fbpx Barselopprøret: – Fortsatt jordmorstyrt fødselstilbud på Nye OUS Hopp til hovedinnhold

Barselopprøret: – Fortsatt jordmorstyrt fødselstilbud på Nye OUS

Helse- og omsorgsministeren sier ABC-enhetens fødselstilbud, som i dag finnes på Ullevål, vil finnes på Nye Aker og Nye Rikshospitalet i 2030.

– Det er en liten andel av de friske fødende som bruker dette tilbudet på ABC-enheten på Ullevål sykehus, sa Ingvild Kjerkol i spørretimen på stortinget onsdag.

Ifølge Oslo universitetssykehus (OUS) ble 501 av totalt 9405 fødsler i Oslo utført på ABC-enheten ved Ullevål i 2021. Det utgjør 5,3 prosent av alle fødsler i Oslo.

– Det vil fortsatt være jordmorstyrt fødselstilbud på Nye OUS, sa Kjerkol.

Stortingsrepresentant Guri Melbye (Venstre) hevdet at det er en bevisst nedbygging av kvinners føde- og barseltilbud i planene for Nye OUS.

Statsråden for helse og omsorg avviste dette. Hun gjentok det som Oslo universitetssykehus la ut i en pressemelding i går.

OUS hevder ABC-enheten videreføres

Sigrid Rannem, programleder for Nye OUS, skrev blant annet dette: 

 • I dag blir den fødende flyttet rundt. Fra mottaksrom, til fødestue og videre til barselavdeling eller barselhotell. Ved Nye OUS skal helsepersonell i større grad forflytte seg til den fødende.
 • Fødeavdelingen ved Nye OUS vil fortsatt tilby jordmorstyrt fødsel til de som ønsker det. 
 • I de planlagte multifunksjonsrommene vil kvinnene også kunne tilbringe tiden før aktiv fødsel og barseltiden i sykehuset sammen med sin partner.
 • Fødestuene vil være utstyrt for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak om det for eksempel skulle bli nødvendig med epiduralbedøvelse eller forløsning med tang eller sugekopp.
 • Alle barselkvinner vil få enerom i Nye OUS.

Forskjell mellom Vestlandet og Oslo?

På spørsmålet om hvorfor Stavanger og Bergen, som også har jordmorstyrte fødeavdelinger, bygger annerledes enn på OUS fikk Marie Sneve Martinussen, fra Rødt, til svar at dette er opp til de ulike foretakene å bedømme ut fra bemanningssituasjonen.

Stortingsrepresentant Mimir Kristiansson (R) ville ha svar på hvorfor sykehusene opererer med liggetid på helt ned til seks til åtte timer etter fødselen.

– Ingen skal reise hjem før de er klar for det, de som ønsker å reise hjem tidligere skal kunne gjøre det, svarte Kjerkol.

Dobling av klagesaker

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) hevdet at man i Bergen ser en dobling av klagesaker om graviditet og på fødsel. 

– Vi har satt i gang en rekke tiltak for å sikre fødselstilbudet. Vi ser på bemanning, følgetjeneste, heltidsstillinger og finansieringsmodell, sa Kjerkol.

På spørsmål om hvordan man skal sikre at jordmødrene står i stillingene, svarte Kjerkol:

– Økt grunnfinansiering. Flere utdanningsstillinger, men vi har ikke en reservebenk med erfarne jordmødre til dette, så det må vi løse sammen.

Fødeavdelingen i Kristiansund

På spørsmål om når fødeavdeling i Kristiansund vil åpne igjen, svarte Kjerkol at de jobber for å få denne enheten til å komme på beina igjen.

– Jeg ønsker meg et verktøy for å få tilgang på flere fagfolk. Uten kompetente fagfolk, kan vi ikke oppfylle kravet om å levere gode tjenester. Vi mangler jordmødre, gynekologer og anestesisykepleiere. Det må løses lokalt, sa Kjerkol.

Kan flere fødeavdelinger bli stengt?

Geir Jørgensen i Rødt spurte om flere fødeavdelinger kan bli stengt.

– Denne regjeringen har ingen planer om å stenge flere fødeavdelinger, men det er strukturendringer på gang i Helgeland, Innlandet og i Oslo, sa Kjerkol.

Depresjon ved graviditet og fødsel

Helge Bae Nyholt (R) sa at pandemien har gitt en markant økning av depresjoner ved graviditet og fødsel, viser forskning. Har vi lært noe av dette?

– Vi har lært mye i disse to årene. Blant annet partneren skal være med på fødselen heretter, enten det er smittefare eller ikke.

Kritikk fra overlegene på Ullevål

Fem overleger ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus tok til motmæle om planene på Nye Aker og Nye Rikshospitalet i et leserinnlegg i Aftenposten publiserte onsdag.

De mener fagligheten i OUS planer ikke holder mål. De vil utvide tilbudet ABC-enheten tilbyr.

Fakta
Dette er ABC-enheten på Ullevål
 • ABC-enheten er jordmordstyrt.
 • Barseloppholdet er fra to til 48 timer. 
 • Det et romslig badekar på alle fødestuer. De fleste fødende bruker vann som smertelindring i kortere eller lengre perioder av fødselen. Over halvparten av fødslene skjer i vann.
 • Jordmødrene på ABC har lang erfaring med vannfødsler, de fleste over 20 år. Siden en så stor andel kvinner føder i vann, så har hver enkelt jordmor mange vannfødsler.
 • De legger stor vekt på at det skal være rolige og behagelige omgivelser rundt den fødende, og vann bidrar til det.
 • Det tilbys akupunktur som smertelindring og avspenning.
 • Når den fødende er i aktiv fødsel tilstreber vi at hun skal kunne ha kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor dersom hun ønsker det.
 • Forskning viser at det er gunstig for den nyfødte å vente med å klippe navlesnoren til den har blitt hvit og sammensunket eller sluttet å pulsere. Dette har alltid vært praktisert på ABC.

Fra 2030 skal Nye Aker og Nye Rikshospitalet ta over.

Ullevål sykehus er vedtatt lagt ned.

Kilde: OUS

Fakta
Barselopprør og Bunadsgerilja

Barselopprøret ble startet i februar 2021 av Cecilia Ingulstad og Aïda Leistad Thomassen. Begge er tidlig i 30-åra og jobber på Universitetet i Oslo. Begge var førstegangsfødende i april 2020, tidlig i pandemien.

Kilde: Barselopprøret

Bunadsgeriljaen ble startet av Anja Cecilie Solvik i Kristiansund i mars 2019. Sammenslåingen av fødeavdelingene i Nordmøre og nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund var årsaken. Idag er bevegelsen i hele landet og jobber for å beholde de fødetilbudene som finnes lokalt.

Kilde: Bunadsgeriljaen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse