fbpx Oppdaget alvorlig datainnbrudd i ambulansetjenesten Hopp til hovedinnhold

Oppdaget alvorlig datainnbrudd i ambulansetjenesten

– Helse Nord anser dette som et alvorlig datainnbrudd. Vi har ikke tilstrekkelig oversikt per nå til å kunne si om opplysninger er hentet ut av systemet, sier direktøren i Helse Nord.

Alle helseforetakene i Helse Nord er rammet av datainnbrudd i systemet som benyttes av ambulanser og luftambulanser.

Sykehusene i Helse Nord arbeider sammen for å kartlegge omfanget og har iverksatt tiltak, skriver de i en pressemelding sendt ut fredag.

31. mars varslet Nordlandssykehuset om mulig datainnbrudd. Det ble avdekket installert skadevare som kan gi tilgang til informasjon om ambulanseoppdrag.

Det var dataansvarlige ved Nordlandssykehuset, som har ansvar for oppfølging av mobiltrafikk, som avdekket unormal høy aktivitet og iverksatte undersøkelser, skriver Daae til Sykepleien.

Systemet inneholder data som veibeskrivelse, adresse, navn og tilstand.

Arbeider med å få kontroll

– Vi arbeider nå intensivt, sammen med helseforetakene, med å få kontroll på situasjonen, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae i pressemeldingen.

Hun sier også at dersom det viser seg at persondata er hentet ut, vil berørte pasienter bli informert.

Alle sykehus i nord rammet

Skadevaren er oppdaget i et eksternt IKT-program som benyttes i ambulanser og luftambulansehelikoptre i Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset.

Det samme systemet benyttes også i andre helseregioner i landet, men de er ikke berørt av dette datainnbruddet. 

– Sykehusene har iverksatt umiddelbare tiltak, og det arbeides videre for å kartlegge omfanget. Helse Nord IKT påtar seg nå en regional rolle for å etablere en sikker driftsløsning i samarbeid med helseforetakene. Pasienter og ansatte kan være sikre på at vi gjør alt vi kan, sier Daae. ​

Blir politianmeldt

Datainnbruddet er varslet til Datatilsynet, Helsetilsynet, de andre helseregionene med flere. Helse Nord får bistand fra HelseCERT, som er helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for cybersikkerhet, og Nasjonalt cybersikkerhetssenter hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Forholdet blir politianmeldt. Politianmeldelsen er under arbeid, skriver Daae.

0 Kommentarer