fbpx Rekordmange henvendelser til pasientombudene i fjor Hopp til hovedinnhold

Rekordmange henvendelser til pasientombudene i fjor

BEKYMRER: Pasient- og brukerombudene opplyser at de har hatt en kraftig økning i antall henvendelser. I hver femte henvendelse oppgis opplevd pasientskade, feil behandling, ikke forventet resultat og liknende som årsak i dialog med ombudet. Foto: Lev Dolgachov

– Vi er spesielt urolig for barn og unges psykiske helse, og frykter at de blir kasteball mellom sykehus og kommuner som ikke har godt nok psykisk helsetilbud for de unge, sier pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik.

Landets 15 pasient- og brukerombud opplevde rekord i antall henvendelser i fjor, ifølge årsmeldingen. Nærmere 17 000 personer tok kontakt, det er over 2200 flere enn året før.

  • 57 prosent av alle henvendelsene handlet om spesialisthelsetjenesten.
  • 43 prosent handlet om kommunale helse- og omsorgstjenester.

– Av det som kom inn til oss i 2021, er det to store utfordringer i norsk helsevesen som peker seg ut; psykisk helsevern og fastlegeordningen, sier pasient- og brukerombud for Vestland, Jannicke Bruvik i en pressemelding.

Hva klager de på?

Hver fjerde henvendelse som gjaldt spesialisthelsetjenesten, handlet om pasienter, brukere og pårørendes erfaringer fra psykisk helsevern.

– Bare de siste årene har det vært en økning på over 25 prosent av saker inn til oss innen psykisk helsevern, sier Bruvik.

Ifølge ombudet er hovedårsaken til hvorfor de blir kontaktet i saker fra spesialisthelsetjenesten, befolkningens opplevelse av svikt i behandlingen på sykehus.

– Det er opplevd pasientskade, feil behandling, ikke oppnådd forventet resultat og liknende. I hver femte henvendelse oppgis dette som årsak i dialog med ombudet.

Jannicke Bruvik
PÅ TOPP: 20 prosent av alle henvendelser i 2021, handlet om fastlegeordningen, ifølge pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik. Foto: Pasient- og brukerombudet

Spesielt urolige for barn og unge

Andre ting folk kontakter ombudene om, gjelder avslag på behandling, diagnostisering, oppfølging og lang ventetid.

– Vi er spesielt urolig for barn og unges psykiske helse, og frykter at de blir kasteball mellom sykehus og kommuner som ikke har godt nok psykisk helsetilbud for de unge, sier Bruvik i pressemeldingen.

Hun opplyser at ombudene har hatt en kraftig økning under pandemien i antall henvendelser om barn og unge som sliter.

– Dette vil ikke gå over selv om pandemien tar slutt. Det er for store forskjeller på hvilke tjenester kommunene tilbyr til pasienter med behov for behandling innen psykisk helsevern, sier hun.

Får flest henvendelser om fastlegekrisen

Utfordringer rundt fastlegeordningen er ifølge Bruvik tjenesten flest henvender seg om til Pasient- og brukerombudet. Bildet er likt i hele Norge.

– 20 prosent av alle henvendelser i 2021, handlet om fastlegeordningen, sier hun.

Dette er en utvikling ombudene har sett over flere år.

– Fastlegekrisen er nå en realitet i mange kommuner, også i flere av landets største. Det har gått fra å være et problem i distriktet til å også bli et storbyproblem. Vi er bekymret for om pasientsikkerheten i fastlegeordningen er god nok i mange av landets kommuner, sier Bruvik i pressemeldingen.

Registrerer ikke saker på yrkesgruppe

Jannicke Bruvik sier til Sykepleien at de ikke registrerer henvendelser de får på yrkesgrupper.

– Vi kan derfor ikke si noe om hvor stor mengde saker som gjelder sykepleiere. Vi får mange henvendelser som går på for dårlig informasjon, at ting går for fort, at pasientene ikke føler de får nok omsorg. Slike saker er det naturlig å tro at sykepleierne er en del av, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.