fbpx NSF brukte nesten 45 millioner på streikene i 2021 Hopp til hovedinnhold

NSF brukte nesten 45 millioner på streikene i 2021

Bildet viser streikevakter utenfor Ullevål sykehus. Fra venstre Siri Sæland, forskningsavdelingen, psykisk helse, OUS, Kristine Gjermundsen, forskningsavdelingen, psykisk helse, OUS, Kristin Bolme Håvik, sykepleier ved dagenheten på Aker, Elisabeth Bergbråten, sykepleier ved thorax hotellpost på Ullevål og Karianne Jonassen, sykepleier ved dagenheten på Aker.

I fjor streiket sykepleiere både på sykehus og i kommuner. Det kostet Sykepleierforbundet 44 867 430 kroner. For første gang på flere år går NSFs driftsresultat i minus.

I 2021 streiket sykepleiere i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i tre tariffområder: Spekter, KS og Oslo kommune.

Streikene foregikk i perioden 27. mai til 16. juni. Kommunesykepleierne i KS-området startet ballet, etterfulgt av dem i Oslo kommune. Deretter var det sykehussykepleierne som tok i bruk streikevåpenet. Det brukte de frem til 16. juni.

Alle streikene var i regi av NSFs hovedorganisasjon Unio.

Konflikt koster

Streikene har altså kostet forbundet 44 867 430 kroner.

Til sammenlikning ble de brukt nesten 4 millioner i såkalte konfliktkostnader i 2017 og 2 millioner i 2018.

I 2019 og 2020 ble det ikke brukt midler fra konfliktfondet.

– 18 millioner til egne medlemmer

NSFs nyansatte generalsekretær, Rune Hallingstad, svarer på Sykepleiens spørsmål på e-post.

– Hva innebærer streikeutgiftene?

– Streikeutgiftene blir belastet driftsresultatet vårt i 2021, og beløpet består av streikebidrag til egne medlemmer på om lag 18 millioner kroner og dekning av felles streikekostnader til Unio på 28 millioner kroner, skriver han.

NSFs generalsekretær Rune Hallingstad

– Påvirker ikke en mulig streik i år

– Hvordan kan dette påvirke potensielle streiker i år?

– Dette påvirker ikke en mulig streik i år. NSF har en solid streikekasse, så utgiftene til streiken i fjor vil ikke påvirke vår mulighet til å streike økonomisk sett, skriver Hallingstad.

Røde tall i regnskapet

For første gang på flere år går NSFs driftsresultat i minus, med drøye 8 millioner kroner.

I 2020 var det et overskudd på 54 millioner kroner.

Hva er de største postene som står for det negative driftsresultatet for 2021? Den administrative ledelsen i NSF beskriver dette slik i et forbundsstyredokument:

Tallet inkluderer utgiftene til streik på rundt 45 millioner, underdekning ved overgang til ny forsikringsavtale på 16 millioner og tilbakebetaling av OU-midler på 14 millioner.

Det siste (OU-midlene) gjelder tildelte midler til organisasjonsutvikling fra Unio som ikke er brukt opp. Planlagte aktiviteter har ikke blitt gjennomført fysisk på grunn av pandemien, dermed har kostnadene har blitt mindre. Derfor må tildelte overskytende midler betales tilbake.

Den største utgiften for NSF er lønn- og lønnsrelaterte utgifter. De er på 336 195 633 i 2021.

Vil se på det økonomiske handlingsrommet

– Hvordan ser du på driftsunderskuddet på 8 millioner kroner?

– Driftsunderskuddet var ikke uventet etter budsjettprosessen for 2022, skriver generalsekretæren.

Han legger til:

– Det er en egen sak om kommende budsjettprosesser på forbundsstyremøtet denne uken, og den vil ta for seg driftsresultatet og det økonomiske handlingsrommet i de kommende årene.

Vil være det foretrukne forbundet for sykepleiere

– Medlemstallet er økende, men kan man regne med at det vil fortsette?

– Ja, det stemmer at våre medlemstall har vært positive i mange år, skriver Hallingstad.

Han påpeker at medlemsrekruttering er en prioritet for hele organisasjonen.

– Administrasjonen og forbundsstyret er intet unntak, og vi snakker stadig om hvor viktig det er at vi skal være det foretrukne forbundet for sykepleiere og jordmødre, skriver generalsekretær Rune Hallingstad til Sykepleien.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse