fbpx Journalsnoking ender i Høyesterett Hopp til hovedinnhold

Journalsnoking ender i Høyesterett

Bildet viser et helsepersonell som sitter foran en pc og fyller ut et skjema

En helsefagarbeider ble sagt opp fra Helse Vest etter å ha sett i en pasientjournal uten grunn. Nå skal Høyesterett avgjøre om dette er gyldig oppsigelsesgrunn.

Oppsigelsen ble kjent ugyldig i tingretten, mens Gulating lagmannsrett i april kom til motsatt resultat, skriver Rett24.

Private grunner

Den kvinnelige helsefagarbeideren hadde gjort fem oppslag i journalen uten at det forelå noen helsefaglig grunn. Helsefagarbeideren har forklart at hun hadde et anstrengt forhold til pasienten privat, og ville undersøke hvilken avdeling hun var innlagt på, fordi hun ikke ønsket å treffe på henne på sykehuset.

I tingretten ble oppsigelsen kjent ugyldig, men lagmannsretten kom til motsatt resultat. Lagmannsretten mener at tillitsbruddet var grovt, uansett hvilket motiv helsefagarbeideren hadde. De påpeker at hun åpnet fem dokumenter, og at det ikke var nødvendig for å finne ut hvor pasienten var innlagt.

Saken har prinsippiell betydning

Retten mener imidlertid at det var riktig av helsefagarbeideren å prøve saken for retten.

«Saken har dessuten en viss prinsipiell betydning, fordi det er lite rettspraksis om arbeidsrettslige konsekvenser av brudd på helsepersonelloven», skriver retten, og konkluderer med at det ikke skal tilkjennes sakskostnader.

Sist uke besluttet Høyesteretts ankeutvalg å behandle saken.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse