fbpx Revidert nasjonalbudsjett: NSF forventer mer penger til skolehelsetjeneste, utdanningsstillinger, psykiske helse og rus Hopp til hovedinnhold
Revidert nasjonalbudsjett:

NSF med konkrete forventninger

Ingvild Kjerkol (Ap, helsepolitisk talsperson ) og Lill Sverresdatter Larsen (NSF-leder)

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, forventer mer penger til skolehelsetjeneste, utdanningsplasser, psykisk helse og rus i revidert nasjonalbudsjett.

Revidert nasjonalbudsjett legges frem i morgen, 12. mai.

– Nå må pengene komme

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, bekrefter at de vil følge med på om regjeringen følger opp løftene fra forrige budsjett.

– Vi forventer at finansieringen av de 500 nye utdanningsplassene for sykepleiere og spesialsykepleiere legges på bordet. De ble vedtatt i fjor, men ikke finansiert. Nå forventer vi at pengene kommer, sier Larsen.

NSF forventer også strakstiltak overfor barn og unge.

– Ikke minst etter det som kom frem i Koronakommisjonens andre rapport. Vi mener hastetiltak inn mot helsestasjon og skolehelsetjenesten vil ha god effekt, sier hun.

Intensivkapasiteten ved norske sykehus har blitt godt belyst under pandemien. Det er en av grunnene til at Larsen også forventer at revidert nasjonalbudsjett vil gjenspeile det.

– Vi mener det bør gjøres grep for inneværende år for å endre dagens finansiering av intensivplassene. Koronakommisjonen peker i likhet med oss på at innsatsstyrt finansiering (IFS) i seg selv bidrar til at helseforetakene søker så lav intensivkapasitet som mulig, sier Larsen.

Kommunene må få rom til å øke kompetansen

Larsen sier at veksten i kommunenes frie inntekter må gi kommunene handlingsrom til å innfri lovnader knyttet til lønn, tjenesteutvikling og til økt aktivitet som følge av en aldrende befolkning.

– Kommunene trenger i tillegg stimuleringsmidler for kompetanseutvikling og tjenesteutvikling i helsetjenesten, sier forbundslederen og legger til:

– Vi ser for oss en vekst på nærmere fire prosent nå, og i tillegg 500 millioner som tilskudd til kommunene for å utvikle kompetansen og tjenestene innen helse- og omsorg i høstens budsjettforslag.

Om NSFs forventninger blir innfridd får vi svaret på i morgen, 12. mai.

Budsjettlekkasjer

Etter det Sykepleien erfarer har det vært få budsjettlekkasjer så langt, men NTB kan melde at sykehusene skal få 700 millioner kroner ekstra. Pengene er en kompensasjon for inntektsbortfall som følge av pandemien, ifølge NTB og Dagens Medisin.

Den siste smittebølgen og høyt sykefravær har ført til at flere behandlinger har blitt utsatt. Sykehusene har ifølge regjeringen tapt rundt 600 millioner kroner. De ekstra midlene i revidert nasjonalbudsjett er ment å dekke dette.

Sykepleien kontaktet helseminister Ingvild Kjerkol for å høre om hun kunne love penger til de 500 utdanningsstillingene, samt mer penger til rus, psykiatri og helsetilbudet til barn. Det ville hun ikke.

– Vi har ingen kommentar til revidert nasjonalbudsjett før det legges frem i morgen kl. 10.45, skriver informasjonsavdelingen i en e-post til Sykepleien.

0 Kommentarer