fbpx Ansatt sagt opp – politietterforskes etter omfattende snoking i pasientjournaler Hopp til hovedinnhold

Ansatt sagt opp – politietterforskes etter omfattende snoking i pasientjournaler

En ansatt i Helse Bergen er sagt opp etter omfattende snoking i elektroniske pasientjournaler. Saken har et betydelig omfang, ifølge fagdirektør Marta Ebbing. 

– Vi ser svært alvorlig på saken. Den ansatte er sagt opp og meldt til politiet, sier personal- og organisasjonsdirektør Odd Andrew Storetvedt.

Stortvedt sier saken også er meldt til Statsforvalteren og til Datatilsynet.

Helseforetaket vil ikke oppgi hvilken yrkestittel vedkommende har.

Fylkeslege Sjur Lehmann er kjent med journalsnokingen i Helse Bergen og varsler at de vil følge opp med en tilsynssak, ifølge NTB.

– Den tidligere ansatte har gjort oppslag i de elektroniske pasientjournalene uten å ha såkalt «tjenstlige behov», det vil sier at oppslagene ikke har sammenheng med eller er nødvendige for at personen skal utføre jobben sin, sier Lehmann.

– Omfanget er stort

– Mistanken om urettmessige oppslag ble meldt i avvikssystemet vårt, og ledelsen satte i gang en systematisk undersøking av innsynslogger, sier Storetvedt i en pressemelding.

– Disse dokumenterte på hvilke pasienter og til hvilket tidspunkt vedkommende hadde gjort oppslagene, og det ble da slått fast at den ansatte har gjort en rekke grunnløse oppslag. Omfanget er stort, og vi kartlegg dette videre, seier fagdirektør Marta Ebbing.

Kontakter alle pasienter

– Vi vil kontakte de pasientene vi nå vet saken gjelder, og informere andre pasienter når vi har fått full oversikt over hvem de er, sier Ebbing.

– Vi vil ikke spekulere i motivet til den tidligere ansatte, men det er åpenbart at vedkommende har brutt lover og regler som skal beskytte integriteten til pasienter. Dette ser vi svært alvorlig på og har derfor gitt den ansatte avskjed og meldt vedkommende til politiet, seier Storetvedt.

Opplæring i lover og regler

Fagdirektør Marta Ebbing sier de må fortsette å gi god informasjon og grundig opplæring i lover, regler og rutiner for å ivareta informasjonstrygghet og personvern, både for pasienter og ansatte.

Fakta
Forbud mot oppslag i pasientjournaler uten grunn

Ifølge helsepersonelloven § 21 a er det forbudt for helsepersonell å gjøre oppslag i pasientjournaler uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon til slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

Det er etablert en rekke tiltak for å hindre journalsnoking, blant annet ved at alle oppslag loggføres med hvem som gjør oppslaget og når. Alle pasienter har til enhver tid full innsynsrett i egen pasientjournal og tilhørende innsynslogg. 

Strafferammen for brudd på Helsepersonelloven er fengsel i tre måneder.

Tjenestefeil kan gi fengsel i inntil to år.

Kilde: Sykehuset Innlandet/NRK

0 Kommentarer

Annonse
Annonse