fbpx Vil at alvorlig syke barn skal prioriteres høyere Hopp til hovedinnhold

Vil at alvorlig syke barn skal prioriteres høyere

Bildet viser et barn med oksygenmaske foran ansiktet.

Barnesykepleiere og barneleger ber politikerne ta grep.

I et åpent brev ber Barnesykepleierforbundet og Barnelegeforeningen helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om å prioritere det palliative tilbudet til barn høyere.

Sammen med en rekke brukerorganisasjoner og foreninger forventer de at komiteen vil følge opp Stortingsmelding 24 – Om lindrende behandling og omsorg.

Det de ønsker, er et offentlig helsevesen som er i stand til å ivareta og følge opp de sykeste barne- og ungdomspasientene, uavhengig av hvor de bor og hvilken betalingsevne foreldrene deres har.

Ikke nok midler

Ifølge det åpne brevet, har Helse- og omsorgsdepartementet både i 2020 og 2021 gitt klare føringer for at det offentlige helse- og omsorgstilbudet innen palliasjon til barn skal styrkes. Blant annet skulle det å opprette palliative team for barn og unge i alle helseregioner sikre likeverdige tjenester, og bedre samhandlingen mellom sykehus og kommuner.

Men ifølge avsenderne fulgte det ingen øremerkede midler med. Etter påvirkningsarbeid ble det i 2020 bestemt at noe av ekstrabevilgningene sykehusene hadde fått til pandemien, skulle brukes til å opprette barnepalliative team.

Slike team er nå opprettet ved 17 av landets 19 barne- og ungdomsavdelinger.

Men det barnepalliative miljøet mener mangelen på langsiktig finansiering gjør det vanskelig å nå ut med tilbudet til alle som trenger det.

Ber om dette

Konkret ber avsenderne av brevet om dette:

  • Midler til drift av tverrfaglige barnepalliative team ved alle landets barne- og ungdomsavdelinger.
  • Midler til å etablere og drifte et nasjonalt kompetansenettverk for palliasjon til barn og unge.

Barnekreftforeningen, Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for barnepalliasjon, Løvemammaene, Norsk forening for palliativ medisin, Hjernerådet, Prematurforeningen, Handikappede barns foreldreforening, Norsk forbund for utviklingshemmede, Foreningen for muskelsyke og Vi som har et barn for lite har undertegnet brevet, sammen med Barnesykepleierforbundet og Barnelegeforeningen.

Fremmet representantforslag

Leder i helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre, har ifølge Dagens Medisin lest brevet. Hun uttrykker forståelse for fortvilelsen over at det ikke bevilges mer penger til barnepalliasjon.

SV fremmet tirsdag 24. mai et representantforslag i Stortinget. Her ber partiet Regjeringen om å fremme en plan for en helhetlig barnepalliasjon.

Bildet viser et barn med oksygenmaske foran ansiktet.

0 Kommentarer