fbpx 9 av 10 får ikke godkjent covid-19 som yrkessykdom – mange er sykepleiere Hopp til hovedinnhold

9 av 10 får ikke godkjent covid-19 som yrkessykdom – mange er sykepleiere

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen

Tall fra Nav viser at kun én av ti har fått godkjent covid-19 som yrkessykdom så langt. Ifølge NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, hjelper forbundet nå 55 sykepleiere som ikke har nådd frem hos Nav.

NRK kunne i går, onsdag, fortelle at mange av dem som har blitt smittet av korona på jobb, ikke får dette godkjent av Nav som yrkessykdom og får dermed ikke erstatning.

Ifølge tall NRK har hentet inn har Nav mottatt 4158 skademeldinger knyttet til covid-19. Av disse er 3047 ferdig behandlet. Kun 11,3 prosent har fått godkjent covid-19 som yrkessykdom, mens 2702 har fått avslag (88,7 prosent).

Covid-19 ble godkjent som yrkessykdom 7. april 2020. Tanken var at ifølge daværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, at helsepersonell som smittes på jobb, skulle dekkes av yrkesskadeforsikringen.

Sykepleier fikk avslag

Sykepleier Håvard Simonsen har tatt opp kampen mot Nav etter at de avslo søknaden hans om å få godkjent covid-19 som yrkessykdom. Da han ble smittet jobbet han som sykepleier på intensivavdelingen på Sykehuset i Vestfold, og behandlet de første koronapasientene som ble alvorlig syke på sykehuset.

Han har ifølge behandlende lege ved LHL-sykehuset, blitt smittet av sars-cov2 på jobb som sykepleier. Saken ble meldt inn til Nav som yrkessykdom, men sykepleieren fikk avslag. Problemet er at koronatesten han fikk tatt på jobb, da han begynte å oppleve symptomer, var negativ, ifølge NRK.

– Årsaken til at de fleste får avslag, er at sykdommen ikke har medført alvorlige komplikasjoner, sier ytelsesdirektør Eve Vangsnes Bergli hos Nav til NRK.

Ifølge Nav må tre vilkår være oppfylt for at Simonsen og andre som har blitt smittet på jobben, får innvilget søknad om yrkessykdom:

 1. At man må kunne vise til en positiv koronatest.
 2. Gjennomgått sykdom må ha gitt alvorlige komplikasjoner.
 3. Det må ha skjedd på jobb i et miljø med stor smitterisiko.

Mange sykepleiere har meldt fra

Sykepleien har skrevet flere saker om sykepleiere som har blitt koronasmittet på jobben. I februar i år, opplyste Nav til Sykepleien at ni av ti helsepersonell som har meldt covid-19 som yrkesskade, har fått avslag. 834 sykepleiere og sykepleierstudenter i praksis har sendt skademelding knyttet til covid-19 til Nav. Sykepleierne er den yrkesgruppen som har sendt flest skademeldinger.

I midten av januar i år, hadde 45 sykepleiere fått godkjent covid-19 som yrkessykdom.

Godkjent og avslått fra Nav per januar 2022: 

 • 45 sykepleiere har fått godkjent covid-19 som yrkessykdom av Nav. Nav har ikke oversikt over antall avslag.
 • For alt helsepersonell (sykepleiere, leger, pleieassistenter, hjelpepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer) er tallene slik: 1224 avslag (91,4 prosent) og 105 godkjenninger (8,6 prosent).
 • For alle yrkesgrupper har Nav fattet 2362 vedtak: 6,9 prosent innvilgninger, 93,1 prosent avslag.

  NSF hjelper 55 sykepleiere

  Ifølge NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, hjelper forbundet per i dag 55 sykepleiere som ikke har nådd frem hos Nav.

  – Sykepleiere har stått i front i pandemien. I begynnelsen var det dårlig tilgang på smittevernutstyr, og tidvis var det varierende kvalitet på smittevernutstyret. Når vi ser at Nav gjør langt strengere vurderinger for covid-19 som yrkessykdom enn for andre sykdommer, mener vi at det er uetisk, sier Larsen til NRK.

  Hun sikter til at kun én av ti får godkjent covid-19 som yrkessykdom, mens tilvarende tall for andre sykdommer ligger på fire av ti.

  0 Kommentarer