skal tas med på råd og gjennomføring av arbeid som da skal utføres av personer under 18 år, sier hun.

Børresen sier bekymringene hennes går på beskyttelse og vern, og hva som skjer om det skulle oppstå situasjoner i avdelingen som vil påvirke barnets helse fysisk eller psykisk.

– Kalnes sykehus er kjent for å ha blitt bygget for lite, og vi har siden innflytting hatt korridorpasienter til enhver tid i tillegg til to på rom. Da er det ikke lett å unngå pasientkontakt, noe som de ikke skal ha, ifølge arbeidsoppgavene i denne stillingen.

Avdelingssjef: – Ikke nødvendig med ytterligere formaliserte drøftinger

Avdelingssjef Astrid Eri-Montsma bekrefter at de ikke har vært formelle drøftinger før ansettelsene:

– Ansettelsen av ungdommer har i forkant vært diskutert med tillitsvalgte, men det har ikke vært gjennomført formelle drøftinger. Vår vurdering er at det ikke har vært nødvendig med ytterligere formaliserte drøftinger, svarer hun via kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset.

Hun opplyser om at arbeidsoppgavene er inne på et døgnområde, men at ungdommene ikke deltar i behandlingen av pasienter.

– Alle har selvfølgelig fått opplæring og veiledning, skriver hun.

Eri-Montsma viser videre til intensjonen med prosjektet:

– Vi står i en svært vanskelig situasjon i helsevesenet i dag. Perspektivmeldingen viser at Norge vil trenge mye helsepersonell fremover, og det er allerede i dag vanskelig å rekruttere, påpeker hun og fortsetter:

– Vi i geriatrisk avdeling ønsker å introdusere ungdommer for helsevesenet. Intensjonen er todelt: For det første kan ungdom gjøre oppgaver som kan lette arbeidsdagen til vårt helsepersonell, som står i en travel hverdag. For det andre vil vi introdusere ungdom på en god måte i sykehuset.

– Slik at de kanskje vil velge en helsefaglig utdanning og på sikt jobbe hos oss i geriatrisk avdeling eller i Sykehuset Østfold, skriver hun.

I svaret viser avdelingslederen til at prosjektet skal evalueres:

– Prosjektet skal evalueres og vi tar med oss tilbakemeldingene, som i ettertid har kommet fra sentrale tillitsvalgte om risikovurdering og formell drøfting, inn i det arbeidet.

NSF-leder: – Ledelse er nøkkelen

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund sier at hun først og fremst forventer fulle stillinger til fast ansatte og regner det som en selvfølge at tillitsvalgte involveres ved ansettelser. 

Når det gjelder unge arbeidstakere peker hun på oppfølging som viktig.

Hun presiserer at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Ungdommer på den alderen ansettes allerede i mange kommuner. Det viktige er oppgaver som står i samsvar med kompetanse, og ledere med tid til å følge opp ansatte. Dette er særlig viktig for ansatte med mindre formal kompetanse, ung alder i mindre selvstendige roller, sier hun.

– Helsetjenestene er mer enn en arbeidsplass

– Jeg mener helsetjenestene er mer enn en arbeidsplass. Det er unik mulighet for dannelse. Slike arbeidsplasser kan gjennom arbeidets natur skape forståelse for dilemmaer, verdier og hva som virkelig betyr noe i livet, sier Larsen.

– Igjen, ledelse er nøkkelen til om arbeidet gir mestring og rekruttering til et livsviktig yrke, eller om ungdommen og eventuelt pasienter settes i fare, sier forbundslederen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse