fbpx SSB: De fleste sykepleiere blir i hjemfylket etter studiene Hopp til hovedinnhold

SSB: De fleste sykepleiere blir i hjemfylket etter studiene

Eldre personer som går over en gressplen på vei til et arrangement. Noen har rullator.

Desentraliserte utdanninger kan være en god idé for å rekruttere og beholde sykepleiere. Seks av ti sykepleiere finner seg jobb i hjemfylket etter endt utdanning.

En ny rapport fra SSB viser at de som utdannet seg til sykepleiere, barnehagelærere, lærere og sosialarbeidere blir boende etter endt utdanning i større grad enn andre studenter.

Ifølge SSB er desentralisert høyere utdanning en viktig grunn til dette.

Regjeringen vil ha mer desentralisert utdanning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, sier Norge trenger mange flere som kan jobbe i skoler, barnehager og helse- og sosialtjenestene.

– Rapporten peker på at det å ha høyere utdanningstilbud nært der folk bor er helt avgjørende for at vi skal kunne gi gode tilbud over hele landet. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å gi enda flere tilgang til desentraliserte utdanninger, sier Moe i en pressemelding.

Her er hovedfunnene fra den nye SSB-rapporten

  • Halvparten av alle sykepleiere tok utdanningen i hjemfylket, mens seks av ti bodde i hjemfylket etter at de var ferdige med å studere. Hordaland beholdt 85 prosent av sine lokale sykepleiere.
  • To og fem år etter endt utdanning var tre av fire barnehagelærere bosatt i samme fylke som de vokste opp. Blant barnehagelærere fra Hordaland bodde 90 prosent i hjemfylket etter studiene.
  • Seks av ti med lærerutdanning var bosatt i oppvekstfylket sitt. Størst andel som vokste opp i og fullførte utdanningen sin i samme fylke, finner vi i universitetsfylkene Hordaland, Sør-Trøndelag og Oslo.
  • Flere enn fire av ti som fullførte sosialarbeiderutdanning studerte i hjemfylket, men etter at de var ferdige, var 70 prosent bosatt i hjemfylket.
  • Profesjonsstudiene i medisin og psykologi, med få kandidater og studiesteder, har annerledes bevegelsesmønster enn de større gruppene. Dette kommer av at relativt få kan ta utdanningene i eget fylke.
  • Nyutdannede leger bosetter seg i større grad enn andre ferdigutdannede over hele landet, mens mange psykologkandidater bosetter seg i Oslo.

Flertallet av dem som ikke var bosatt på oppvekststedet etter endt utdanning, bosatte seg i mer folkerike og sentrale områder, først og fremst i universitetsbyene, og oftest i Oslo.

Få flytter fra Hordaland

SSBs rapport viser at Hordaland beholdt 85 prosent av lokale sykepleiere.

På landsbasis fullførte 47 prosent av sykepleierkandidatene sin utdanning i samme fylke som de bodde i da de fylte 16 år.

Størst andel kandidater som fullførte sin utdanning i oppvekstfylket er Oslo og Troms. Den laveste andelen er i Akershus og Finnmark. SSBs analyser viser at om lag halvparten av kandidatene som vokste opp i Akershus, fullførte sine sykepleierutdanning i Oslo.

Flest bosatt i Oslo

Når det gjelder kandidatene som vokste opp i Finnmark, viser det seg at 26 prosent fullførte sin utdanning i Troms og 15 prosent i Oslo.

Om lag åtte av ti kandidater fra Oslo bosatte seg i samme fylke to år etter endt utdanning.

Ifølge SSB gikk andelen lokale sykepleierstudenter som var bosatt i Oslo i 2020 ned med 11 prosentpoeng i forhold til 2017. Til gjengjeld flyttet en god del sykepleiere fra andre fylker til Oslo. I sum økte derfor andelen sykepleiere med fullført utdanning i studieåret 2014 til 2015 bosatt i Oslo, med 6 prosentpoeng fra 2017 til 2020.

Blir værende i Oslo

Tallene viser at bare litt over halvparten av kandidatene fra Akershus og Aust-Agder var bosatt i sine respektive oppvekstfylker etter endt utdanning.

Flertallet av sykepleierstudentene som vokste opp i disse to fylkene, og ikke var bosatt i oppvekstfylket, var bosatt i Oslo etter endt utdanning.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse